chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Farby i lakiery - kontrola Inspekcji Handlowej

Farby i lakiery - kontrola Inspekcji Handlowej

28.09.2020
25 próbek zostało zbadanych w laboratorium, gdzie eksperci w 3 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości. Planujesz malowanie mieszkania lub domu? Zapoznaj się z informacją z kontroli IH.

Chemia budowlana - Fot. UOKiK
Fot. UOKiK

Oznakowanie opakowań jednostkowych wyrobów Inspekcja Handlowa sprawdzała dwa rodzaje wyrobów określonych stosownymi przepisami :
• różnego rodzaju farby i lakiery, przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu) (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia LZO) – w tym zakresie zbadano 208 wyrobów.
• mieszaniny do odnawiania pojazdów, przeznaczone do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszaniny stosowane do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia LZO) – w tym zakresie zbadano 3 wyroby.

Inspektorzy ocenili oznakowanie 211 partii wyrobów, kwestionując oznakowanie 16 partii, w tym:
• 5 partii farb matowych na wewnętrzne ściany i sufity z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom przy kącie Į = 60°,
• 4 partie farb zewnętrznych na mury,
• 2 partie farb kryjących do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych i okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych,
• 2 partie farb jednoskładnikowych wysokojakościowych,
• 1 partię lakieru do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi,
• 1 partię bejcy cienkopowłokowej do wnętrz i na zewnątrz,
• 1 partię farby do gruntowania.

REKLAMA:


Oceniając powyższe wyroby pod kątem oznakowania, stwierdzono takie nieprawidłowości, jak:
• oznaczanie wyrobu niewłaściwą podkategorią produktu, zastosowanie skrótu w języku angielskim VOC, podczas gdy zgodnie z § 5 rozporządzenia LZO na etykietach produktów umieszcza się skrót w języku polskim, tj. LZO,
• wskazanie nieprawidłowej jednostki w określeniu zawartości LZO np. w g/dm3,
• nieuwidocznienie informacji o produkcie i dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO, w g/l, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie LZO czy maksymalnej zawartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użytku.
Do producentów zakwestionowanych produktów skierowano wystąpienia pokontrolne. Kontrola oznakowania polegała także na weryfikacji oznaczeń uwidocznionych na etykietach z dokumentacją przedłożoną w toku kontroli, co nie budziło wątpliwości, ponieważ zdecydowana większość ocenianych partii spełniała wymogi rozporządzenia LZO, a informacje uwidaczniane na etykietach były spójne z zawartymi w przedstawionej dokumentacji.

Badania laboratoryjne


W toku przeprowadzonych kontroli wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej pobrały do badań laboratoryjnych 25 partii różnego rodzaju farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu (tj. produktów jednoskładnikowych ujętych w załączniku 1, tabeli 1, Kategorii A rozporządzenia w sprawie LZO).

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki 25 produktów, z których 3 zakwestionowano:
• grunt wodny niekapiący – z uwagi na przekroczenie zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku, w wyniku badań stwierdzono zawartość LZO na poziomie 3,7 g/l, natomiast z deklaracji umieszczonej w oznakowaniu produktu wynikało, że zawiera on max 1 g/l; kontrolowany po otrzymaniu wyników badań podjął decyzję o zwrocie wyrobu do producenta;
• farba silikonowa termoodporna – z uwagi na przekroczenie zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku, w wyniku badań stwierdzono zawartość LZO na poziomie 512,5 g/l, przy niepewności rozszerzonej wyniku 7,6 g/l, natomiast z deklaracji umieszczonej w oznakowaniu produktu wynikało, że zawiera on 499 g/l; kontrolowany po otrzymaniu wyników badań podjął decyzję o przebadaniu próbki kontrolnej; przeprowadzone badanie próbki kontrolnej potwierdziło przekroczenie zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku,
• farba lateksowa do farb i sufitów mat - z uwagi na przekroczenie zawartości LZO w produkcie gotowym do= użytku, w wyniku badań stwierdzono zawartość LZO na poziomie 4,6 g/l, natomiast z deklaracji umieszczonej w oznakowaniu produktu wynikało, że zawiera on poniżej 1,5 g/l; przedsiębiorca podjął dobrowolne działania oznaczając uzyskaną w wyniku badań laboratoryjnych informacją o zawartości LZO.

W wyniku oceny prawidłowości oznakowania zakwestionowano ok. 7 proc. zbadanych produktów natomiast w wyniku badań laboratoryjnych - 12 proc. produktów objętych badaniem.

Przeprowadzone kontrole stały się podstawą:
• wystosowania 8 wystąpień pokontrolnych do dostawców (producentów),
• wydania pouczenia na podstawie art. 41 KW w związku z oferowaniem do sprzedaży farb akrylowych bez wymaganych oznaczeń,
• skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego za popełnienie wykroczenia z art. 348 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396).

(Oceń ten artykuł):
(4.6)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Wiadomości powiązane
Targi
Nagrody
Rankingi
Kampanie
Inwestycje
Festyny
Certyfikaty
Ogłoszenia
Szkolenia
Konkursy
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt