chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Alpol AG 707

Grunt pod hydroizolacje

  właściwości  

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

  zastosowanie  

Do wzmacniania i wyrównywania chłonności podłoży mineralnych. Zalecany do gruntowania podłoży pod wszelkiego rodzaju masy hydroizolacyjne, tynki silikatowe i mineralne oraz farby silikatowe. Po wyschnięciu praktycznie nie tworzy błony powłokowej. Składnik systemów hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS, ALPOL HYDRO PLUS T oraz ALPOL AQUA PLUS. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.
Nowe tynki, betony i inne podłoża mineralne powinny być związane i wysezonowane. Luźne warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Nie stosować na organiczne powłoki malarskie i tynkarskie (akrylowe, olejne, itp.). Ubytki, nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135.
Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki malarskiej. Nie rozcieńczać wodą. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych i porowatych podłożach należy powtórzyć.
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. Zawiera szkło wodne. W razie zabrudzenia oczu należy na-tychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Zabezpieczać drewno, metale, szkło, ponieważ oddziałuje na nie agresywnie. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.
Gęstość objętościowa ok. 1 kg/dm³
Czas wysychania ok. 1 godz.
Zalecana ilość warstw:
- podłoża o małej chłonności 1
- bardzo chłonne i porowate podłoża 2
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l
Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji) ok. 0,25 kg/m²
Barwa: mlecznobiała

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2018 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt