chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Posadzka cementowa Strong

Zaprawa do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych

  właściwości  

Zaprawa przygotowana jest w postaci suchej mieszanki cementu wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych , dodatków przyśpieszających wiązanie oraz włókien zbrojących. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką plastycznością i wytrzymałością. Szybki przyrost wytrzymałości oraz wysokie wytrzymałości już po jednej dobie od ułożenia posadzki umożliwia znaczne skrócenie robót budowlanych. Dodatek włókien zbrojących redukuje skurcz liniowy co minimalizuje ryzyko wystąpienia rys skurczowych oraz poprawia wytrzymałość posadzki. Po upływie 1 doby wytrzymałość posadzki wynosi ok. 50% wytrzymałości końcowej. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach od momentu zastosowania.

  zastosowanie  

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych w tym podlegających ścieraniu wewnątrz pomieszczeń. Do zastosowań nie podlegającym wymaganiom w zakresie reakcji na ogień. Zaprawa może być stosowana jako: zespolona na podłożach mineralnych typu beton, prefabrykaty żelbetowe, gazobeton, cegły ceramiczne i silikatowe; na warstwie oddzielającej; jako pływająca oraz w systemach ogrzewania podłogowego.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie: 25 kg
Suchą zaprawę z opakowania wymieszać w stosunku 1 : 0,11 z czystą wodą, do uzyskania jednorodnej gęsto plastycznej konsystencji. Nie zaleca się dodawania większej ilości wody niż zalecana i stosowania zaprawy o konsystencji płynnej ponieważ obniża to znacznie końcową wytrzymałość posadzki oraz znacznie wydłuża czas wiązania. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez około 1 godzinę od momentu rozrobienia, dlatego zaleca się przygotowanie jednorazowo tylko takich porcji, które zostaną w tym czasie zużyte. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy ponownie wymieszać. Podłoże powinno być suche, nośne i odpowiednio mocne. Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić z luźnych elementów, pozostałości starych powłok malarskich oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ograniczających przyczepność i wiązanie jak, oleje, woski, naloty pleśni, mchów i grzybów. W przypadku podłoży wyjątkowo chłonnych lub pylistych oraz jeśli zachodzi potrzeba wzmocnienia i/lub zredukowania chłonności podłoża zaleca się zagruntowanie jego powierzchni środkiem gruntującym Inter Grąd. W przypadku wykonywania posadzek na warstwie oddzielającej lub jako tzw. pływający, należy zadbać o staranne i równe rozłożenie wszystkich warstw.
Zaprawę cementową należy nanosić bezpośrednio po rozrobieniu za pomocą kielni murarskiej, następnie należy zagęścić zaprawę przez wibrowanie łatami lub ubijanie pacą oraz wstępnie wyrównać nałożoną warstwę ściągając nadmiar zaprawy wzdłuż osadzonych listew, tak aby grubość wykonywanej posadzki odpowiadała wymaganiom wg tabeli dane techniczne. Zalecana, minimalna grubość nanoszonej warstwy powinna wynosić od 25 mm do 50 mm, maksymalna grubość nie powinna przekraczać 80 mm. Przez 3–4 dni naniesioną zaprawę należy chronić przed nadmiernym wysychaniem skrapiając ją wodą, względnie przykrywając folią. Temperatura otoczenia i podłoża podczas prowadzonych prac powinna wynosić +5°C do +25°C. Przez okres 7 dni od zakończenia prac, należy chronić wykonaną powierzchnię przed wpływem intensywnych opadów atmosferycznych i nagrzewaniem, a temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C, przez kolejnych 21 dni nie powinna spadać poniżej 0°C. Przy wykonywaniu podkładów podłogowych należy stosować szczeliny dylatacyjne – powierzchnia posadzki powinna być podzielona na niezależne pola o powierzchni mniejszej niż 30 m2, przy czym maksymalna długość boku wykonywanej posadzki może wynosić do 6m. Dodatkowo należy wykonać dylatację w miejscach styku ze ścianami, słupami, elementami instalacji CO oraz w miejscach łączenia pomieszczeń. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i narzędzi należy czyścić w trakcie prac wodą lub mechanicznie po wyschnięciu, związaniu zaprawy. Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Zaprawa zawiera cement, po wymieszaniu z wodą posiada odczyn silnie alkaliczny. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed wilgocią. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

Preparat po zmieszaniu z wodą będzie zawierał nie więcej niż równowartość 0,0002% (2ppm) rozpuszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na całkowitą suchą masę produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Proporcja mieszania: ok. 2,8 litra wody na 25kg zaprawy
Zużycie produktu: ok. 19–20kg/m2 na każde 10mm grubości
Czas przydatności do użycia: ok. 1 godz. od rozrobienia
Temperatura stosowania i podłoża: Od +5°C do +25°C
Minimalna grubość pojedynczej warstwy podkładu: zespolonego z podłożem 20 mm, na warstwie oddzielającej 30 mm, pływającego 40 mm.
Maksymalna grubość pojedynczej warstwy podkładu: 80 mm
Średnica kruszywa: <5 mm
Okres trwałości: 12 miesięcy
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2018 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt