chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

VIDARON Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna

Lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna oraz materiałów drewnopochodnych

  właściwości  

- zawiera unikalny układ trzech wysokogatunkowych żywic
- bardzo łatwa aplikacja
- odporna na trudne warunki atmosferyczne
- zapewnia trwałą i elastyczną powłokę
- optymalny czas wysychania, pozwalający na łatwą pracę pomiędzy kolejnymi warstwami
- na zewnątrz i do wewnątrz

  zastosowanie  

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna oraz materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń tj: stolarki budowlanej, boazerii, listew dekoracyjnych, mebli, kasetonów, drzwi, małej architektury ogrodowej, np. altan, per-goli, parkanów, itp.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowania:
400 ml, 750 ml, 2,5 L
- Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć.
- Podłoże drewniane i drewnopochodne powinno być suche, gładkie, równe, czyste, bez plam żywicy i tłuszczu, wolne od kurzu.
- Zniszczone powłoki lakierów, źle przylegające do podłoża usunąć i oczyścić, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować.
- Dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.
- W celu zapewnienia pełnej ochrony, nowe powierzchnie używane na zewnątrz zaleca się wcześniej zaimpregnować przy pomocy Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego VIDARON (wersja bezbarwna), następnie nałożyć Lakierobejcę Ochronno-Dekoracyjną VIDARON.
- Przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób starannie mieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.
- Aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
- Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C.
- Nakładać pędzlem, tamponem lub przez natrysk.
- W zależności od wymaganej intensywności koloru nanosić 2-3 cienkie warstwy zachowując min. 12 godz. odstępy.
- W celu uzyskania najlepszego efektu dekoracyjnego, po około 1 min. od nałożenia rozetrzeć półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna.
- Przed nałożeniem kolejnych warstw, malowane powierzchnie wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji ok. 320, usnąć dokładnie kurz. Kolejną warstwę nakładać, gdy powierzchnia będzie zupełnie sucha. Podczas szlifowania międzywarstwowego polakierowanej powierzchni powinien pojawiać się biały pył. Brak białego pyłu lub gumowata w dotyku powierzchnia oznacza, że wyrób jeszcze nie wysechł.
- Użytkowanie pomalowanych powierzchni jest możliwe po upływie 24 godz. Pełną wytrzymałość mechaniczną (możliwość pełnego użytkowania) powłoka uzyskuje po upływie 72 godz. od zakończenia prac.
- Ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od: gatunku i chłonności drewna, stanu przygotowania i naturalnej barwy drewna, sposobu aplikacji oraz ilości naniesionych warstw lakierobejcy. W przypadku malowania drewna twardego, mocno wypolerowanego lub gatunków egzotycznych wykonać próbne lakierowanie.
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), oksym butan-2-onu. Produkt łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku.
Postać: ciecz
Wygląd powłoki: połysk
Gęstość, najwyżej: [g/cm3] 0,98
Grubość powłoki po wyschnięciu:[um] 30
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% Stopień 1 Stopień 3, najwyżej:
[h] 10
[h] 15
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt