chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

SOLBET - zestawy do wyrównywania ścian - przegląd

17.06.2020
Trzy optymalne zestawy do wyrównywania ścian zaproponowane przez firmę SOLBET

Chemia budowlana - SOLBET - ZESTAW I
SOLBET - ZESTAW I

SOLBET – ZESTAW I


- Gipskontakt Plus 11.2 przeznaczony jest do stosowania na ścianach i sufitach do gruntowania silnie chłonnych podłoży np. z cegły , betonu komórkowego, podłoży cementowych i cementowo-wapiennych itp. Tak przygotowane podłoże nadaje się doskonale do nakładania tynków gipsowych: maszynowych i ręcznych. Nałożone tynki wiążą i wysychają równomiernie osiągając wymagane parametry wytrzymałościowe i nie są narażone na „odparzenie”. Grunt po wyschnięciu tworzy niebieską, paroprzepuszczalną powłokę.
Wykazuje dużą zdolność penetracji, czyli wnikania w głąb powyższych podłoży, powodując ich wzmocnienie oraz wyrównanie parametrów całej powierzchni.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie: 0,1-0,3kg/m2 (przy rozcieńczeniu 1:2) (w praktyce zużycie zależy od chłonności podłoża). Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C. Naniesienie tynku może nastąpić po upływie 4-12 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności
UWAGA!!!
Zazwyczaj ze względu na niejednorodne podłoża (np. ściany z elementami żelbetowymi, stropy gęstożebrowe) pod tynki gipsowe stosuje się dwa preparaty gruntujące Gipskontakt 11.1 i Gipskontakt Plus 11.2. Ten pierwszy przeznaczony jest do podłoży niechłonnych (gładkie podłoża betonowe), natomiast drugi do podłoży chłonnych (beton komórkowy, ceramika). Wówczas trzeba do odpowiednich elementów zastosować właściwy preparat.
Jeśli jednak podłoże jest jednorodne, to środek gruntujący pod tynki gipsowe dobiera się w zależności od chłonności podłoża.


- Tynk gipsowy ręczny SOLBET 6.1 służy do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków metodą nakładania ręcznego. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, m.in. tłuszczy, bitumów i pyłów.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Proporcje mieszania: ok. 10 litrów wody na 25 kg zaprawy
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
Grubość warstwy: 8 mm do 10 mm
Grubość kruszywa: do 1 mm
Zużycie: ok. 1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
Czas zużycia: ok. 1 godz.
Początek wiązania: >20 min.
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 13279-1 tablica 2) = 0,39 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,10 N/mm2
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa gładź polimerowa na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie podłoża mineralne, nośne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Gładź można stosować na podłoża pokryte farbą za wyjątkiem farb wapiennych i klejowych. Solbet ROYAL FINISH należy nakładać na podłoża nośne i równe. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. Świeże tynki cementowo-wapienne, gipsowe należy odpowiednio wysezonować. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem SOLBET Akryl Plus 12.2. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie: 1,5 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm – ok 6 h, w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia
Chemia budowlana - SOLBET - ZESTAW II
SOLBET - ZESTAW II

SOLBET – ZESTAW II


- Grunt SOLBET Akryl Plus 12.2 przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych podłoży gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Może być stosowany pod farby, kleje, szpachlówki i tynki na ścianach oraz posadzki użytkowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest wodną dyspersją żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych. Głęboko penetruje słabe i kruche podłoże, wzmacnia je, poprawia przyczepność klejów, tynków, farb, itp. Zapobiega powstawaniu pęcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Tworzy powłoki przepuszczalne dla pary wodnej, zabezpieczające przed powstawaniem przebarwień.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie: od 0,05-0,2 kg/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Temperatura podłoża i otoczenia: od +10°C do +25°C
UWAGA!!!
Pod tynki gipsowe stosuje się dwa rodzaje gruntu, jeśli podłoże jest niejednorodne np. żelbet i beton komórkowy

- Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo-wapienna 5.1. przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Proporcje mieszania: ok. 3,5 litra wody na 25 kg zaprawy
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
Czas zachowania właściwości roboczych: 2 godz.
Zalecana grubość tynku: 5 do 15 mm (max 2 warstwy)
Zużycie: ok. 1,6 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
Grubość kruszywa: 1,25 mm
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Absorpcja wody: kategoria W0
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: µ ≤135
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dlaP=50%): λ 10,dry mat = 1,11 W/mK
Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,15 N/mm2 ; FP: A,
Trwałość: mrozoodporna
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV
- Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa gładź polimerowa na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie podłoża mineralne, nośne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Gładź można stosować na podłoża pokryte farbą za wyjątkiem farb wapiennych i klejowych. Solbet ROYAL FINISH należy nakładać na podłoża nośne i równe. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. Świeże tynki cementowo-wapienne, gipsowe należy odpowiednio wysezonować. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem SOLBET Akryl Plus 12.2. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie: 1,5 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm – ok 6 h, w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia.

Chemia budowlana - SOLBET - ZESTAW III
SOLBET - ZESTAW III

SOLBET – ZESTAW III


- Gipskontakt 11.1 przeznaczony jest do właściwego przygotowania wszystkich gładkich podłoży betonowych oraz gładkich, niechłonnych podłoży mineralnych przed nałożeniem tynków gipsowych. Podłoże musi być nośne, zwarte, równe oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, wolne od spękań, wykwitów solnych, farb klejowych i wapiennych, pleśni itp. a także suche i nie przemrożone na całej powierzchni. Wykazuje dużą zdolność penetracji, czyli wnikania w głąb powyższych podłoży, powodując ich wzmocnienie oraz wyrównanie parametrów całej powierzchni.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie: 0,2-0,3 kg/m2 nierozcieńczonego preparatu w zależności od aplikacji
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
kolejne prace można wykonać po upływie 4-6 godzin po całkowitym wyschnięciu powłoki.
UWAGA!!!
Zazwyczaj ze względu na niejednorodne podłoża (np. ściany z elementami żelbetowymi, stropy gęstożebrowe) pod tynki gipsowe stosuje się dwa preparaty gruntujące Gipskontakt 11.1 i Gipskontakt Plus 11.2. Ten pierwszy przeznaczony jest do podłoży niechłonnych (gładkie podłoża betonowe), natomiast drugi do podłoży chłonnych (beton komórkowy, ceramika). Wówczas trzeba do odpowiednich elementów zastosować właściwy preparat.
Jeśli jednak podłoże jest jednorodne, to środek gruntujący pod tynki gipsowe dobiera się w zależności od chłonności podłoża.

- Tynk lekki gipsowy maszynowy lekki ROTOR 6.0 przeznaczony jest do wykonywania tynków jednowarstwowych wewnątrz budynków metodą mechaniczną. Zaprawa może być również używana jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe oraz pod tynki szlachetne. Tynk gipsowy lekki ROTOR 6.0 można również nakładać ręcznie. Zaprawa sprawdzi się na wszystkich mineralnych, nośnych podłożach, takich jak: bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton oraz stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: do 15 min
Zużycie: ok. 0,85 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
Grubość warstwy: 8 mm do 35 mm
Grubość kruszywa: do 1 mm
Wytrzymałość na zginanie: minimum 1 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2 N/mm2
Przyczepność do podłoża: minimum 0,100 N/mm2
- Solbet ROYAL FINISH PLUS 14.2 to gotowa bezpyłowa gładź na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie mineralne, suche nośne podłoża takie jak: beton, wysezonowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obniżających przyczepność (np. tłuszczy, bitumów i pyłów). Solbet ROYAL FINISH PLUS należy nakładać na podłoża równe i niezagrożone zawilgoceniem. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Każde świeże podłoże należy wysezonować do stanu powietrzno-suchego, tzn. jego wilgotność nie może przekraczać 2-3% w całej grubości. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem SOLBET Akryl Plus 12.2. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie zależnie od chropowatości podłoża: ok 1,0 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +10°C do +30°C
Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna być niższa niż 70%.
Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm – ok. 4 h do 6 h, w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia.

_________________________________________
REKLAMA:
Autor: Solbet - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.9)

Najnowsze na forum
bekomo
Awatar użytkownika
Postów: 253
Re: maseczki ochronne
data » 19.01.2021, 19:41
fajne i można zakupić online. Mogę podrzucić namiar na sklep gdzie jest bardzo duży wybór, różne kolory i wzory. Fajna jakość tkanin,
Agusiek55
Awatar użytkownika
Postów: 166
Re: Płytki na ogrzewanie podlogowe
data » 19.01.2021, 19:22
Można i pomyśleć o specjalnych panelach, panelach winylowych. Ja takie będę miała na piętrze przy ogrzewaniu podłogowym. Macie już może
delia83
Awatar użytkownika
Postów: 164
Re: Znacie dobrego ortopedę?
data » 19.01.2021, 19:16
Niedawno szukałam informacji o ortopedach i znalazłam taką ofertę https://cmp.med.pl/cmp-bialoleka/ortopeda/ . Przeczytałam, że mają
Agusiek55
Awatar użytkownika
Postów: 166
Re: Najlepsze konto bankowe
data » 19.01.2021, 19:07
Obsługa klienta jest dla mnie bardzo ważna, na to też zwracajcie uwagę. Jak przyjdziecie coś załatwić to żeby było to załatwione szybko i w
januszada
Awatar użytkownika
Postów: 7
Re: Automatyka do bram
data » 19.01.2021, 18:21
maxgate to chyba chińczyk, miałem styczność z marką bft, nice, hormann i każdą z n ich mogę
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt