chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Top Elastyk C1TE

Klej do płytek

  właściwości  

KLEJ DO PŁYTEK TOP ELASTYK przygotowany jest w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz najwyższej jakości dodatków modyfikujących parametry aplikacyjne, eksploatacyjne i przyśpieszające czas wiązania jest łatwo urabialny i wygodny do nanoszenia. Zastosowany zgodnie z przeznaczeniem charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i wytrzymałością. Związana zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach od momentu zastosowania.

  zastosowanie  

KLEJ DO PŁYTEK TOP ELASTYK przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (glazury i terakoty), gresu (nie większych niż 350 x 350 mm) i klinkieru do stabilnych, nieodkształcalnych podłoży typu beton (minimum 6-cio miesięczny),
mocne tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe (niefilcowane i niegładzone, jastrychy cementowe i anhydrytowe (minimum 30-sto dniowe) oraz do powierzchni wykonanych z materiałów ceramicznych i wapienno-piaskowych jak cegły ceramiczne i silikatowe, bloczki, pustaki, beton komórkowy. Do podłoży odkształcalnych jak: płyty gipsowo-kartonowe (układane metodą „na zakład”), podłoża mineralne w systemach ogrzewania podłogowego. Do stosowania na ścianach, podłogach i innych powierzchniach pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom reakcji na ogień, do przyklejania elementów narażonych na działanie warunków umiarkowanych.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Dostępne opakowania worek: 5 kg, worek 25 kg
Podłoże powinno być równe, suche, nośne, odpowiednio mocne. Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić z luźnych elementów, pozostałości starych powłok malarskich oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ograniczających przyczepność i wiązanie, jak:
oleje, woski, naloty pleśni, mchów i grzybów. Ewentualne szczeliny i nierówności w podłożu należy naprawić i wyrównać. Mniejsze ubytki można uzupełnić stosowanym klejem. Po dokonaniu napraw i wyrównaniu, przygotowane podłoże pozostawić do pełnego związania. W przypadku podłoży wyjątkowo chłonnych i pylistych oraz jeżeli zachodzi potrzeba wzmocnienia i/lub zredukowania chłonności podłoża należy zagruntować ich powierzchnię Środkiem Gruntującym GRUNTOP, minimum 4 godziny przed przystąpieniem do prac. Nie należy stosować KLEJU DO PŁYTEK TOP ELASTYK na powierzchnie metalowe, drewniane, drewnopodobne,. W przypadku powierzchni spornych należy wykonać próbę przyczepności polegającą na przyklejeniu jednego elementu i pozostawieniu go na minimum 48 godzin. Po upływie tego czasu należy sprawdzić jakość połączenia.
KLEJ DO PŁYTEK TOP ELASTYK bezpośrednio po rozrobieniu należy nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, następnie rozprowadzać krawędzią ząbkowaną. Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 5 mm (wymiary zębów pacy maksymalnie 10 x 10 mm).
Układać suche i czyste elementy delikatnie dociskając je do podłoża, tak aby powierzchnia styku płytki z klejem była nie mniejsza niż 2/3 powierzchni płytki. W przypadku zastosowania kleju na podłogach oraz na powierzchniach odkształcalnych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, a także na zewnątrz pomieszczeń płytki po dociśnięciu powinny być pokryte klejem w całości. Czas otwarty kleju wynosi ok. 30 min od momentu jego nałożenia na podłoże, ułożenie płytek można korygować około 15 minut od momentu przyklejenia, dlatego nie należy jednorazowo nanosić kleju na zbyt duże powierzchnie. W przypadku dłuższego pozostawania na podłożu naniesionego kleju należy sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze
przyklejanie płytek, po przez dociśnięcie dłoni do nałożonej warstwy kleju. Jeżeli klej nie zostaje na dłoni należy usunąć przeschniętą warstwę kleju i nanieść nową. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez okres około 3 godzin od momentu rozrobienia. Temperatura podłoża i otoczenia podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5 °C do +25 °C, a przez okres następnych 48 godzin nie może być niższa niż +5 °C. Do ruchu pieszego i wypełniania spoin posadzka może być dopuszczona po upływie minimum 48 godzin od przyklejenia płytek. Pełnym obciążeniom posadzka może zostać poddana dopiero po upływie minimum 14 dni. Zaprawa ostateczną odporność osiąga po 28 dniach od momentu zastosowania. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i narzędzi należy czyścić
w trakcie prac wodą, lub po wyschnięciu, związaniu zaprawy mechanicznie. Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.
- Przed rozpoczęciem prac nie należy moczyć mocowanych elementów.
- Zaprawa zawiera cement, a po wymieszaniu z woda posiada odczyn silnie alkaliczny. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą
ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
- Preparat po zmieszaniu z wodą będzie zawierał nie więcej niż równowartość 0,0002 % (2 ppm) rozpuszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na całkowitą suchą masę produktu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Proporcja mieszania: 6 l wody na 25 kg zaprawy
Przybliżone zużycie produktu:
zalecana grubość warstwy sklejenia:
Płytki małe (do 10 x 10 cm) około 2–3 kg/m2: 2–3 mm
Płytki średnie i duże (powyżej 10 x 10 cm) około 3–4 kg/m2: 3–5 mm
Temperatura stosowania i podłoża: od +5 °C do +25 °C
Czas przydatności do użycia: ok. 3 godziny od momentu rozrobienia
Min. grubość warstwy: 2 mm
Maks. grubość warstwy: 5 mm
Okres trwałości: 12 miesięcy
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2018 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt