chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

weber ZP415

Zaprawa klejowa do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych, elastyczna, biała o zwiększonej przyczepności, niepyląca

  właściwości  

- średniowarstwowa, grubość warstwy klejącej do 15 mm
- biała
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym
- niepyląca
- do pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych oraz na zewnątrz
- elastyczna
- na ogrzewanie podłogowe
- na płyty gipsowo-kartonowe (bez konieczności gruntowania)
- do płytek gresowych
- stabilna na powierzchniach pionowych (brak spływu)
- dobra przyczepność do płytek i do podłoża
- wodoodporna
- mrozoodporna

  zastosowanie  

Zaprawa weber ZP415 została wyprodukowana w specjalnej technologii ograniczającej radykalnie pylenie produktu w momencie przesypywania i mieszania, dlatego jest szczególnie zalecana do prac prowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych. Użycie zaprawy weber ZP415 zmniejsza zdecydowanie stopień zakurzenia pomieszczeń pyłem cementowym i, poprzez zmniejszenie stopnia zapylenia powietrza, poprawia komfort i higienę pracy. Zaprawa weber ZP415 przeznaczona jest do mocowania płytek o dowolnych wymiarach, z kamienia naturalnego, glazury, terakoty, gresowych, klinkierowych, mozaiki ceramicznej i szklanej, na
ścianach i podłogach do nieodkształcalnych podłoży takich jak: beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, tynk cementowy i cementowo-wapienny, tynk gipsowy oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków: betonowych, ceramicznych, silikatowych i innych tego typu materiałów budowlanych. Może być także stosowana na podłoża nienasiąkliwe - istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko, stare powłoki malarskie, itp., oraz powierzchnie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi Weber. Może być stosowana na płyty gipsowo - kartonowe. Może być stosowana na posadzki z ogrzewaniem podłogowym. Zaprawweber ZP415, ze względu na zwiększoną przyczepność i elastyczność, zalecana jest na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym, posadzki w obiektach handlowych i przemysłowych, ciągi komunikacyjne, jak też w budownictwie mieszkaniowym. Zaprawa weber ZP415 może być stosowana na zewnątrz, w takim przypadku należy stosować płytki mrozoodporne oraz elastyczną zaprawę fugową weber.color perfect, a na powierzchniach poziomych, dodatkowo, wyraźnie zaznaczony spadek od ściany minimum 1,5%.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie
worek 25 kg
Składowanie
Zaprawa weber ZP415 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu umieszczona jest razem z numerem deklaracji zgodności na boku worka. Zaprawę przechowywać i przewozić w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią.
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Podłoże należy naprawić oraz wyrównać. Drobniejsze naprawy (nierówności do 15 mm) można wykonać zaprawą weber ZP415. Wyrównane i naprawione podłoże pozostawić do stwardnienia (około 24 godzin). W pomieszczeniach narażonych na wykraplanie pary wodnej, zaleca się zaimpregnować ściany płynem gruntującym weber PG231. W strefach mokrych, narażonych na działanie wody odpryskowej, zalecamy pokryć podłoże emulsją uszczelniającą weber PE233 lub płynną folią uszczelniającą weber PE235, w zależności od stopnia intensywności oddziaływania wody. Aby zmniejszyć zużycie zaprawy i przyspieszyć układanie płytek, zaleca się na powierzchniach poziomych stosowanie mas samopoziomujących Weber. Wilgotność jastrychów cementowych nie powinna przekraczać 4,0% wagowo, wilgotność jastrychów anhydrytowych 0,5% wagowo, a wilgotność podłoży gipsowych nie powinna przekraczać 1,0% wagowo. Podłoża silnie porowate, wymagające redukcji chłonności, należy pokryć 1 - 2 warstwami płynu gruntującego weber PG231. Podłoża gipsowe (tynki i jastrychy anhydrytowe) należy zagruntować dwoma warstwami płynu gruntującego głęboko penetrującego weber PG229. Przed przyklejaniem płytek w systemach ogrzewania podłogowego należy „wygrzać” podłoże, włączyć instalację grzewczą na 24 godziny, po czym wyłączyć i odczekać do ostygnięcia. W przypadku klejenia na gładkie, nienasiąkliwe podłoże (istniejące płytki, lastryko) powierzchnię pokryć emulsją poprawiającą przyczepność weber PE232. Płyty gipsowo - kartonowe nie muszą być gruntowane, chyba, że wymagają zabezpieczenia jak dla strefy wilgotnej lub mokrej
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej,letniej wody (7 - 7,5 litra wody/25 kg zaprawy) i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po wymieszaniu pozostawić na około 5 minut, a następnie ponownie wymieszać. Sprawdzić urabialność i jeśli zaistnieje potrzeba, dodać niewielką ilość wody. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swoje właściwości (w wiadrze) przez około 4 godziny.
Wskazówki wykonawcze
Zaprawę nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując w ten sposób jednocześnie warstwę kontaktową, a następnie równomiernie rozprowadzać krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy dobiera się w zależności od wielkości płytek. Płytek nie moczyć w wodzie. Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę przed pojawieniem się matowego „naskórka” (do 30 minut od momentu nałożenia na podłoże). Płytki przyklejać przyciskając mocno do warstwy zaprawy i jednocześnie lekko przesuwając. Prawidłowo ułożone płytki ścienne powinny być pokryte zaprawą w 70% - 90% ich spodniej powierzchni. Przy układaniu płytek na podłogach oraz na zewnątrz, 100% powierzchni płytki powinno być pokryte klejem. Uzyskanie tego efektu ułatwi nałożenie cienkiej warstwy zaprawy także na tylne powierzchnie płytek. Położenie płytki można skorygować jeszcze przez około 20 minut. Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystansowe. Płytki spoinować po 24 godzinach. Do spoinowania polecamy zaprawy fugowe weber.color. W miejscach występowania w podłożu szczelin skurczowych, dylatacji, pęknięć, połączeń prefabrykatów należy wykonać dylatacje płytek. Również pola większe niż 6 x 6 m należy oddzielić szczelinami dylatacyjnymi. Dylatacje, połączenia ścian i połączenia ścian z podłogą wypełnić wypełniaczami elastycznymi, np. silikonem sanitarnym Weber lub specjalnymi profilami. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.
Warunki podczas stosowania i wiązania wyrobu
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 24 godziny powinna wynosić od + 5°C do + 25°C. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, chronić powierzchnię przed bezpośrednim oddziaływaniem deszczu w trakcie klejenia i wiązania.
Niniejsza karta techniczna określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej, tracą ważność karty wcześniejsze.
Proporcje mieszania: 7 - 7,5 litra wody / 25 kg zaprawy
Czas gotowości do pracy: do 4 godzin
Czas otwarty do 30 minut
Czas korygowania płytki do 20 minut
Temperatura podczas stosowania i wiązania: od + 5st.C do + 25st.C
Fugowanie: po 24 godzinach
Wytrzymałość użytkowa: po około 3 dniach
Zużycie średnie dla równego podłoża: 2 - 6 kg w zależności od wymiarów płytek
Grubość warstwy: 2 - 15 mm
Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt