chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Obrzutka Renowacyjna 910

Szpryc cementowy w systemie renowacji zabytków KREISEL

  właściwości  

Obrzutka Renowacyjna 910 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych, wypełniaczy mineralnych o zrównoważonym uziarnieniu oraz specjalistycznych dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwą urabialnością, oraz wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży. Po stwardnieniu wodo - i mrozoodporna. Nie ogranicza paroprzepuszczalności. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA.

  zastosowanie  

Obrzutka Renowacyjna 910 przeznaczona jest do przygotowania podłoża w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, w miejscach obciążonych działaniem soli oraz wilgoci. Produkt szczególnie polecany do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do nakładania agregatem tynkarskim oraz ręcznie.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki.
Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się
przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża. Podłoża pod obrzutkę powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008. Stare zniszczone tynki, ze śladami zawilgocenia, wykwitami należy usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń. Wszelkie ewentualne wykwity na odsłoniętym murze należy wstępnie usunąć mechanicznie. Wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm, a następnie wypełnić je TYNKIEM RENOWACYJNYM 920. W przypadku prowadzenia prac na bardzo chłonnym podłoży, należy je wstępnie zwilżyć wodą.
Zaprawę należy nanieść równomiernie na ok. 50% powierzchni za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielni tynkarskiej, przy zachowaniu grubości warstwy do 5mm. Wszystkie prace tynkarskie należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą. W okresie twardnienia należy zachować temperaturę min +5°C. Do następnych prac można przystąpić po 3 dniach schnięcia OBRZUTKI RENOWACYJNEJ 910
Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujace
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,80 g/cm3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,60 g/cm3
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 2 MPa
Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,5 MPa; FP: A
Skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1%
Odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie:
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody: > 5mm
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: ≤ 0,3kg/m2min0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej m: = 15
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 0,83 W/m*K
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt