chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Polska Chemia w centrum transformacji ekologicznej

Polska Chemia w centrum transformacji ekologicznej

10.11.2021
Nadchodzące lata będą czasem wielu wyzwań dla całej gospodarki i każdej gałęzi przemysłu, w tym dla sektora chemicznego. Europejski Zielony Ład (EZŁ) oraz – stanowiący jeden z jego kluczowych elementów – pakiet klimatyczny Fot for 55 mają nie tylko przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, konkurencyjną i zieloną gospodarkę, ale też do 2050 roku pomóc jej osiągnąć neutralność klimatyczną.

Chemia budowlana - Fot. PIPC
Fot. PIPC

Regulacje i wytyczne unijne


Koncepcja EZŁ to długofalowy plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Osiągnięcie założeń w nim zawartych będzie wymagać potraktowania wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem jako nowych możliwości rozwoju we wszystkich obszarach polityk i sektorach gospodarki. 14 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – Fit for 55, będący częścią składową wspomnianego EZŁ. Zgodnie z celami klimatycznymi wyznaczonymi przez Unię Europejską emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. do 2030 r. względem roku 1990. Z kolei do 2050 r. UE ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto i stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Na pakiet składa się 13 tzw. wniosków ustawodawczych – stanowią one zupełnie nowe przepisy lub są aktualizacją już istniejących. Wiele z nich w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie całego przemysłu chemicznego.

Choć w przekazach medialnych najwięcej mówi się o znacznym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i ogólnym wspieraniu rozmaitych działań proekologicznych, to założenia i cele dokumentów oraz regulacji unijnych, jak choćby pakietu Fit for 55, są o wiele bardziej rozległe i szczegółowe. Wiele z nich dotyczy chemii, bowiem trudno znaleźć taki obszar, który – przynajmniej w jakimś stopniu – nie odnosiłby się do sektora chemicznego. Należy pamiętać, że to od nowoczesnych procesów wytwórczych i produktów sektora chemicznego zależeć będzie poprawa sytuacji klimatycznej. Chemia ma ogromny potencjał, a jej proekologiczne, nowatorskie rozwiązania w wielu obszarach wpływają na inne gałęzie przemysłu, a tym samym na całą gospodarkę. Kluczowe stają się nie tylko nowe produkty, ale także nowe technologie w procesach wytwarzania, projektowania, zarządzania procesami i całymi łańcuchami. Przemysł chemiczny od wielu lat jest czynnym uczestnikiem transformacji prośrodowiskowej, często wyznaczając trendy w zakresie udoskonalania procesów produkcyjnych oraz ograniczając ich oddziaływanie na środowisko. Innowacyjność oraz efektywność, a także współpraca wszystkich obszarów funkcjonowania sektora może przynieść realne, wymierne efekty w osiąganiu celów EZŁ i wzmocnić konkurencyjność całej branży. Wszystko to sprawia, że przemysł chemiczny będzie odgrywał główną rolę w osiąganiu wszystkich europejskich zielonych celów – wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

REKLAMA:


Ekologiczna transformacja Polskiej Chemii już trwa


Branża chemiczna swoją zieloną transformację przechodzi nie od dziś. Liczne, wieloletnie inwestycje, wypełnianie często wyśrubowanych norm i zobowiązań, doskonalenie produktów, usprawnianie procesów produkcyjnych, wzmacnianie odpowiedzialności – wszystko to integralne „cechy” sektora, dla którego jednym z priorytetów jest odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo.

Zaangażowanie w działania prośrodowiskowe jest zdecydowane i widoczne, jednak dostosowanie do wielu unijnych, jak i krajowych zmian regulacyjnych wymaga ogromnych nakładów, zarówno finansowych, jak i czasowych. Dlatego też, by utrzymać i wzmacniać przewagę konkurencyjną przemysłu chemicznego, konieczne jest odpowiednie wsparcie przedsiębiorstw ze strony administracji.

Produkty oraz procesy chemiczne obecne są wszędzie, a ich rola jest nieoceniona. Coraz więcej mówi się o pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł, a to przecież chemia tworzy podstawowe komponenty potrzebne np. do budowy paneli słonecznych czy turbin wiatrowych. Kolejnym przykładem są technologie wodorowe – temat często pojawiający się w bieżącej debacie publicznej – które mają spowodować, że wodór, najbardziej podstawowy pierwiastek, stanie się nowoczesnym paliwem XXI wieku. Przemysł chemiczny, będąc jednym z jego głównych producentów, stoi w centrum wodorowej rewolucji, a tym samym udział sektora w rozwoju gospodarki opartej na wodorze jest oczywisty.

Bieżące trendy i środowiskowe wyzwania


Wyzwań przez najbliższe lata nie zabraknie. Mnogość zagadnień i celów klimatyczno-energetycznych powiązana jest z aktualnymi, a jednocześnie najważniejszymi zagadnieniami środowiskowymi, mającymi szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście ogłoszonego w lipcu br. pakietu unijnego Fit for 55. – Najważniejsze trendy środowiskowe, takie jak wodór, zielona energia, GOZ, transformacja przemysłu, to tylko niektóre z kluczowych obecnie dla Polskiej Chemii tematów. Niezwykle istotne są również kwestie związane z bieżącymi wyzwaniami regulacyjnymi – Europejskim Zielonym Ładem, transformacją energetyczną, zrównoważonymi chemikaliami, Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta, gospodarką odpadową i wodną. Wobec wszystkich tych obszarów kluczowe znaczenie mają inwestycje i technologie prośrodowiskowe oraz możliwości ich wdrażania i wsparcia – podkreśla Klaudia Kleps, Senior Ekspert, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji w PIPC.

Eko-przemiany branży chemicznej wspierane przez PIPC


W ramach licznych proekologicznych inicjatyw przemysłu chemicznego, pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, w Polsce już od 25 lat realizowany jest światowy Program „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). Jego nadrzędnym celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarach ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, jak również otwartość komunikowania w zakresie działań i osiągnięć branży. Do programu przystąpić może każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojej wielkości, a realizacja przyjętych w programie założeń pozwala na kompleksową minimalizację oddziaływania na środowisko i prowadzi do poprawy warunków pracy oraz wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych.

Jednym z wydarzeń, które ma za sobą długą historię kilkunastu edycji, związanym nieodłącznie z Programem „Odpowiedzialność i Troska” jest Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Stanowi ono świetną okazję do wymiany praktyk, doświadczeń i wiedzy między Realizatorami Programu, ale też innymi firmami i ekspertami z całego sektora chemicznego i branż powiązanych, na tematy ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, mając na uwadze zainteresowanie tematyką dotyczącą obszaru środowiska i związanych z nim regulacji, zarówno krajowych, jak i unijnych, przykłada wielką wagę do omawiania zagadnień dotyczących transformacji ekologicznej branży. Dlatego też, blok poświęcony środowisku, w ramach Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, będzie stanowił jeden z kluczowych obszarów tematycznych podczas organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego II TECHCO Forum. Odbędzie się ono już w terminie 23-24 listopada 2021 r. w formule stacjonarnej, w Hotelu Magellan (Bronisławów, woj. łódzkie). Podczas tej wyjątkowej konferencji zaprezentowane zostaną środowiskowe wyzwania legislacyjne, m.in. Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, CBAM, Dyrektywa IED, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja dostępne są na: www.techco.pipc.org.pl

Artykuł opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

(Oceń ten artykuł):
(4.6)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Wiadomości powiązane
Targi
Nagrody
Rankingi
Kampanie
Inwestycje
Festyny
Certyfikaty
Ogłoszenia
Szkolenia
Konkursy
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt