chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

WEBAC 4180

Epoksydowa żywica do impregnacji wgłębnej i iniekcji Obszar zastosowań

  właściwości  

Rodzaj materiału:
- dwuskładnikowa żywica epoksydowa (EP)
- ekstremalnie niska lepkość
- bez rozpuszczalnika
- znakomita penetracja i wiązanie w porowatych podłożach
- mechaniczne wzmocnienie porowatych struktur materiałów budowlanych

  zastosowanie  

Ze względu na znakomite właściwości penetracyjne- ekstremalnie niska lepkość - WEBAC®4180 zaleca się uszczelniania i stabilizowania porowatych podłoży budowlanych jak elementy murowane, tynki, betony jak tez drewno.
Możliwe obszary zastosowań to
- iniekcja najmniejszych zarysowań i spękań
- subtelne sklejanie elementów w naprawach np. zabytków
- impregnacja warstw nośnych i innych podłoży
- impregnacja wgłębna i stabilizacja zbutwiałych elementów drewnianych
- wysycanie rys, jako alternatywa iniekcji wcieranej (pędzlowania)
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Składowanie:
temperatura między +8oC a +25oC w pojemnikach zamkniętych; chronionych przed wilgocią
Mieszanie składników
Oba składniki przelać do oddzielnego naczynia (zwracać uwagę na dokładne opróżnienie oryginalnych opakowań) i dokładnie wymieszać. Kiedy nie ma potrzeby przerabiania od razu całości materiału, odmierzyć potrzebną ilość składników (objętościowo) w stosunku 3 : 1 do oddzielnych pojemników
W celu właściwego połączenia obu składników mieszać je mechanicznym mieszadłem (max 300 obr./min.) przez minimum 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy. W czasie mieszania zwracać uwagę, aby dokładnie zdjąć materiał ze ścianek i dna naczynia. Wymieszane składniki nanosić powierzchniowo na przygotowane podłoze lub przelać do zasobnika pompy i tłoczyc iniekcyjnie zgodnie z podanym czasem przerabiania.

Przerabianie
- Impregnacja rys/Zamykanie

Wymieszany materiał WEBAC 4180 nanosi się pędzlem, wałkiem lub rakla na czyste podłoże, wolne od substancji działających negatywnie na przyczepność. Materiał nanosi się w sposób ciagły, pokrywając całą powierzchnię, bez widocznych przegrubień materiału na powierzchni w jednym lub kilku cyklach roboczych , w zależności od chłonności podłoza.
Przy zamykaniu rys o niewielkim rozwarciu należy kilkakrotnie nanieśc matriał WEBAC 4180 metoda zalewania do pełnego wysycenia rysy.

- Iniekcja
WEBAC®4180 przerabia się pompą 1-składnikową. Wtłaczać tylko sam materiał bez resztek rozpuszczalnika i innych obcych ciał.
Temperatura przerabiania i obiektu musi wynosić przynajmniej +8oC. Przed rozpoczęciem prac iniektory i przesklepienie przedmuchać suchym nie zaolejonym powietrzem w celu sprawdzenia ich drożności. Iniekcję rozpoczyna się ciśnieniem dostosowanym do cech budowli i warunków hydrostatycznych (początkowe ciśnienie ok. 20 bar)
Najpierw wypełnić obszary rys najniżej po­łożone. Rysy poziome wypełnić z jednej strony, aby uniknąć wtłaczania powietrza. Przy iniekcji ostatnich iniektorów należy kontrolować wypływ żywicy na szczytowym odcinku rysy. Jeszcze w czasie żelowania materiału (do około 30 minut po czasie pierwszego tłoczernia ) powtórzyć iniekcję materiału, w celu uzupełnienia żywicy. Jeśli materiał zagrzeje się w górnym zasobniku pompy, należy go bezzwłocznie przerobić lub usunąć z pompy.

Czyszczenie
Przy każdej dłuższej przerwie w pracy wszystkie narzędzia i przedmioty należy wyczyścić roz­puszczalnikiem WEBAC® Reiniger A. Zaschnięty materiał można czyścić środkiem WEBAC® Reiniger B (nie płukać nim pompy). W czasie czyszczenia dbać o dobre wietrzenie. Nieużywaną dłuższy czas pompę zabezpieczyć środkiem do konserwacji WEBAC®.K.
Środki bezpieczeństwa
Przy przerabianiu WEBAC®4180 należy przestrzegać wszystkich przepisów branżowych, w szczególności zaś zaleceń zawartych w „Karcie charakterystyki preparatu .... WEBAC®4180”. Przerabianie i czyszczenie winno odbywać się w odzieży ochronnej, w rękawicach i okularach ochronnych. Zaleca się stosować krem ochronny. Wszelkie zabrudzenia na ciele winny być przemyte wodą z mydłem. Zanieczyszczone oko natychmiast przemyć wodą; niezbędna wizyta u lekarza. Materiału nie odprowadzać do kanalizacji; składników w nie zmieszanym stanie nie odprowadzać do kanalizacji.
Rodzaj materiału: 2-składnikowa żywica epoksydowa (EP), bez rozpuszczalnika
Lepkość mieszanki (+23oC): ok. 15 mPa.s
Stosunek składników A:B: 3 : 1 części objętościowych
Czas przerabiania (1l w temp. +20oC): ok. 40 min
Utwardzanie (23oC): Ok. 24 -72 godz. materiał lepki w zależności od grubości warstwy
Twardość wg Shore A (po 7 dniach): ok. 70
Wytrzymałość na ściskanie( po 7 dniach): ok. 40 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie( po 7 dniach ): ok. 3 N/mm2
Temperatura podłoża: >+ 8oC (obiekt, materiał)
Przerabianie: Pędzel, wałek lub iniekcja pompą 1-składnikową

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
Error: Table 'nevicom2_chemia.chemia_najczesciej_czytane_1miesiac' doesn't exist