chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Planitop 400

Szybkosprawna zaprawa o tiksotropowej konsystencji i kontrolowanym skurczu przeznaczona do wykonywania napraw powierzchniowych betonu warstwami o grubości od 1 do 40 mm

  właściwości  

Planitop 400 jest gotową do użycia suchą zaprawą, składającą się ze specjalnego spoiwa hydraulicznego, drobnoziarnistego selekcjonowanego wypełniacza, specjalnych dodatków modyfikujących oraz syntetycznych włókien, produkowaną według specjalnie opracowanej receptury w Laboratorium Badawczym MAPEI.

Po wymieszaniu z wodą Planitop 400 tworzy tiksotropową mieszankę, której warstwę o grubości do 4 cm można łatwo ułożyć na powierzchniach pionowych.

Planitop 400 można obciążać już po 4-5 godzinach od ułożenia.

Zaprawa dzięki wysokiej zawartości żywic syntetycznych oraz bardzo drobnego kruszywa przeznaczona jest do nanoszenia szpachlą. Utwardzony Planitop 400 charakteryzuje się następującymi cechami:
- wysoką przyczepnością do betonu;
- Naprawa zniszczonych rur betonowych.
- wysoką odpornością na ścieranie;

  zastosowanie  

Naprawa uszkodzonych pionowych i poziomych powierzchni betonowych.

Przykłady zastosowania
- Szybkie naprawy gzymsów balkonowych uszkodzonych na wskutek korozji zbrojenia.
- Szybkie naprawy zniszczonych narożników elementów konstrukcji, belek żelbetowych, kolumn oraz płyt.
- Szybkie naprawy prefabrykowanych elementów uszkodzonych w trakcie transportu czy załadunku.
Po wymieszaniu z wodą Planitop 400 tworzy tiksotropową mieszankę, której warstwę o grubości do 4 cm można łatwo ułożyć na powierzchniach pionowych.
Planitop 400 można obciążać już po 4-5 godzinach od ułożenia.

Zaprawa dzięki wysokiej zawartości żywic syntetycznych oraz bardzo drobnego kruszywa przeznaczona jest do nanoszenia szpachlą. Utwardzony Planitop 400 charakteryzuje się następującymi cechami:
- wysoką przyczepnością do betonu;
- Naprawa zniszczonych rur betonowych.
- wysoką odpornością na ścieranie;
- Szybka naprawa powierzchniowych ubytków w betonie, np. gniazd żwirowych, złączy czy otworów po prętach wiążących deskowanie.
- Szybka naprawa miejscowych ubytków w podkładach cementowych.
- wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Planitop 400 odpowiada zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN 1504-9 EN 1504-9 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów", oraz minimalnym wymaganiom normy PN-EN 1504-3 dla zapraw konstrukcyjnych klasy R3.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Worki 25 kg oraz kartony z czterema workami po 5 kg.
Produkt jest zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.
Usunąć zniszczony beton i wszelkie luźno związane części, do uzyskania podłoża nośnego i o odpowiednim rozwinięciu powierzchni. Wszystkie pozostałości starych zapraw o słabej przyczepności powinny zostać usunięte. Usunąć pozostałości rdzy, mleczka cementowego, kurzu, innych zanieczyszczeń mogących oddziaływać antyadhezyjnie, oczyścić zbrojenie z rdzy metodą piaskowania lub hydromonitoringu a następnie zabezpieczyć materiałem Mapefer lub Mapefer 1K. Nasączyć podłoże wodą i odczekać przed aplikacją zaprawy Planitop 400 aż nadmiar wody odparuje. W razie konieczności można użyć sprężonego powietrza.
Przygotowanie zaprawy
Do pojemnika wlać 3,75-4,0 l czystej wody, mieszając powoli wsypywać zaprawę Planitop 400. Mieszać aż do osiągnięcia jednorodnej mieszanki. Ze względu na krótki czas przydatności wymieszanego materiału, zaleca się przygotowanie takiej porcji zaprawy, która będzie mogła zostać zużyta w ciągu 10 minut (w temperaturze +20°C).

Nakładanie zaprawy
Zaprawę nanosić pacą, grubość pojedyńczej warstwy materiału nie może przekraczać 4 cm. W przypadku nanoszenia materiału w kilku warstwach należy odczekać co najmniej 15 minut pomiędzy kolejnymi cyklami nanoszenia.

Po zakończeniu prac, Planitop 400 powinien być pielęgnowany przez co najmniej 24 godziny.
Zalecenia dotyczące postępowania przed i po nakładaniu. Nie ma potrzeby zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności gdy temperatura wynosi ok. +20°C. Podczas ciepłych dni nie należy wystawiać Planitop 400 na działanie promieniowania słonecznego, a do przygotowania zaprawy należy używać zimnej wody. W czasie chłodnych dni do przygotowania zaprawy należy używać wody o temperaturze ok. +20°C, a produkt przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach, w przeciwnym wypadku początek wiązania i twardnienie ulegną opóźnieniu.
- Nie dodawać wody gdy rozpoczął się proces wiązania.
- Nie dodawać do Planitop 400 cementu, wapna, gipsu ani innych dodatków.
- Nie nanosić natryskiem.
- Nie stosować Planitop 400 do precyzyjnych zakotwień - w takim przypadku stosować Mapefill.
- Nie używać Planitop 400 na całkowicie suchych lub zanieczyszczonych podłożach.
- Nie stosować na gładkim podłożu -powierzchnia powinna być szorstka.
- Nie pozostawiać przed użyciem opakowań narażonych na promieniowanie słoneczne.
- Nie stosować w temperaturze niższej niż +5°C.
- Nie używać Planitop 400 z uszkodzonego worka.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
PN-EN 1504-3 klasa wytrzymałości: R3
Typ materiału: CC
Konsystencja: proszek
Kolor: szary
Gęstość objętościowa (kg/m³): 1.300
Maksymalna średnica kruszywa (mm): 0,5
Zawartość suchej substancji (%): 100
Zawartość jonów chlorkowych, wg EN 1015-17
(wymaganie - poniżej 0,05%): < 0,05

WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWY
Proporcje mieszania: na 100 części Planitop 400 z 15 - 16 częściami wody.
3,75-4 litra wody na 25 kg worek
Kolor mieszanki: szary
Konsystencja zaprawy: tiksotropowa
Gęstość objętościowa zaprawy (kg/m³): 1.950-2.200
pH zaprawy: > 12
Zawartość jonów chlorkowych (%): < 0,05
Temperatura stosowania: +5°C do +35°C
Maksymalny czas użytkowania: ok. 10 minut
Czas wiązania: ok. 15 minut
– początkowy: ok. 30 minut
– końcowy: Pełne obciążenie: po 1-2 godzinach

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt