chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » AkzoNobel osiąga dobre wyniki w III kwartale – wzrost sprzedaży wolumenowej o 3% i

AkzoNobel osiąga dobre wyniki w III kwartale – wzrost sprzedaży wolumenowej o 3% i skorygowanego zysku operacyjnego o 18%

22.10.2020
Ważne wydarzenia w III kwartale 2020 r.

• ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży), po wyłączeniu niealokowanych kosztów, wzrósł do 17,7% (w 2019 r.: 13,8%) dzięki prawidłowemu zarządzaniu marżą oraz redukcji kosztów
• Wzrost sprzedaży wolumenowej o 3%, przy silnych trendach popytu w większości segmentów i regionów
• Łączne oszczędności kosztów przyniosły 49 mln EUR, z czego 27 mln EUR stanowiły oszczędności związane z inicjatywami w zakresie transformacji
• Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 46% do 457 mln EUR (w 2019 r.: 312 mln EUR); utrzymano mocny bilans
• W dniu 19 października ogłoszono przejęcie Titan Paints w Hiszpanii, którego finalizacja planowana jest na koniec I kwartału 2021 r.
• Ogłoszono wykup akcji o wartości 300 mln EUR, który zostanie zakończony w pierwszej połowie 2021 r.
Chemia budowlana - Fot. AkzoNobel
Fot. AkzoNobel

III kw. 2020 r. (w porównaniu z III kw. 2019 r.)


• Przychody niższe o 5%, jednocześnie wzrost o 1% przy zastosowaniu stałych kursów walut. Wolumen sprzedaży wzrósł o 3%, wykazując silny popyt w segmencie Decorative Paints, częściowo zniwelowany przez mniejsze wolumeny w obszarze Performance Coatings i niekorzystny wpływ korekt cen/miksu na poziomie 1%
• Skorygowany zysk operacyjny – wzrost o 18% do 353 mln EUR (w 2019 r.: 300 mln EUR); ROS wzrósł do 15,5% (w 2019 r.: 12,5%)
• Zysk operacyjny w kwocie 326 mln EUR obejmuje ujemne skutki o wartości 27 mln EUR wywołane przez zidentyfikowane pozycje związane z kosztami transformacji (w 2019 r.: zysk operacyjny w wysokości 247 mln EUR, w tym 53 mln EUR z tytułu ujemnych zidentyfikowanych pozycji); wzrost marży operacyjnej do 14,3% (w 2019 r.: 10,3%)
• Wynik finansowy przypadający akcjonariuszom zwiększył się o 36% do 220 mln EUR (2019: 162 mln EUR)
• Skorygowany zysk na 1 akcję (EPS) z działalności kontynuowanej wyższy o 34% – na poziomie 1,30 EUR (w 2019 r.: 0,97 EUR); natomiast dla całej działalności EPS wyniósł 1,15 EUR (w 2019 r.: 0,79 EUR)
• Dywidenda śródroczna w wysokości 0,43 EUR na jedną akcję (w 2019 r.: 0,41 EUR)

Komentarz Thierry’ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:


„W trzecim kwartale osiągnęliśmy znakomite wyniki, przy wzroście przychodów w cenach stałych oraz wzroście rentowności sprzedaży na poziomie 17,7%, co wynika z silnej dyscypliny w zakresie marż i redukcji kosztów. Osiągnięcie tych wyników było możliwe dzięki stałemu zaangażowaniu wszystkich pracowników AkzoNobel na całym świecie, którzy dostosowali się do wyzwań stawianych przez COVID-19.

Chemia budowlana - Fot. AkzoNobel
Fot. AkzoNobel

Mimo że warunki makroekonomiczne pozostają niepewne, nadal budujemy solidną pozycję lidera w naszej branży, angażując się w dostarczanie klientom bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Dlatego też jesteśmy dumni z Platynowego Medalu przyznanego nam przez EcoVadis za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważone praktyki dotyczące zakupów.”

Najnowsze informacje
Ogłoszono Kolor Roku 2021


Moc Ziemi (ang. Brave Ground) został wybrany Kolorem Roku 2021 AkzoNobel. To ciepły, neutralny, ziemisty odcień dodający odwagi w radzeniu sobie ze zmianami. Opracowano szereg palet, które mają za zadanie pomóc klientom decydującym się na zakup farb z segmentu Decorative Paints, Automotive and Specialty Coatings, Powder Coatings and Wood Coatings w dokonaniu świadomego wyboru modnych kolorów.

Zakład w Chinach przestawia się na produkty na bazie wody


Nasz zakład produkcji farb dekoracyjnych w Guangzhou w Chinach przechodzi gruntowną modernizację, która umożliwi produkcję wyłącznie produktów na bazie wody. Jest to ostatnia z naszych czterech chińskich fabryk farb dekoracyjnych, które dokonały takiej zmiany, co pozwoli nam zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne farby na bazie wody.

Platynowy Medal przyznany przez EcoVadis


Z dumą informujemy, że zostaliśmy nagrodzeni Platynowym Medalem przez EcoVadis, najważniejszą agencję ratingową, która porównuje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że AkzoNobel dołączył do 1% firm w tym ratingu i umacnia pozycję lidera w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Przejęcie firmy Stahl zapewnia dostęp do unikalnej technologii nanoszenia powłok proszkowych


W trzecim kwartale sfinalizowaliśmy nabycie firmy Stahl Performance Powder Coatings i jej gamy produktów dla podłoży termoczułych. Dzięki tej transakcji uzyskujemy przyspieszony dostęp do unikalnej technologii utwardzania proszków w bardzo niskich temperaturach, jedynej w swoim rodzaju w branży farb proszkowych. Obejmuje ona zarówno proszki utwardzane promieniami UV, jak i termicznie oraz umożliwia firmie dostęp do procesu utwardzania w ultra-niskiej temperaturze (80–100°C).

Interpon uruchamia technologię immersyjnego obrazowania 3D


Dzięki wprowadzeniu technologii immersyjnego obrazowania 3D przez należącą do nas markę Interpon, wybór odpowiedniej powłoki proszkowej nigdy nie był łatwiejszy. Nowe narzędzie kolorystyczne – dostępne za pośrednictwem aplikacji AkzoNobel Design – zostało zaprojektowane tak, aby pomóc architektom i projektantom znaleźć produkt dokładnie odpowiadający ich potrzebom. Użytkownicy mogą nie tylko cyfrowo zmieniać próbki powłok, ale także powiększać i pomniejszać obraz oraz przeglądać próbki w kontekście różnych środowisk.

Wzmocnienie europejskich przedsiębiorstw po przejęciu spółki Titan w Hiszpanii


Elementem dalszego rozwoju w Europie jest zapowiedziane w dniu 19 października przejęcie działalności w zakresie farb dekoracyjnych hiszpańskiej firmy Industrias Titan S.A.U., która jest jedną z najbardziej znanych marek w kraju. Termin finalizacji tej transakcji jest uzależniony od uzyskania wymaganych prawem zezwoleń i spodziewany przed końcem pierwszego kwartału 2021 roku.

Prognoza:


AkzoNobel zawiesił realizację swoich planów finansowych na 2020 r. w związku ze znacznymi zakłóceniami rynku spowodowanymi pandemią. Problemy związane z COVID-19 ulegały dalszemu złagodzeniu, chociaż trendy popytu w niepewnym środowisku makroekonomicznym różnią się w poszczególnych regionach i segmentach. Ceny surowców powinny wywoływać korzystne skutki w czwartym kwartale roku 2020. Kontynuowane zarządzanie marżą i programy redukcji kosztów powinny uwzględnić wpływ obecnych niekorzystnych czynników. Spółka chce osiągnąć docelowy wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 1-2-krotności długu netto/EBITDA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

REKLAMA:

Raport za III kwartał 2020 r. można przeczytać i pobrać pod adresem https://akzo.no/Q32020-Report

1) ROS po wyłączeniu kosztów niealokowanych jest to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów dla segmentów Decorative Paints i Performance Coatings; nie zawiera natomiast niealokowanych kosztów występujących na szczeblu korporacyjnym
2) Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji
3) Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

Publiczne oświadczenie Akzo Nobel N.V. na mocy art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (596/2014).

Autor: Akzo Nobel Decorative Paints - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.2)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy Akzo Nobel
Nowości z firmy Akzo Nobel Decorative Paints
Czytelnia firmy Akzo Nobel Decorative Paints
Poradnik firmy Akzo Nobel Decorative Paints
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt