chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Jubileusz cementowni Chełm. 60 lat doświadczenia, jakości i innowacji

Jubileusz cementowni Chełm. 60 lat doświadczenia, jakości i innowacji

09.12.2020
W grudniu 2020 roku Cementownia Chełm należąca do CEMEX Polska, producent wysokiej jakości cementów oraz lider rozwiązań w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych obchodzi jubileusz 60 lat rozpoczęcia produkcji. Przez ten czas Cementownia Chełm zapewniła sobie rolę nie tylko jednego z najważniejszych zakładów przemysłowych oraz największych pracodawców na terenie Lubelszczyzny, ale także istotnego partnera społecznego, aktywnie angażującego się w życie Chełma.

Chemia budowlana - Fot. Cemex
Fot. Cemex

Cementownia Chełm produkuje wysokiej jakości cementy portlandzkie, portlandzkie popiołowe wapienne, mieszane oraz cementy specjalne, w tym produkty przeznaczone dla budownictwa drogowego, zaopatrując najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na terenie Polski. Na równi z doskonałością produkcyjną firma stawia jako strategiczny priorytet dbałość o swoich interesariuszy – pracowników, dostawców, klientów oraz społeczność lokalną.

Początki branży cementowej w Polsce


Cementownia Chełm to największy zakład przemysłowy miasta Chełm. Budowę zakładu rozpoczęto w 1956 r., kiedy w całym kraju powstawały nowe zakłady produkujące cement. Pierwszy rozruch linii produkcyjnej w zakładzie miał miejsce w Barbórkę, 4 grudnia 1960 roku. W latach 60. powstało 8 pieców zakładu "Chełm I", a w latach 70. kolejne piece zakładu "Chełm II". W tych latach zostały uruchomione pierwsze piece firmy F.L. Smidth pracujące metodą mokrą. Od 1990 r. wraz z przekształceniami własnościowymi, w Cementowni Chełm przeprowadzono zasadniczą modernizację, związaną z budową zakładu "Chełm III". Ostatnią dużą i do tej pory najważniejszą inwestycją w zakładzie, była budowa nowoczesnej linii produkcji klinkieru metodą suchą, której budowę zakończono w 1999 roku.

Prekursor nowych technologii


Klinkier w Chełmie produkowany jest na linii technologicznej, której rozruch odbył się w 1999 r. Piec pracujący w metodzie suchej był pierwszą w Polsce instalacją klinkierową zaopatrzoną w kalcynator. Urządzenie umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności produkcyjnej, tj.5000 t/dobę przy niewielkich rozmiarach pieca. Ta nowoczesna technologia już w latach 90. umożliwiła znacznie obniżenie emisji pyłów i gazów z procesów produkcyjnych oraz obniżenie kosztów produkcji surowca. Obecnie jest to powszechnie używana technologia wśród producentów cementu na świecie.

Chemia budowlana - Cementownia kiedyś. Fot. Cemex
Cementownia kiedyś. Fot. Cemex
Chemia budowlana - Cementownia dziś. Fot. Cemex
Cementownia dziś. Fot. Cemex

Kopalnia kredy na własne potrzeby produkcyjne


Do produkcji cementu CEMEX wykorzystuje kredę z własnej kopalni oraz glinę i krzemionkę, a także popioły lotne, rea-gipsy z odsiarczania spalin i dodatki żelazonośne, wykorzystując w ten sposób pozostałości z innych sektorów gospodarki. Wraz z postępem wydobycia i eksploatacji dolnych pokładów na terenie kopalni, koniecznym stało się zwiększenie efektywności osuszania złoża. W tym celu zakład wybudował system odwodnienia kopalni pod nazwą „Bariera Bis” w latach 2013-2016. Budowa objęła wykonanie 17 studni z instalacjami elektrycznymi zasilającymi i sterującymi, armaturą hydrauliczną oraz pompami. Woda z tego ujęcia zasila zasoby miejskiej sieci wodociągowej w Chełmie. Dzięki temu kopalnia kredy stała się głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców Chełma.
(Cementownia kiedyś)

Działalność w duchu zrównoważonego rozwoju


Na przestrzeni lat CEMEX zrealizował inwestycje związane z ograniczeniem oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Firma dąży do prowadzenia działalności produkcyjnej opartej na obiegu zamkniętym, a do produkcji klinkieru i cementu wykorzystuje paliwa alternatywne wytworzone z odpadów oraz materiały odpadowe z innych branż.

Cementownia Chełm jest jedną z pierwszych cementowni w Polsce, która zainwestowała w rozwój technologiczny w zakresie wykorzystywania paliw alternatywnych. Na przestrzeni lat zakład wybudował jedną z najnowocześniejszych w Polsce linii technologicznych, pozwalających na wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji klinkieru oraz unikalną w zakresie innowacji w skali światowej w momencie jej budowy, suszarnię paliw alternatywnych. To nowoczesna metoda odzysku energii z odpadów, która pozwala na znaczną redukcję zużycia cennych, a jednocześnie obciążających atmosferę paliw konwencjonalnych, zagospodarowanie setek tysięcy ton odpadów rocznie oraz budowę gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie Cementownia Chełm jest liderem w Polsce, ale również w grupie CEMEX na świecie, pod względem substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi.
(Cementownia dziś)

Od 2011 r. Cementownia Chełm jest zarejestrowana w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)- jako pierwsza organizacja w województwie lubelskim i drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu w Polsce. Zakład pracuje w oparciu o międzynarodowe normy ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 45001 (BHP), ISO 50001 (energia) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia EMAS, co potwierdza spełnianie najwyższych standardów w zakresie produkcji i oddziaływania na otoczenie.

REKLAMA:

Strategiczna rola bezpieczeństwa


Nadrzędnym priorytetem CEMEX Polska jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz podwykonawców. Każdego roku na terenie zakładu wdrażane są projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, służące ochronie zdrowia i życia pracowników, podwykonawców, ale też klientów i interesariuszy. Odpowiedzialność za bezpieczną pracę i cel „zero wypadków” obowiązuje pracowników każdego wydziału zakładu oraz najwyższe kierownictwo firmy. Nieustające, regularne i osobiste zaangażowanie każdego pracownika cementowni w kwestie BHP ma swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach, jakie zakład otrzymał na przestrzeni lat za skuteczne rozwiązania w tym obszarze.

Ważny partner lokalnej społeczności


Historia Cementowni Chełm to historia regionu oraz społeczności, która od początku istnienia zakładu stanowiła jego największy atut, przejawiający się w zaangażowanej kadrze zarządzającej i oddanych pracownikach. CEMEX w swojej strategii wychodzi naprzeciw także swoim sąsiadom, realizując projekty społeczne, które budują trwałe partnerstwo lokalne i odpowiadają na potrzeby społeczności zamieszkującej najbliższe otoczenie.

Podstawą budowania relacji z otoczeniem są prowadzone w sposób regularny dialogi z interesariuszami, które umożliwiają sąsiadom zakładu otwartą komunikację z przedstawicielami zakładu. Od 2009 r. wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i jednostek edukacyjnych realizowane jest poprzez działalność Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Do tej pory Fundacja pomogła zrealizować 67 projektów grantowych oraz 32 projekty wolontariackie na terenie Chełma i sąsiednich gmin.

Autor: Cemex - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.2)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy Cemex
Nowości z firmy Cemex
Czytelnia firmy Cemex
Poradnik firmy Cemex
Copyright 2024 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt