chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

WEBAC 1403

Iniekcyjna żywica poliuretanowa, elastyczna; bardzo niska lepkość

  właściwości  

WEBAC®1403 jest wysokiej jakości, poliuretanową żywicą iniekcyjną o niskiej lepkości, stosowaną do uszczelnień w środowisku mokrym i suchym. W kontakcie z wodą (5% w stosunku do swojej masy) wytwarza równomierną, zamkniętą i dzięki temu wodoszczelną, porowatą strukturę, zwiększając tym samym elastyczność materiału.

Przy spękaniach, którymi płynie woda pod ciśnieniem należy rozważyć, czy najpierw nie będzie konieczna iniekcja spienialnej żywicy poliuretanowej zatrzymującej wodę. Taką iniekcję stosuje się zawsze, jeżeli ciśnienie wody jest tak silne, że spowoduje wypłukanie żywicy zanim zżeluje. WEBAC® 1403 żeluje do postaci o stałej objętości (bezskurczowo), obojętnej chemicznie.

WEBAC®1403 posiada dobrą tolerancję wzajemną z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi i innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów.

Czas przerabiania (1 litr) przy +20oC wynosi ok. 1,5 godz. Utwardzenie następuje po około 24 godzinach od momentu iniekcji. Wyższe temperatury przyspieszają, niższe opóźniają utwardzanie.
W niższych temperaturach (poniżej 10o C) zaleca się dodać przyspieszacz WEBAC®B 14. Przy temp. 10o C dodanie 5% (maksymalnie) przyspieszacza WEBAC®B 14 (w odniesieniu do składnika A) może skrócić czas żelowania żywicy WEBAC®1403 do ok. 70-25 min. Dodawanie przyspieszacza WEBAC®B 14 zaleca się szczególnie przy niskich temperaturach.

  zastosowanie  

WEBAC®1403 stosuje się do zamykania, uszczelniania oraz wypełniania rys i pustek o ograniczonej rozszerzalności, w środowisku suchym, wilgotnym oraz rys wypełnionych wodą bezciśnieniowo. Służy także jako izolacja pozioma przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci w budowach z cegły, kamienia naturalnego, tłuczonego, struktury mieszanej. WEBAC®1403 stosuje się również do iniekcji przez węże iniekcyjne przy uszczelnieniach przerw roboczych.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Składowanie:
Opakowania składować w temperaturze +5oC do +30oC. Chronić przed wilgocią w dobrze zamkniętych pojemnikach.
Przed rozpoczęciem iniekcji rysy należy przeprowadzić inwentaryzację. Zakres badań i rodzaj dokumentacji zależy od obrazu rysy i jej znaczenia dla obiektu. W celu ustalenia przyczyn powstałych szkód oraz doboru właściwego środka wypełniającego należy zdefiniować stan zawilgocenia i cechy rysy (rodzaj rysy, jej przebieg, szerokość, zmienność rozwarcia itp.).

Przed iniekcją rys należy usunąć niezwiązane warstwy tynku, a wszystkie miejsca otwartych pęknięć i spoin zamknąć szybkowiążącym cementem.

Następnie wykonuje się odwierty pod iniektory z uwzględnieniem konkretnych warunków budowli. Warunkiem dobrego osadzenia iniektorów w murze jest wiercenie otworów w kamieniu/ cegle. Sposób umocowania iniektorów ma umożliwić w kolejnym etapie prac dobre nałożenie główki przewodu od pompy iniekcyjnej na kalamitkę iniektora.
Prace iniekcyjne
WEBAC® 1403 przerabia się pompą 1- lub 2-składnikową.

Poza materiałem WEBAC®1403 nie wtłaczać resztek żadnego innego medium lub rozpuszczalnika. Iniekcję przeprowadzać ciśnieniem dostosowanym do cech budowli i ciśnienia wody (rozpoczynać ciśnieniem ok. 20 bar).

Przy iniekcji rys żywicę tłoczyć, aż do ich wypełnienia i pokazania się żywicy w sąsiednich iniektorach.
Przy uszczelnieniach poziomych materiał wtłaczać do momentu wysycenia spoin i wycieku materiału z iniektorów sąsiadujących lub w ich pobliżu.

Temperatura własna pompy może skracać czas przerabiania materiału. Jeżeli temperatura materiału w zbiorniku pompy zwiększa się, należy go bezzwłocznie przerobić lub usunąć ze zbiornika.

Prace końcowe
Po zżelowaniu żywicy (ok. 24 godziny po iniekcji) iniektory usunąć, a otwory zamknąć szybkowiążącą zaprawą.

Czyszczenie
Przy każdej dłuższej przerwie w pracy wszystkie narzędzia i przedmioty należy wyczyścić rozpuszczalnikiem WEBAC® Reiniger A. Zaschnięty materiał można czyścić środkiem
WEBAC® Reiniger B (nie płukać nim pompy). W czasie czyszczenia dbać o dobre wietrzenie. Nieużywaną dłuższy czas pompę zabezpieczyć środkiem do konserwacji WEBAC®.K,
Przy przerabianiu WEBAC®1403 należy przestrzegać wszystkich przepisów branżowych, w szczególności zaś zaleceń zawartych w „Karcie charakterystyki preparatu ... WEBAC® 1403”. Przerabiać i czyścić w odzieży ochronnej, rękawicach i okularach. Zaleca się stosować krem ochronny. Wszelkie zabrudzenia na ciele przemywać wodą z mydłem. Zanieczyszczone oko natychmiast przemyć wodą; niezbędna wizyta u lekarza. Składników nie odprowadzać do kanalizacji ani do gleby.
Rodzaj materiału: 2-składnikowa żywica iniekcyjna poliuretanowa (PU), o bardzo niskiej lepkości, bez rozpuszczalnika
Gęstość (+20oC) Składnik A: 1,0 g/cm3. Składnik B: 1,1g/cm3
Kolor: Składnik A: przezroczysty, Składnik B: ciemnobrązowy
Lepkość mieszanki (+23oC): ok. 80 mPa.s
Stosunek mieszanki : 1:1 objętościowo
Czas przerabiania (1l, +20°C): ok. 1,5 h (ustawiany indywidualnie przyspieszaczem WEBAC® B 14)
Temperatura przerabiania: >+5oC (obiekt, materiał)
Przerabianie: iniekcja pompą 1- lub 2- składnikową
Twardość A wg Shore’a: ok. 50
Składowanie: temperatura między +5oC – +30oC, zamknięte oryginalnie pojemniki, chronione przed wilgocią
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt