chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Taśmy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » taśmy, folie, siatki » Wielofunkcyjna powłoka hydroizolacyjna

Wielofunkcyjna powłoka hydroizolacyjna

26.07.2016
Firma Remmers od początku swojego istnienia poświęcała szczególną uwagę zagadnieniu zabezpieczenia fundamentów, piwnic i cokołów budynków przed wodą. Systemowe rozwiązania opracowane wiele lat temu nadal znakomicie sprawdzają się w praktyce, jednak rynek budowlany wymusza opracowywanie hydroizolacji coraz skuteczniejszych i jednocześnie coraz prostszych w wykonaniu.

Chemia budowlana - Systemowe zabezpieczenie cokołu
Systemowe zabezpieczenie cokołu
Dotychczasowe podejście firmy Remmers do hydroizolacji ścian fundamentowych i cokołu budynku zakładało wykonanie powłoki z grubowarstwowej masy bitumicznej modyfikowanej tworzywami sztucznymi (KMB/PMB) na powierzchniach stykających się z gruntem oraz zabezpieczenie cokołu odpowiednim szlamem uszczelniającym. Pewnym mankamentem tego systemu jest konieczność stosowania różnych typów materiałów hydroizolacyjnych na jednej ścianie.
Chemia budowlana - Nowe wersja opakowania wyrobu Multi-Baudicht 2K
Nowe wersja opakowania wyrobu Multi-Baudicht 2K
Od pewnego czasu oferowany jest materiał nowego typu, łączący zalety mas bitumicznych i szlamów uszczelniających. Używając produktu Multi-Baudicht 2K, unikamy mieszania technologii oraz szwów między dwoma powłokami, nie tracąc korzystnych cech poszczególnych starszych produktów. Nowy materiał wykazuje przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, jak również bitumicznych i dlatego można go nakładać także na stare powłoki bitumiczne.

Materiał Multi-Baudicht 2K spełnia wszystkie wymagania techniczne stawiane wyrobom bitumicznym typu KMB, a określone w odpowiednich wytycznych branżowych oraz w niemieckiej normie DIN 18195. Nie jest to jednak produkt bitumiczny, lecz elastyczna zaprawa o spoiwie cementowym, w wysokim stopniu uszlachetniona dodatkiem nowoczesnych tworzyw sztucznych. Możliwe jest stosowanie ściśle według wytycznych dotyczących mas bitumicznych, jednak wodoszczelność i trwałość uzyskiwane są także przy mniejszych grubościach powłoki.

REKLAMA:


W przypadku przeciwwodnego zabezpieczania ścian fundamentowych, jeden wyrób może być układany jako hydroizolacja piwnicy i cokołu, a dodatkowo używany jest także do uszczelnienia tynku cokołowego w miejscu, gdzie styka się on z gruntem. Do niedawna proponowano, aby tynk cokołowy oddzielić od terenu szczeliną o szerokości około 1 cm, jednak okazało się to mało praktyczne. Cokołom budynków poświęca się coraz więcej uwagi między innymi dlatego, że oceniając ogólny stan obiektu bardzo często zaczynamy od rzucenia okiem właśnie na ten element. Trwałe i estetyczne zabezpieczenie i dekoracyjne wykończenie tego miejsca stało się przedmiotem osobnych badań oraz szczegółowych wytycznych projektowo-wykonawczych. System firmy Remmers jest w pełni zgodny z nowymi wytycznymi i można go stosować na wszystkich typach cokołów: z termoizolacją, bez termoizolacji, z okładziną kamienną lub tynkowanych. Dodatkowo można uzyskać mocne i łatwe w wykonaniu połączenie hydroizolacji zewnętrznej z izolacją poziomą w przekroju muru.

Chemia budowlana - Nakładanie Multi-Baudicht 2K na starej izolacji bitumicznej
Nakładanie Multi-Baudicht 2K na starej izolacji bitumicznej

Właściwości produktu Multi-Baudicht 2K:


- szybkowiążący, pozwala wykonać pełną hydroizolację w ciągu jednego dnia,
- bardzo elastyczny, rozciągliwy i mostkujący rysy,
- wodoszczelny wobec wody pod ciśnieniem, także przy negatywnym obciążeniu,
- nadający się do szlamowania, szpachlowania, może być także natryskiwany,
- bardzo odporny na nacisk,
- w krótkim czasie odporny na deszcz dzięki szybkiemu twardnieniu,
- wykazuje dobrą przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych i starych podłoży bitumicznych,
- nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych oraz pod jastrychami,
- szczelny wobec wody pod ciśnieniem, także bez wkładki wzmacniającej,
- odporny na glony, zgniliznę i sól drogową,
- odporny na mróz i procesy starzenia,
- znacznie przekracza wymagania stawiane materiałom hydroizolacyjnym w odpowiednich normach i wytycznych.

Znakomite właściwości sprawiają, że Multi-Baudicht 2K jest materiałem wielofunkcyjnym. Bardzo dobrze sprawdza się w praktycznie wszystkich obszarach budownictwa, gdzie przewiduje się stosowanie hydroizolacji:
1. Hydroizolacje budowlane stykające się z gruntem
W przypadku powłoki Multi-Baudicht 2K, nawet bez wkładki zbrojącej, odporność na nacisk jest ponad trzykrotnie wyższa od wymaganej. Oznacza to najwyższe bezpieczeństwo funkcjonowania nawet przy wbudowaniu w gruncie na głębokościach > 3 m.
2. Izolacja pozioma pod posadzkami
Multi-Baudicht 2K zapewnia jednorodne i bardzo mocne połączenie z podłożem, a jednocześnie zapobiega wnikaniu wilgoci z boku, powyżej lub poniżej izolacji poziomej.
3. Izolacja pozioma pod murowaną ścianą
Multi-Baudicht 2K sprawdza się w tym miejscu dzięki ekstremalnie wysokiej odporności na nacisk i jednocześnie wysokiej zdolności mostkowania rys.
4. Uszczelnienie cokołu
Szczególną właściwością w strefie cokołowej jest bezszwowe przejście między obszarem powyżej i poniżej poziomu terenu.
5. Izolacja zespolona pod okładzinami (podpłytkowa)
Nieskomplikowany system izolacji pod płytkami np. na balkonach z zastosowaniem materiału Multi-Baudicht 2K, nakładanego pędzlem lub szpachlowanego, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
6. Elastyczna powłoka wodoszczelna w zbiornikach
Idealne rozwiązanie w żelbetowych zbiornikach wody, gdy wymagana jest wysoka elastyczność i jednocześnie można zapewnić dobre warunki do wyschnięcia naniesionej powłoki.


Chemia budowlana - Wielofunkcyjna powłoka hydroizolacyjna

PRZYCZYNY I RODZAJE USZKODZEŃ BUDOWLITrwała ochrona przed wilgocią
Woda i sole powodują większą część wszystkich uszkodzeń budowli. Zawilgocony mur jest zagrożeniem nie tylko dla substancji budowlanej, ale także dla zdrowia mieszkańców budynku. Przykładem takich zagrożeń są zjawiska wpływające negatywnie na stan higieniczny pomieszczeń. Do tego dochodzą duże straty energii przez zawilgocone przegrody budowlane. Tam gdzie żyją i pracują ludzie, ściany i piwnice muszą być suche i szczelne. Poza usterkami domowych instalacji wodnych i nieszczelnymi dachami, zawilgocenie może być spowodowane przez różne zjawiska.
1. Obciążenie wodą deszczową i rozbryzgową – wilgoć wnika w mur poprzez uszkodzoną izolację cokołu lub z powodu jej braku.
2. Wilgoć higroskopijna – sole znajdujące się w ścianie mają właściwość pobierania wilgoci z powietrza oraz
otoczenia i odkładania jej w materiale budowlanym (higroskopijność).
3. Kondensacja – na zimnych powierzchniach, które powstają w wyniku istnienia mostków termicznych w ścianie, para wodna kondensuje stając się wodą w stanie ciekłym.
4. Wilgoć wnikająca od zewnątrz – wilgoć wnika w mur i/lub płytę posadzkową wskutek braku lub wadliwego działania zewnętrznej izolacji przeciwwodnej.
5. Wilgoć podciągana kapilarnie – wilgoć wnika w mur wskutek braku lub wadliwego działania poziomej izolacji
przeciwwilgociowej i/lub hydroizolacji zewnętrznej, a następnie podnosi się kapilarnie.

Szkodliwe sole
Wraz z wnikającą wodą dostają się także do muru rozpuszczone w niej sole szkodliwe dla budowli. Również reakcje chemiczne mogą tworzyć sole w materiale budowlanym. Zawilgocony mur transportuje wodę z solami w zewnętrzne strefy muru. Tam woda odparowuje, a sole pozostają. W wyniku tego stale powtarzającego się procesu wzrasta stężenie soli, a przez to higroskopijność, a więc także wchłanianie wody z otoczenia – powstaje zamknięty krąg.

Powstające w wyniku tego uszkodzenia budowli to:
- mechaniczne uszkodzenia w wyniku krystalizacji i odkładania się wody (hydratacja)
- mechaniczne uszkodzenia w wyniku zamarzania
- podwyższenie wilgotności muru i płyty posadzkowej.


Autor: Remmers - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.1)

Jesteś w dziale:

Taśmy, folie, siatki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt