chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Mapeklinker

Specjalnie modyfikowana, ograniczająca ryzyko wystąpienia wykwitów, hydrofobowa, zaprawa cementowa o wysokiej przyczepności i odporności na działanie czynników atmosferycznych

  właściwości  

Mapeklinker jest hydraulicznie wiążącą zaprawą cementową, dostępną w pięciu kolorach, składającą się z cementu, wyselekcjonowanych kruszyw oraz dodatków modyfikujących, zapewniających zwiększoną odporność zaprawy na powstawanie wykwitów i przebarwień.
Mapeklinker charakteryzuje się łatwością przygotowania i aplikacji. Wysycha bezskurczowo, uzyskując wysoką przyczepność i wytrzymałość.
Mapeklinker dzięki swojej wysokiej szczelności zapobiega powstawaniu plam i wykwitów zarówno na powierzchni spoiny jaki i na cegle klinkierowej, zapewniając jednocześnie przepuszczalność pary wodnej.
Wykonane spoiny są odporne na działanie deszczu i mrozu oraz zmiennych warunków
atmosferycznych.

  zastosowanie  

Zaprawa Mapeklinker jest przeznaczona do wznoszenia i spoinowania murów z cegły klinkierowej, szczególnie zalecana do wznoszenia i spoinowania murów dekoracyjnych.

Przykłady zastosowania:
- wznoszenie murów z cegieł licowych i klinkierowych wraz z jednoczesnym wykonaniem spoin;
- murowanie kominów, ogrodzeń, murków oporowych, fundamentów, ścian konstrukcyjnych itp.;
- spoinowanie szczelin między cegłami klinkierowymi;
- dekoracyjne spoinowanie ścian z cegieł klinkierowych wszystkich typów wewnątrz i na zewnątrz budynków.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie: 25 kg workach.
Wszystkie podłoża, na które będzie nakładany Mapeklinker muszą być stabilne, suche, odkurzone, pozbawione luźno związanych fragmentów, oczyszczone z tłuszczów, farb, wosków oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie zaprawy
Mapeklinker należy wymieszać ręcznie (np. kielnią), mieszadłem wolnoobrotowym lub w betoniarce z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej, nie zawierającej grudek, plastycznej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Ilość wody potrzebna do rozrobienia zaprawy wynosi od 3,25 do 4,25 l wody na każde 25 kg i jest uzależniona od wymaganej konsystencji. W zależności od wymagań oraz porowatości cegły można regulować plastyczność zaprawy przez stopniowe dodawanie wody w trakcie jej mieszania, nie przekraczając ilości zalecanych przez producenta. Zaprawę należy zużyć w ciągu 120 minut od wymieszania. Po zakończeniu procesu przygotowania zaprawy nie dodawać wody, gdyż może to spowodować różnice kolorystyczne. Podczas wykonywania prac należy zawsze przygotować zaprawę dodając do każdego opakowania taką samą, ustaloną wcześniej ilość wody zarobowej. Podany czas przerobu mieszanki jest podany dla temperatury 23°C i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50%. W przypadku wyższej temperatury i zmniejszonej wilgotności powietrza może on ulec skróceniu.

Nanoszenie zaprawy
Murowanie i spoinowanie cegły klinkierowej można wykonać w jednym lub dwóch cyklach roboczych.
Murowanie i spoinowanie w jednym cyklu roboczym Mapeklinker nanieść na całą powierzchnię stanowiącą posadowienie konstrukcji murowej (posadowienie ściany powinno być pokryte odpowiednią izolacją poziomą), w warstwie o grubości około 12 mm, tak aby uzyskać całkowite i dokładne wypełnienie spoiny, i uniknąć powstania szczelin, przez które mogłaby penetrować woda. Nadmiar zaprawy, która wyszła ze spoin należy usunąć, zanim stwardnieje. Gdy zaprawa lekko stężeje, powierzchnie spoin należy wygładzić specjalną kielnią do spoinowania lub odpowiednią kształtką profilującą, w odpowiedni sposób, tak aby został utworzony menisk wklęsły o głębokości 2 mm w stosunku do powierzchni cegieł. Należy pamiętać, że podczas profilowania trzeba użyć odpowiedniego nacisku, który spowoduje dodatkowe, należyte zagęszczenie zaprawy i wygładzenie jej powierzchni. Czas po jakim należy wykonać profilowanie zależy od czynników atmosferycznych i chłonności materiału, ale powinno być ono przeprowadzone przy jednakowym stopniu stężenia zaprawy w celu uzyskania jednolitej powierzchni spoiny.

Murowanie i spoinowanie w dwóch cyklach roboczych
Murowanie należy wykonać „pod sznurek”, pozostawiając szczeliny na wykonanie spoin. Minimalna głębokość szczeliny fugowej powinna być co najmniej równa jej szerokości. Murowanie można wykonać zaprawą bez pigmentu (kolor nr 292). Spoinowanie można wykonać po 7 dniach od zakończenia murowania zaprawą Mapeklinker w wybranym kolorze. Świeży mur należy chronić przed: deszczem, mrozem, wiatrem i słońcem przez około 7 dni, poprzez przykrycie go folią lub plandeką. Bez względu na przyjętą technologię wykonania spoin oraz ustaloną wcześniej konsystencję zaprawy, przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbę na fragmencie muru w celu potwierdzenia, czy uzyskany efekt wizualny spełnia nasze oczekiwania. W trakcie profilowania spoin należy używać tych samych narzędzi, co pozwoli uzyskać taki sam wygląd spoin na całej powierzchni.
- Nie stosować, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C lub istnieje ryzyko
Przymrozków;
- Nie stosować na zamarznięte podłoże, temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +5°C;
- Nie dodawać do zaprawy środków chroniących przed zamarzaniem lub innych dodatków;
- Nie wykonywać murów w dni deszczowe i przy dużej wilgotności powietrza oraz podczas upałów;
- Wykonaną konstrukcję murową chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, intensywne nasłonecznienie), przez przykrycie folią, przez okres min. 7 dni;
- Konstrukcje murowe powinny być odizolowane od posadowienia przy użyciu izolacji poziomej w celu zabezpieczenia ich przed podciąganiem wilgoci z podłoża.
- Elementy wykonane z cegły klinkierowej nie powinny być zalewane zaprawami cementowymi lub betonem ze względu na ryzyko nadmiernego ich zawilgocenia.
Zużycie:
Jako zaprawa do murowania:
Ok. 50 kg/m2 dla muru o grubości 12 cm;
Ok. 105 kg/m2 dla muru o grubości 25 cm.
Jako zaprawa do spoinowania:
około 5 kg/m2 w zależności od formatu cegły i szerokości spoiny.

Konsystencja: proszek
Kolory: szary kamień (292), czarny (120), antracyt (114), czekolada (144), ceglasty (145)
Pełne obciążenie: po upływie 7 dni od wykonania muru
Gęstość objętościowa: 1,63 (g/cm3)
Zawartość ciał stałych: 100 %
Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.
Proporcje mieszania: na 100 części Mapeklinker: 12-15 części wody.
Konsystencja zaprawy: pasta
Gęstość objętościowa zaprawy: 1,85 ÷ 1,95 (g/cm3)
Maksymalny czas użytkowania: 2 godziny
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Spoinowanie: w jednym cyklu roboczym: od razu; w dwóch cyklach roboczych: po 7 dniach
Wytrzymałość na ściskanie zgodne z PN-EN 998-2: M25
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt