chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Tynk Mozaikowy

  właściwości  

Tynk mozaikowy jest gotową do użycia masą tynkarską na bazie wodne, dyspersji polimerowej oraz frakcjonowanych i barwionych kruszyw oraz modyfikujących dodatków poprawiających parametry aplikacyjne i eksploatacyjne. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, trwałością kolorów oraz wysoka odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wptyw czynników atmosferycznych

  zastosowanie  

Tynk Mozaikowy INTER GRĄD służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Spełnia rolę ostatniej warstwy wykończeniowej w systemie ociepleń budynków metodą „lekką-mokrą"INTER GRĄD Ciepły DOM. Dzięki zastosowaniu szerokiej palety barw opartej na kompozycjach starannie dobranego barwionego kruszywa poprzez zastosowanie tynku mozaikowego INTER GRĄD można uzyskać efektowne i ozdobne wykończenie powierzchni. Tynk przeznaczona jest do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojnej w systemie ociepleń ścian budynków. Znajduje również szerokie zastosowanie do wykonywania cokołów, pilastrów i gzymsów, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń oraz wewnątrz korytarzy i klatek schodowych. Tynk można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Wiaderko 15 kg
Podłoże przeznaczone do nanoszenia tynku mozaikowego powinno być nośne, suche, pozbawione luźnych pozostałości i starych powłok malarskich, bez kurzu i brudu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ograniczających przyczepność jak oleje, tłuszcze, woski. W przypadku występowania na podłożu grzybów, pleśni i glonów należy je bezwzględnie usunąć, zlikwidować przyczyny zawilgocenia, a następnie odkazić stosując Preparat Dezynfekcyjny INTER GRĄD PROFI zgodnie z instrukcją na jego opakowaniu. Wszelkiego rodzaju występujące ubytki, rysy, pęknięcia należy uzupełnić lub naprawić stosując do tego celu Zaprawę Wyrównującą INTER GRĄD. Aplikację tynku można rozpocząć nie wcześniej niż Akrylowa Masa Podkładowa INTER GRĄD GRUNTOP AMP jest całkowicie wyschnięta. Gruntowanie Akrylową Masą Podkładową jest wymagane dla wszystkich niezależnie od rodzaju podłoży. Podłoża pyliste np. wykonane z gipsu należy przed właściwym gruntowaniem Akrylową Masą Podkładową INTER-GRĄD, zabezpieczyć wstępnie Środkiem Gruntującym INTER GRĄD GRUNTOP A.
Tynk mozaikowy INTER GRĄD należy nanosić w postaci cienkiej, równej warstwy na grubość ziarna przy pomocy metalowej pacy ze stali nierdzewnej. Wszelkiego rodzaju nadmiary masy należy zebrać.
Po ściągnięciu nadmiaru masy, należy powierzchnię wyrównać również przy użyciu pacy stalowej. Nie należy zacierać. Nałożony tynk należy wygładzić w jednym kierunku, aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Prace na jednej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy. Należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze, aby nie przerywać wykonywania wyprawy, ponieważ każda nowa porcja masy musi się łączyć z jeszcze świeżą masą naniesioną uprzednio. Dodatkowo zaleca się aby nie opróżniać całkowicie kubła z masą tylko systematycznie uzupełniać go każdorazowo (po wykorzystaniu połowy opakowania) świeżą masą z nowego kubła, a następnie wymieszać masę - wykonujemy to w celu wyrównania barwy i struktury tynku. Na jednej powierzchni (np. na jednej dużej ścianie) należy stosować wyłącznie tynki z tej samej partii produkcyjnej. Podczas prowadzenia prac temperatura podłoża i otoczenia powinna być w zakresie +5 °C do +25 °C. Niewłaściwe jest aplikowanie tynku podczas intensywnego słońca, wiatru, mgły, opadach deszczu lub zapowiadanych przymrozkach i mrozie. Rusztowania powinny być zabezpieczone siatkami osłonowymi, co może częściowo zminimalizować działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zakładając optymalne warunki pogodowe - temperatura +20 °C i wilgotność 50 %, czas osiągnięcia odporności na opady może wahać się od 12 do 48 godzin od momentu nałożenia. Jednak przy bardzo niekorzystnych warunkach (niska temperatura i wysoka wilgotność) czas ten może się wydłużać do kilkunastu dni. W takim przypadku należy chronić otynkowaną powierzchnię przed opadami i niskimi temperaturami poniżej +5 °C. Preparat gruntujący Akrylowa Masa Podkładowa GRUNTOP AMP należy nanieść po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej nie później niż w ciągu 30 dni od momentu wykonania warstwy zbrojonej. Ostateczną warstwę wykończeniową, tj. tynk akrylowy należy nanieść najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wykonania warstwy zbrojonej. Pełna wytrzymałość systemu ociepleń uzyskiwana jest po 28 dniach od zastosowania.
- Chronić oczy i skórę przed bezpośrednim kontaktem z preparatem. Przy bezpośrednim kontakcie preparatu z oczami natychmiast skontaktować się z lekarzem posiadając przy sobie opakowanie lub etykietę informacyjną produktu.
- Prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i możliwie najlepszą wiedzą i praktyką.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami oraz zasadami sztuki budowlanej.
- Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.
Rodzaj masy: Tynk mozaikowy
Wygląd: jednorodna, ciekła masa, z widocznym kruszywem barwy wg katalogu producenta
Zawartość suchej substancji, %: 82,5 ±4,5
Konsystencja, cm: 6,5 ±1
Gęstość, g/cm3 1,83 ±5 %
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm: brak rys
Klasyfikacja ogniowa (dla systemu): NRO (nierozprzestrzeniający ognia)

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2018 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt