chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Uszczelniacze Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » uszczelniacze » Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku

Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku

25.01.2011

1. Formowanie spadku pod natryskiem


Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność oraz odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem podkładu podłogowego ATLAS POSTAR 20 podłoże należy zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową, przygotowaną z POSTARA 20 i EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. W brodziku, w warstwie podkładu podłogowego należy wykonać spadek zapewniający swobodny spływ wody do kratki kanalizacyjnej.
Powinien on wynosić 1,0-1,5 %.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku
REKLAMA:


2. Zatapianie prętów grzewczych


Należy sprawdzić i zamocować instalację grzewczą. Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej, np. za pomocą ATLASA POSTARA 20).Wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm. Ogrzewanie podłogowe może stanowić również mata grzewcza. Instaluje się ją w ostatnim etapie prac, już po wykonaniu hydroizolacji.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


3. Nanoszenie hydroizolacji


Hydroizolacja podpłytkowa ma chronić wylewki i tynki przed zniszczeniem w kontakcie z wodą. Nanosi się ją jako dwie warstwy, pędzlem lub pacą stalową. W pierwszej warstwie należy zatopić akcesoria uszczelniające, stanowiące integralną część powłoki hydroizolacyjnej i zapewniające jej szczelność w miejscach szczególnych. Polecamy zastosowanie łatwej w aplikacji, jednoskładnikowej folii w płynie ATLAS WODER E.
Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


4. Wklejanie taśmy


Wzdłuż krawędzi łączących ścianę z podłogą lub sąsiednią ścianą, a także wzdłuż ewentualnych dylatacji, należy zatopić elastyczne TAŚMY USZCZELNIAJĄCE ATLAS. W tym celu należy wzdłuż tych krawędzi nanieść masę hydroizolacyjną, tak by wtopić w nią siateczki znajdujące się po obu stronach taśmy. Podobnie należy zamocować NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE ATLAS, stanowiące uzupełnienie taśmy w narożnikach pomieszczeń.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku

5. Klejenie kołnierza


Przejścia rurek instalacji wodno-kanalizacyjnych przez ścianę i podłogę wymagają dodatkowej ochrony. Ich prawidłowemu uszczelnieniu posłuży zastosowanie elastycznych PIERŚCIENI ŚCIENNYCH i PIERŚCIENI PODŁOGOWYCH ATLAS, które naciąga się na rurki wyprowadzone z przegrody. Pierścienie te, podobnie jak taśmy, dociska się do świeżo naniesionej masy.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


6. Instalacja maty grzewczej


W przypadku montażu maty grzewczej należy – podczas wykonywania okładziny z płytek – zatopić ją w świeżo naniesionym na podłoże kleju odkształcalnym. Do tego celu należy użyć jednego z klejów linii ATLAS PLUS, najlepiej grubowarstwowego PLUSA MEGA. Gdy okładzina ma być wykonana z płytek kamiennych, zalecanym klejem jest PLUS MEGA BIAŁY, a gdy stanowi ją gres, należy skorzystać z kleju PROGRES MEGA.
Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


7. Gruntowanie


Ściany i podłogi w miejscach, gdzie nie nakładano hydroizolacji, trzeba, przed przyklejeniem płytek, zagruntować. W zależności od charakteru podłoża (nasiąkliwe czy nienasiąkliwe, gładkie czy chropowate, itp.) należy zastosować emulsję zmniejszająca chłonność ATLAS UNI-GRUNT lub zwiększający przyczepność ATLAS GRUNTO-PLAST. Do ich nanoszenia używamy wałka lub pędzla.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


8a. Przyklejanie płytek


Klejenie to, praktycznie, nanoszenie zaprawy na podłoże za pomocą stalowej pacy. Klej nanosi się jej gładką stroną, a profiluje zębatą. Grubość zębów pacy powinna być tym większa, im grubszą warstwę chcemy uzyskać. Stosując zwykły klej na podłodze, warto nałożyć go również na spodnią część płytki. Pomoże to uzyskać całkowite wypełnienie klejem powierzchni pod płytką. Na podłożach z ogrzewaniem podłogowym należy stosować kleje odkształcalne klasy S1, np. wysokoelastyczny klej ATLAS PLUS.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku
Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


8b. Przyklejanie płytek klejem samorozpływnym


Do wykonywania okładzin na podłogach warto zastosować grubowarstwowe kleje samorozpływne. Sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy zatapiana jest w nich mata grzewcza lub gdy przyklejane są płytki dużego formatu, czyli o boku długości powyżej 30 cm. Do nakładania kleju na podkład podłogowy należy użyć pacy z zębami półokrągłymi, które ułatwią rozpływanie kleju pod płytką. Idealny do takich zastosowań jest odkształcalny klej ATLAS PLUS MEGA, o szerokim zakresie stosowania: 4-20 mm grubości warstwy.

9a. Fugowanie fugą cementową


Po wyschnięciu kleju można przystąpić do fugowania płytek. Fugę cementową,
po zmieszaniu z wodą, należy wprowadzać pomiędzy szczeliny za pomocą pacy gumowej. Nadmiar fugi należy zebrać, prowadząc pacę ukośnie do kierunku wypełnianej szczeliny i mocno ją dociskając. Szczególnie zadbać należy o prawidłowe umycie okładzin po fugowaniu, składające się z dwóch etapów: mycia wstępnego i końcowego. Polecamy niskonasiakliwą FUGĘ ATLAS ARTIS lub brokatową FUGĘ ATLAS ARTIS STYLE. Dzięki zawartości nanocząsteczek srebra, zapewnią one także ochronę antybakteryjną.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


9b. Fugowanie fugą epoksydową


Fugi epoksydowe, np. ATLAS ARTIS, dostarczane są jako zestaw, złożony z dwóch komponentów: masy (A) i utwardzacza (B). Należy je dokładnie wymieszać, przestrzegając zaleceń podanych na opakowaniu. Masę należy wciskać w szczeliny dokładnie i głęboko, za pomocą pacy gumowej. Resztki fugi pozostałe na powierzchni okładziny trzeba niezwłocznie usunąć (nie później niż po 20 minutach) za pomocą twardej gąbki, nasączonej zimną wodą.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


10. Silikonowanie


Silikon należy wyciskać równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły, nie pozostawiając pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu, w ciągu 10-15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą specjalnej szpachelki, zmoczonej w wodnym roztworze np. mydła. Zaleca się, aby spoiny były ukształtowane w sposób umożliwiający swobodne ściekanie wody. Polecamy zastosowanie odpornego na grzyby i pleśnie Silikonu Sanitarnego ATLAS ARTIS.

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku


Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku

Strefa wilgotna - przekrój przez warstwy z matą grzewczą podpłytową


1. Podłoże 2. Warstwa kontaktowa ATLAS POSTAR 20 + EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS + woda 3. Podkład podłogowy ATLAS POSTAR 20 4. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS 4a. NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY ATLAS - ZEWNĘTRZNY 4b. NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY ATLAS - WEWNĘTRZNY
5. Hydroizolacja ATLAS WODER E 6. Mata grzewcza 7. Klej odkształcalny ATLAS PLUS 8. Płytki 9. Mozaika 10. Fuga ATLAS ARTIS 11. Fuga ATLAS ARTIS STYLE 12. Silikon ATLAS ARTIS

Chemia budowlana - Ogrzewanie podłogowe w łazience krok po kroku

Strefa wilgotna - przekrój przez warstwy z elementami grzewczymi zatopionymi w podkładzie


1. Podłoże 2. Izolacja termiczna i akustyczna 3. Folia PE 4. PROFIL DYLATACYJNY ATLAS 5. Rurki grzewcze 6. Podkład podłogowy ATLAS POSTAR 20 7. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS 7a. NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY ATLAS – ZEWNĘTRZNY 7b. NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY ATLAS - WEWNĘTRZNY 8. Hydroizolacja ATLAS WODER E 9. Klej odkształcalny ATLAS PLUS 10. Płytki
11. Mozaika 12. Fuga ATLAS ARTIS 13. Fuga ATLAS ARTIS STYLE 14. Silikon ATLAS ARTIS

Źródło: AtlasAutor: Atlas - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.8)

Jesteś w dziale:

Uszczelniacze

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Error: Table 'nevicom2_chemia.chemia_najczesciej_czytane_uszczelniacze' doesn't exist