chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

MAXURETHANE INJECTION-LV

  właściwości  

-Bardzo mała lepkość (nawet podczas wykonywania iniekcji), co zapewnia dobrą i głęboką penetrację podłoża. System nadaje się do uszczelniania pęknięć powstałych wskutek skurczu.
-Łatwość zastosowania, bo do aplikacji wystarczy sprzęt iniekcyjny przeznaczony do produktów jednoskładnikowych.
-Dopuszczalność bezpośredniego kontaktu z wodą pitną.
-Do wejścia w reakcję nie potrzebuje wody, nie zachodzi więc konieczność iniekcji wodnej.
-Bardzo dobra przyczepność do podłoża suchego i mokrego, jak również elastyczność.
-Po zakończeniu dojrzewania świetna stabilność wymiarowa, bo bez względu na warunki suche lub mokre nie dochodzi do skurczów ani pęcznienia (wybrzuszenia).
-Dobra wydajność, produkt nie rozpuszczalny w wodzie.
- Dobra odporność chemiczna i długotrwała, świetna wytrzymałość mechaniczna.
-Produkt wolny od rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska.
-Kompatybilny z betonem, stalą i innymi żywicami iniekcyjnymi utworzonymi na bazie poliuretanu.

  zastosowanie  

-Uszczelnianie konstrukcji betonowych i murowanych z wykorzystaniem zamontowanego uprzednio systemu MAXURETHANE INJECTION TUBE lub za pomocą standardowych pakerów iniekcyjnych.
- Odcięcie wody, uszczelnianie i elastyczne wypełnianie szczelin i pęknięć powstałych na podłożach suchych i mokrych:
- betonu uszkodzonego, popękanego lub posiadającego otworki jak sito;
-konstrukcji kamiennych i murowanych;
-struktur podziemnych typu tunele, krużganki, podcienia, mury oporowe, fundamenty itp.;
-sieci wodociągowej: zaporach, zbiornikach wodnych, kanałach, basenach itp.;
-systemie kanalizacyjnym: kanałach ściekowych, studzienkach, zbiornikach wody odpadowej itp.
-Zatykanie przecieku wody bieżącej, płynącej pod małym lub średnim ciśnieniem.
-Kontrolowanie kapilarnego podnoszenia się wilgoci w konstrukcjach murowanych.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Wiadrach 5 kg lub 25 kg.
Przed rozpoczęciem iniekcji zapoznać się ze stanem podłoża, rodzajem i ilością pęknięć, warunkami hydrodynamicznymi i hydrostatycznymi oraz warunkami pogodowymi. Tak więc podstawowe kroki, jakie podejmuje się w ramach procedury iniekcyjnej, przedstawiają się następująco:
1. Powierzchnię betonu lub podłoże oczyścić wzdłuż złączy, pęknięć i szczelin.
2. Sporządzić schemat punktów iniekcyjnych i wywiercić otwory.
3. Oczyścić otwory i zamocować pakery iniekcyjne.
4. Złącza i pęknięcia oczyścić i uszczelnić za pomocą szybkowiążącej zaprawy naprawczej MAXPLUG lub MAXBETON.
5. Zaaplikować żywicę poliuretanową.
6. Oczyścić powierzchnię, narzędzia oraz sprzęt do mieszania i iniekcji.
7. Kiedy żywica dojrzeje, oczyścić otwory i wypełnić je zaprawą do napraw strukturalnych MAXBETON lub MAXPLUG.
Oba komponenty MI-LV dostarczane są w wiadrach 5 kg lub 25 kg. Należy je wlać do czystego i suchego pojemnika w proporcji objętościowej 1:1 i rozmieszać mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (300-600 obrotów/min.), aż do uzyskania produktu jednolitego pod względem barwy i wyglądu. Mieszania nadmiernie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, gdyż mogłoby to podgrzać mieszaninę. Iniekcję wykonać możliwie jak najszybciej po rozmieszaniu.
Jeżeli miejsce przeznaczone do iniekcji poddane jest wysokiemu ciśnieniu hydrostatycznemu, aby zmniejszyć ilość płynącej wody lub całkiem ją zatrzymać – bo inaczej mogłaby wypłukać żywicę, zanim ta jeszcze stwardnieje - być może trzeba zainstalować jakiś system drenażowy lub wykonać pierwszą iniekcję za pomocą szybkowiążącej żywicy poliuretanowej MAXURETHANE INJECTION -/MONO/FLEX.
- Żywicę wstrzykiwać wtedy, gdy pęknięcia i szczeliny znajdują się w momencie maksymalnego ich rozszerzenia.
- W czasie pracy z żywicą iniekcyjną i podczas samego wstrzykiwania zachowywać wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem iniekcji obniżyć ciśnienie hydrostatyczne, tak by zminimalizować ryzyko wypłukania żywicy.
- Aby uniemożliwić przedwczesną reakcję żywicy, zapobiec jej kontaktowi z wodą.
- Na temat dalszych informacji i w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.
Wygląd zewnętrzny komponentów A i B: ciecz
Kolor komponentu A: bezbarwny
Kolor komponentu B: ciemnobrązowy
Gęstość komponentu A w temperaturze 20°C (g/cm³): 1,01
Gęstość komponentu B w temperaturze 20°C (g/cm³): 1,15
Temperatura zapalenia się obu komponentów (°C): > 160
Temperatura przechowywania (°C): od 5 do 30
Objętościowa proporcja mieszania obu komponentów: 1:1
Wagowa zawartość elementów stałych w mieszaninie A+B (%): 100
Minimalna temperatura podłoża do aplikacji (°C): > 5
Lepkość mieszanki w temperaturze 23°C (MPa/s): 80
Czas zdatności do użycia w temperaturze 8°C / 23°C (h): 6 / 1,5
Czas całkowitej reakcji w temperaturze 23°C (h): 24
Współczynnik rozszerzalności: rozszerzenie bez wody (5% wody)
rozszerzenie początkowe/końcowe 1 / 1-2
Gęstość produktu dojrzałego (g/cm³): 1,08
Twardość Shore’a A: 40
Toksyczność produktu dojrzałego: nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy
Zdatność do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną: zdatny zgodnie z normą KTW
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Odporność chemiczna: odporny na większość rozpuszczalników organicznych, rozcieńczone kwasy i zasady oraz mikroorganizmy

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt