chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Tynk Renowacyjny 922

Biały, wapienno-cementowy tynk w systemie renowacji KREISEL

  właściwości  

Tynk Renowacyjny 922 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych (cementu i wapna), drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Biały. Charakteryzuje się łatwą urabialnością, wysoką przyczepnością i hydrofobowością. Po stwardnieniu wodo - i mrozoodporny. Nie ogranicza paroprzepuszczalności. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA.

  zastosowanie  

Biały Tynk Renowacyjny 922 jest warstwą wykończeniową w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, w miejscach średnio i wysoko obciążonych działaniem soli, nakładany na tynk podkładowy 920. Stosowany także jako tynk podkładowy w miejscach o średnim i niskim obciążeniu solą. Duża porowatości sprawia, że przejmuje i magazynuje sole migrujące z podłoża, a dzięki dodatkom hydrofobizującym ogranicza przenikanie wilgoci do podłoża. Produkt szczególnie polecany do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do nakładania agregatem tynkarskim (z podwójnym systemem mieszającym np. DUO-MIX firmy M-TEC) jak i ręcznie.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki 30 kg na paletach po 40 sztuk.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża. Podłoża pod tynk powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008. Stare zniszczone tynki, ze śladami zawilgocenia, wykwitami należy usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń. Wszelkie ewentualne wykwity na odsłoniętym murze należy wstępnie usunąć mechanicznie. Wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm, a następnie wypełnić je TYNKIEM RENOWACYJNYM 920. W przypadku prowadzenia prac na bardzo chłonnym podłożu, należy je wstępnie zwilżyć wodą. Odsłonięty mur należy pokryć OBRZUTKĄ RENOWACYJNĄ 910 zgodnie z jej kartą techniczną. Do tynkowania TYNKIEM 922 można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach schnięcia obrzutki (w przypadku średniego i niskiego stanu zasolenia). W przypadku stosowania tynku TYNK PODKAŁDOWY 920 należy przestrzegać odpowiedniego czasu jego sezonowania: 1 dzień na każdy 1mm jego warstwy i przestrzegać zaleceń zawartych w karcie technicznej wyrobu.
Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię. Następnie tynk wyrównać łatą typu H ściągając nadmiar zaprawy tynkarskiej prostopadle do kierunku nakładania. Tak obrobioną powierzchnię pozostawić do wstępnego związania tynku (ok. 1,5h). Po tym czasie należy ścinać tynk łatą trapezową, aż do uzyskania równej powierzchni. Tynk powinien być na tyle związany, aby łata trapezowa nie rwała go, lecz powodowała jego osypywanie. Kolejnym etapem jest zacieranie powierzchni tynku pacą styropianową z gąbką lub filcem. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie. Wszystkie prace tynkarskie należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania. Do kolejnych prac można przystąpić po odpowiednim wyschnięciu tynku, przyjmuje się 1 dzień, na 1mm warstwy. W okresie wiązania i wysychania tynku niedopuszczalnym są spadki temperatur poniżej 5°C
Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Skład: wapno hydratyzowane, biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,50 g/cm3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,20 g/cm3
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSII
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1 MPa
Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,4 MPa; FP: B
Skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1%
Odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie:
Porowatość otwarta: > 40 %
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody: < 5mm
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 0,3kg/m2min0,5
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt