chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

WEBAC 5611

Cement elastyczny

  właściwości  

WEBAC®5611 jest dyspersją bitumiczno-polimerową, wypełnioną cementem, przeznaczoną do cienkowarstwowej izolacji.

WEBAC®5611 tworzy elastyczną, nieprzepuszczającą wody warstwę izolacyjną. Materiał ten jest idealnym systemem uszczelniającym również przeciw wodzie napierającej.

Już warstwa o grubości 1 mm stanowi znakomity ekran uszczelniający dla wody napierającej o ciśnieniu do 7 bar. Przy parciu negatywnym wytrzymuje ciśnienie do 3 bar.

Jest materiałem elastycznym, znakomicie zamykającym mikropęknięcia, zdatnym do odkształceń, z wytrzymałością na rozciąganie przy warstwie o grubości od 0,6 do 1,1 mm większą niż 160%. WEBAC® 5611 posiada odporność na sole w środkach odladzających.

WEBAC®5611 jest materiałem dyfuzyjnym, przepuszcza powietrze. WEBAC®5611 jest odporny na fekalia i gnojowice wszelkiego rodzaju o wartości pH > 7, jak również na wodę przesączającą się z właściwie usytuowanych i eksploatowanych wysypisk śmieci.

Przy działaniu termicznym „bez otwartego ognia” WEBAC®5611 jest odporny do 450oC, natomiast w kontakcie z „ogniem otwartym” do temperatury 270oC. WEBAC®5611 nie zapala się pod wpływem termicznym, bez działania otwartego płomienia.

Utwardzanie materiału uzależnione jest od parametrów wchłaniania podłoża, jego stopnia zawilgocenia, temperatury podłoża oraz od warunków otoczenia. Zakładając typowe warunki (nasiąkliwe, suche podłoże, temperatura obiektu w granicach +15oC, temperatura powietrza +20oC oraz 75% wilgotność powietrza) WEBAC®5611 twardnieje w ciągu 2-6 godzin.

  zastosowanie  

WEBAC®5611 jest uniwersalną izolacją powierzchniową, która może być stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa przeciw wodzie napierającej i bez ciśnienia, jak również do uszczelniania balkonów i tarasów przeciw wodzie bez ciśnienia.
Główne obszary zastosowań to:
- izolacje ścian zewnętrznych, podłoży betonowych i poziomych uszczelnień w ścianach (np. na ławie fundamentowej),
- uszczelnienia kolektorów typu zbiorniki wodne, retencyjne, osadniki, gnojowice i szamba,
- izolacje konstrukcji betonowych w budownictwie głębinowym (podziemnym), tunelowym i górnictwie,
- pokrywanie wysypisk śmieci w kombinacji z geotekstyliami.

WEBAC®5611 znajduje korzystne zastosowanie w tych dziedzinach, w których wymagane jest uzys­kanie dużej skuteczności uszczelnienia przed wodą za pomocą cienkiej warstwy. Właściwości spręży­ste powłoki przesklepiające rysy oraz przyczepność nawet do wilgotnego podłoża przynoszą duże korzyści w połączeniu z łatwością stosowania. Dzięki ciekło-płynnej konsystencji użycie tego środka nie stwarza problemów.

Materiał WEBAC®5611 nadaje się szczególnie jako warstwa izolacyjna na nierównym podłożu (np. na betonie natryskowym). Jest on zdatny do odkształceń sprężystych, plastycznych i ma znakomite właściwości uszczelniania pęknięć. WEBAC®5611 w odróżnieniu od innych wyrobów na bazie dys­persji nie pęcznieje, ze względu na zastosowany wypełniacz w postaci cementu.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Składowanie


Pojemniki winny być przechowywane w temperaturze od +5oC do +30oC. Bezwzględnie unikać temperatur minusowych! Chronić przed wilgocią, powietrzem i mrozem.
Właściwym podłożem jest podłoże mineralne, zwięzłe, wolne od części luźnych i wpływających negatywnie na przyczepność.

Podłoże może być suche lub wilgotne. WEBAC®5611 może być stosowany także na stare warstwy bitumiczne, smoły, papy, przy czym warstwy te nie mogą być zanieczyszczone i muszą być dobrze zespolone ze starym podłożem. Przy powierzchniach betonowych o niewystarczającej nasiąkliwości należy je wcześniej poddać odpowiedniej obróbce. Temperatura obiektu nie może być niższa niż +5oC.
Szczeliny w obiektach, szczególnie wapienno-piaskowych muszą być wcześniej zatarte zaprawą w celu uzyskania zamkniętej, dobrze przyczepnej powierzchni. Obróbka taka wpływa na zmniejszenie zużycia materiału.

WEBAC®5611 może być nanoszony na stare warstwy cementu elastycznego WEBAC® 5611.
Należy zwrócić uwagę, że izolacja z cementu elastycznego w otwartych zbiornikach wodnych może być w okresie zimy narażona na uszkodzenia przez zamarzniętą wodę.
WEBAC®5611 przed połączeniem z cementem dobrze wymieszać. Następnie wypełnić go cementem portlandzkim 32,5 w stosunku 1:0,8 części wagowych i mieszać do uzyskania gładkiej masy. Mieszanka daje się lekko wymieszać ręcznie lub przy pomocy prostego mieszadła na homogeniczną masę. Występujące krupy należy bezwzględnie rozetrzeć. Powstałą lekko płynną masę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Materiał należy przerabiać bezpośrednio po wymieszaniu, gdyż z upływem czasu materiał gęstnieje w wyniku postępującej hydratacji cementu. Zmieszany materiał nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.

Przy płaszczyznach poziomych grubość na­kładanej warstwy w jednym ciągu nie może przekraczać 2 mm. Natomiast przy płaszczy­znach pionowych grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać 0,5 mm. Kolejną warstwę można nakładać po ok. 1-2 godz., kiedy materiał zżeluje. Położenie drugiej warstwy umożliwia jednocześnie pokrycie ewentualnych niedociągnięć.

W warunkach typowych trwały płaszcz izolacyjny uzyskuje się, w zależności od grubości warstwy po 2-6 godzinach. Przy bardzo silnie pijących podłożach, jak gazobeton czy mur z cegły utwardzanie następuje już w ciągu 1-3 godzin. W takim przypadku proponujemy najpierw zagruntowanie środkiem WEBAC® 5611. Gruntowanie wykonać samym środkiem WEBAC®5611 bez dodawania cementu.
W obiektach częściowo przykrytych ziemią, pokrywanych środkiem WEBAC®5611 należy przed zasypaniem nałożyć warstwę ochronną ze styropianu, styroduru czy z podobnego materiału, jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy połączeniach ścian z podłożem, dla wzmocnienia narożników i przesklepiania dylatacji można zastosować WEBAC®5611 w kombinacji z geotekstyliami.

W zależności od właściwości i cech tekstyliów zużycie materiału może ulec zwiększeniu.
Po zżelowaniu materiału można na podłożu układać kolejne warstwy np. płytki ceramiczne, izolacyjne lub malować.

Przy występującej wilgoci od spodu cały układ izolacyjny musi być dyfuzyjny. W pojedynczych przypadkach należy zrobić próbę przydatności stosowanych klejów i materiałów powlekających. Materiały na bazie dyspersji dobrze tolerują mineralne kleje do płytek ceramicznych. Naniesienie sztywnego systemu powłokowego na środek WEBAC® 5611 niesie ryzyko powstania pęknięć.

Czyszczenie
Przy każdej dłuższej przerwie w pracy i po zakończeniu prac narzędzia dobrze umyć wodą. Zeschnięty materiał można usunąć rozpuszczalnikiem WEBAC®.
Czas przerabiania mieszanki cementu z WEBAC®5611 może zmieniać się w zależności od geologicznego pochodzenia cementu, do­datków, czasu i warunków jego składowania. Czas przerabiania zwiększa się, jeśli cement dłuższy czas podlegał zwiększonej wilgotności. Dlatego zaleca się przeprowadzenie wcześniej próby na małej ilości np. 0,5 kg mieszanki.
Rodzaj materiału: 1-składnikowa dyspersja bitumiczno-akrylowa, bez rozpuszczalnika
Gęstość (+20oC): 1,0 g/cm3
Kolor: szaro-czarny
Lepkość: ok. 120 m Pa s (z cementem B32,5 ok. 500 mPa s)
Stosunek mieszanki: 1 : 0,8 (wagowo z cementem portlandzkim B 32,5)
Temperatura przerabiania: >+ 5oC
Czas przerabiania (+20oC): ok. 1 h
Utwardzanie: 2-6 godzin (+20oC; 70% wilgotności powietrza)
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
Zużycie materiału: WEBAC®5611 – 1 kg/m2 przy grubości warstwy ok. 1 mm
cement portlandzki 32,5 – 0,8 kg/m2 przy grubości warstwy ok. 1 mm
Wydłużenie przy zerwaniu: >160%
Szczelność: do 7 bar przy warstwie 1 mm
Wartość: 1,5 m (przy warstwie o grubości ok. 1,3 mm)
Składowanie: temperatura > +5oC w dobrze zamkniętych pojemnikach, chronić przed wilgocią, bezwzględnie unikać minusowych temperatur!
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
najcześciej czytane najcześciej czytane
Najczęściej czytane
CEMEX edukuje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” w Rudnikach
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt