chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

FAST 1515 - farba lateksowa

Farba lateksowa o bardzo dobrym kryciu (wewnętrzna)

  właściwości  

FAST 1515 Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia, jest bezrozpuszczalnikowa i bezzapachowa, paroprzepuszczalna, matowa, wodorozcieńczalna, można ją barwić na żądany kolor wg FAST COLOR SYSTEM i CPS. Wysoka odporność na mycie i szorowanie.

  zastosowanie  

FAST 1515 jest lateksową farbą wewnętrzną przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Można ją zastosować również do malowania tapet.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.

Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)
FAST 1515 musi być stosowana na podłoża gładkie, czyste, suche, wolne od kurzu i tłustych plam. Niestabilne warstwy podłoża zerwać i naprawić ubytki. W przypadku nowych tynków podłoże przed malowaniem należy zagruntować FAST GRUNT U lub rozcieńczoną farbą. Stare tynki umyć wodą z detergentem, pozostawić do wyschnięcia, a następnie pomalować. Osypujące się podłoża trzeba umyć wodą, zagruntować FAST GRUNT G i pomalować farbą FAST 1515. Podłoża betonowe oczyścić z kurzu i wolnego cementowego pyłu za pomocą szczotki, a następnie pomalować farbą. Powierzchnie zanieczyszczone nikotyną, sadzą, rdzą należy umyć wodą z detergentem i wysuszyć, a następnie zaizolować środkiem FAST ISOTEC . Po wyschnięciu można przystąpić do malowania.

Zaprawę można stosować na podłoża:
- tynki cementowe i cementowo – wapienne ( po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
- beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowany FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
- podłoża gipsowe (wilgotność poniżej1%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U
Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Aplikować 1 lub 2 warstwy. FAST 1515 można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem.
Do malowania pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć do 10% wodą, drugą warstwę malować już nierozcieńczoną farbą.
Czas wysychania jednej warstwy farby w normalnych warunkach wynosi około 2 godziny. Drugie malowanie można wykonać po około 4-6 godzinach. Temperatura otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.
W celu uniknięcia różnic koloru na jednej powierzchni stosować materiał z jednej szarży lub zawartości wiaderek wymieszać między sobą.
Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +200C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. skrócić się lub wydłużyć

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.
Baza: wolna od rozpuszczalników dyspersja żywicy syntetycznej
PVC: 55%
Części stałe: 62 m/m %
Gęstość: około 1,5 kg/dm3
Odporność na mycie: klasa S wg DIN 53778>5000 cykli
Odporność na szorowanie: klasa 2 wg ISO-11998 i DIN EN 13300
Czas schnięcia: 2 godziny
Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
Temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +250C
Zawartość LZO: poniżej 30 g/l
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt