chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Baumit ProContact

Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa do wełny mineralnej i styropianu

  właściwości  

Sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyrównywania i szpachlowania płyt z wełny mineralnej i styropianu. Produkt dla profesjonalistów.

  zastosowanie  

Przepuszczająca parę wodną zaprawa klejowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do przyklejania elewacyjnych płyt termoizolacyjnych korkowych, z wełny mineralnej i styropianu oraz jako warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego. Także jako warstwa szpachlowa na równe powierzchnie tynku i betonu.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worek 25 kg
Silos min. 9 ton

Składowanie:
W suchym miejscu, na paletach - 12 miesięcy.
Podłoże musi być suche, niezmrożone, odpylone, chłonne i wolne od wykwitów i luźnych cząstek.
Suchy proszek wsypywać do czystej wody, mieszać wolnoobrotowym mieszadłem, odczekać ok. 5 minut i ponownie zamieszać. Czas użycia ok. 1,5 godz.
- W systemie ocieplania BAUMIT - płyty korkowe i z wełny mineralnej:
Jako klej:
Ściana musi być równa (± 5 mm/m). Większe nierówności należy usuwać (wyrównywać) w oddzielnej operacji. Nierówności do 10 mm wyrównywać przy użyciu zaprawy klejowej. Nierówności większe - poprzez warstwę tynku. Nanosić na płytę izolacyjną w postaci ciągłego garbu na brzegach i min. 3 punktów na środku płyty. Przy równym podłożu możliwe jest także nanoszenie całopowierzchniowe pacą zębatą.
Min. 24 godz. po klejeniu należy płyty termoizolacyjne dodatkowo mocować kołkami ze stalowym trzpieniem.
Jako warstwa wyrównawcza:
Na ułożone równo na styk i umocowane kołkami płyty termoizolacyjne nanieść najpóźniej po 14 dniach jako warstwę wyrównawczą, przy pomocy nierdzewnej packi stalowej, zaprawę klejącą o grubości warstwy co najmniej 3 mm.
Jako warstwa zbrojeniowa:
Po min. trzydniowej przerwie na podłoże nanieść 10-milimetrową szpachlą ząbkowaną ponownie 2 - 3 mm warstwę zaprawy klejącej. Do świeżej zaprawy wciskać pionowe pasy siatki zbrojeniowej z włókna szklanego - minimalna zakładka: 10 cm - i dodając materiał równo zaszpachlować. Siatka nie może być widoczna.
Minimalna grubość warstwy szpachlowej: 2 - 3 mm.
- W systemie ocieplania BAUMIT - płyty styropianowe
Jako klej:
Powierzchnia ściany musi być równa (± 5 mm/m). Większe nierówności usuwać w oddzielnej operacji.
Nierówności do 10 mm przy użyciu szpachlówki klejącej. Nierówności większe poprzez wykonanie warstwy tynku. Nanosić na płytę izolacyjną w postaci ciągłego garbu na obrzeżach i min. 3 punkty na środku płyty.
Przy równym podłożu możliwe jest nanoszenie na całej powierzchni pacą zębatą. Kołkowanie płyty jest możliwe po min. 24 godzinach od klejenia.
Jako warstwa szpachlowa:
Na płasko ułożone na styk i przeszlifowane płyty styropianowe nanosić i wtapiać siatkę z włókna
szklanego. Nierówności podłoża nie można wyrównywać warstwą zbrojoną siatki. Szczelin w płytach elewacyjnych nie wolno wypełniać szpachlówką klejącą. Jeśli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciągu 2 tygodni, należy płyty ponownie przeszlifować. Masę klejowo-szpachlową nanosić na podłoże pacą zębatą 10 mm, następnie wciskać pionowe pasy siatki zbrojeniowej z włókna szklanego - minimalny zakład siatki 10 cm -i szpachlować na równo świeżą masą klejowo-szpachlową. Siatka nie może być widoczna. Minimalna grubość szpachlówki 2 - 3 mm.
- Jako szpachlowanie na (starych) mineralnych elewacjach:
Odpowiednio przygotować podłoże, ewentualnie zazbroić.
- Jako szpachlowanie na tynkach lekkich podkładowych:
Np. w systemie z siatką zbrojeniową z włókna szklanego na tynk docieplający Baumit i tynk podkładowy lekki Baumit. Warstwa szpachlówki przed naniesieniem warstwy wykończeniowej musi schnąć przynajmniej 7 dni.
Przy zbrojeniu podwójnym, drugą warstwę należy nałożyć najwcześniej po 1 dniu.
Powłoki wykończeniowe:
podkład uniwersalny Baumit UniPrimer:
z tynkiem silikatowym Baumit SilikatTop
z tynkiem silikonowym Baumit SilikonTop
z tynkiem akrylowym Baumit GranoporTop (tylko w przypadku płyt styropianowych)
z tynkiem mineralnym Baumit EdelPutz Spezial

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach
Symbol zagrożenia chemicznego: Xi drażniący.
Wartości R:
R 36: podrażnia śluzówkę oka
R 38: podrażnia naskórek
R 43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem
Wartości S:
S 2: przechowywać z daleka od dzieci
S 24: unikać kontaktu z naskórkiem
S 25: unikać dostania się do oka
S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem
S 27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą
S 37: stosować odpowiednie rękawice ochronne
Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³).
Ziarnistość maks.: 0,8 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,80 W/mK
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18
Gęstość objętościowa: ok. 1550 kg/m³
Zużycie wody: ok. 5,5 l/worek
Zużycie materiału:
klejenie: ok. 4 - 5 kg/m²
szpachlowanie: ok. 3 kg/m²
wyrównywanie: ok. 3 kg/m²
Minimalna grubość warstwy: 2 - 3 mm
Maksymalna grubość warstwy: 5 mm

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt