chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

VIDARON Impregnat Konstrukcyjny

Impregnat do drewna

  właściwości  

- niewymywalny
- głęboko penetruje
- przeciw grzybom
- przeciw owadom

  zastosowanie  

Do powszechnego i przemysłowego zabezpieczania elementów drewnianych, drewna budowlanego i konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt dopuszczony do stosowania dla drewna w klasie zagrożenia I, II, III.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowania:
opakowania z tworzyw sztucznych - 5 kg, 20 kg
- drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche o wilgotności nie przekraczającej 25%
- preparat przed użyciem oraz w trakcie malowania starannie wymieszać
- aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych
- nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C
- nanosić dwukrotnie pędzlem, natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz., metodą zanurzenia całych elementów, w czasie nie krótszym niż 30 min lub w komorach ciśnieniowych
- drewno po zaimpregnowaniu sezonować przez min. 72 godz. w zadaszonym miejscu, na przekładkach
- pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu po trzech dobach Uwaga - barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.
Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zatrucia lub wystąpienia uczulenia zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.
UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
postać: ciecz
gęstość, najwyżej:[g/cm3] 1
wygląd powłoki:mat
PH: 7 - 8
czas schnięcia powłoki w temp. 20+2°C przy wilgotności wzg. pow. 55+5% stopień 1, stopień 3, najwyżej:
[h] 1
[h] 2
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt