chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

WEBAC 151

Spienialna poliuretanowa żywica do iniekcji Pianka twardo-elastyczna; ekspansja 30x

  właściwości  

WEBAC®151 wysokiej jakości iniekcyjną spienialną żywią poliuretanowa o niskiej lepkości, która wchodząc w kontakt z wodą silnie reaguje, ekspandując, w zależności od proporcji składnika A i B do postaci powierzchniowo szczelnej piany o drobnej strukturze porów od twardej do miękko elastycznej. Bez przeciwciśnienia zwiększa swoją objętość do 35 razy. Dzięki niskiej lepkości, elementom powierzchniowo czynnym oraz wysokiej aktywności kapilarnej w wilgotnych i przewodzących wodę rysach gwarantowane jest szybkie zatrzymanie wody napierającej. Proporcje łączenia składników A i B można ustawiać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków w przedziale od 1:10 do 1:1. Początek procesu spieniania WEBAC®151 liczony od kontaktu z wilgocią lub wodą w temperaturze +20oC w zależności od proporcji składników leży w przedziale od 8 do 20 sekund. Temperatura własna wymieszanego materiału, warunki hydrodynamiczne, temperatura obiektu i temperatura wody zużywanej do reakcji mają wpływ na czas reakcji (tworzenie się piany). Temperatury wyższe przyśpieszają, a temperatury niższe spowalniają proces spieniania i utwardzania. WEBAC®151 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi oraz innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów

Czas całkowitego utwardzenia (usztywnienia) w zależności od proporcji składników wynosi od ok. 30 do ok. 100 sekund.

  zastosowanie  

WEBAC®151 służy do szybkiego zamknięcia i uszczelnienia przecieków wody pod ciśnieniem, jak również do wypełniania pustek i szczelin w betonie, murze, kamieniach naturalnych, w obiektach typu zbiorniki wodne (w tym wody pitnej), kanałach, budownictwie podziemnym. WEBAC®151 może również służyć do przejściowego utwardzania lub uszczelniania luźnych, niezwiązanych podłoży.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Składowanie
Opakowania składować w temperaturze od +5oC do +30oC. Chronić przed wilgocią w dobrze zamkniętych pojemnikach
Przed rozpoczęciem iniekcji rysy należy przeprowadzić inwentaryzację. Zakres analiz i rodzaj dokumentacji zależy od obrazu rysy i jej znaczenia dla obiektu. Dla właściwej oceny sytuacji i właściwego doboru środka iniekcyjnego należy zdefiniować rysę, określić warunki hydrodynamiczne i hydrostatyczne, jakość wody itp. Należy rozeznać cechy rysy takie jak: jej rodzaj, przebieg, szerokość, rozszerzalność itp.

Wyniki takiej analizy są podstawą do właściwego wykonania odwiertów, ich głębokości i rozstawu; wyboru rodzaju iniektorów oraz ich średnicy, . Umocowanie iniektorów powinno umożliwić bezproblemowe nakładanie bicza iniekcyjnego na kalamitkę. Iniektory muszą być odpowiednio mocno osadzone w odwiertach.

W celu ograniczenia przepływu wody i niekontrolowanego wypływu wtłaczanego materiału, można zastosować środki redukujące przepływ wody (np. nawiercenia odciążające, wbicie klinów drewnianych itp.)
Przy utwardzaniu czy uszczelnianiu gruntów stosuje się lance iniekcyjne lub iniektory z kalamitką płaską .
Mieszanie składników
Składniki A i B są dostarczane w odpowiednich jednostkach zgodnie z proporcja ich łączenia. Oba składniki należy przelać do oddzielnego naczynia (zwracać uwagę na dokładne opróżnienie oryginalnych opakowań) i dokładnie wymieszać. Kiedy nie ma potrzeby przerabiania od razu całości materiału, odmierzyć potrzebną ilość składników (objętościowo) w oczekiwanej proporcji do oddzielnych pojemników. Wymieszane składniki przelać do zasobnika pompy i krótko mieszać.
Wymieszany materiał reaguje z wilgocią; dlatego bezwzględnie unikać kontaktu z wodą (np. deszcz).

Prace iniekcyjne
WEBAC®151 przerabia się pompą 1- lub 2- składnikową (patrz pompy iniekcyjne WEBAC®).
Należy upewnić się, czy poza materiałem WEBAC®151 nie tłoczy się resztek żadnego innego medium lub rozpuszczalnika.

Iniekcję przeprowadzać ciśnieniem dostosowanym do cech budowli, warunków hydrodynamicznych i hydrostatycznych oraz do specyfiki wypełnień (rozpoczynać ciśnieniem ok. 20 bar). Iniekcję przeprowadza się z przerwami, aby móc zaobserwować zachowanie się materiału (powierzchniowy wypływ materiału) i podjąć decyzję o wstrzymaniu, ewentualnie o kontynuacji iniekcji.

Aby trwale wypełnić i uszczelnić konieczna jest wtórna iniekcja niespienialnymi żywicami poliuretanowymi. Iniekcję można wykonać przez te same iniektory bezpośrednio po zastosowaniu środka WEBAC®151. Jeśli natomiast iniekcja nastąpi dopiero po kilku godzinach, mocuje się z reguły nowe iniektory w nowych otworach.

Prace końcowe
Po zakończeniu iniekcji i utwardzeniu wtłoczonego materiału WEBAC®151 lub ewentualnie żywicy iniekcyjnej WEBAC®, iniektory należy wyjąć z muru, a otwory wypełnić właściwym środkiem mineralnym.

Czyszczenie
Przy każdej dłuższej przerwie w pracy wszystkie narzędzia i przedmioty należy wyczyścić rozpuszczalnikiem WEBAC® Reiniger A. Zaschnięty materiał można usunąć mechanicznie lub środkiem WEBAC® Reiniger B (nie płukać nim pompy). W czasie czyszczenia dbać o dobre wietrzenie. Nieużywaną dłuższy czas pompę zabezpieczyć środkiem do konserwacji WEBAC®.K
Przy przerabianiu WEBAC®151 należy przestrzegać wszystkich przepisów branżowych, w szczególności zaś zaleceń zawartych w „Karcie charakterystyki preparatu ... WEBAC®151”. Przerabianie i czyszczenie winno odbywać się w odzieży ochronnej, rękawicach i okularach. Zaleca się stosować krem ochronny. Wszelkie zabrudzenia na ciele winno się przemywać wodą z mydłem. Zanieczyszczone oko natychmiast przemyć wodą; niezbędna wizyta u lekarza. Składników nie odprowadzać do kanalizacji ani do gleby.
Rodzaj materiału: 2-składnikowa, spienialna poliuretanowa (PU) żywica bez rozpuszczalnika, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

Składnik A
Gęstość (+20oC): 1,0 g/cm3
Kolor: bursztynowy
Lepkość (+23oC): ok. 60 mPa.s

Składnik B
Gęstość (+20oC): 1,1 g/cm3
Kolor: brązowy
Lepkość (+23oC): ok. 200 mPa.s

Stosunek mieszanki: 1:10, 1:5, 1:1
Zwiększenie objętości : 25-30, 30-35, 10-15
Początek ekspansji (+20oC): ok. 20 sek., ok.15 sek., ok. 8 sek.
Koniec ekspansji (+20oC): ok. 100 sek., ok. 65 sek., ok. 30 sek.
Czas przerabiania: ok. 2 h; powstały przy wilgotności „kożuch” zdjąć
Temperatura przerabiania: >+ 5oC (obiekt, materiał)
Sposób przerabiania: Pompa 1- lub 2-składnikową


Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt