chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Grunt poliuretanowy do kleju Barlinek 1K STP

Środek gruntujący

  właściwości  

- łatwy w stosowaniu – prosta aplikacja wałkiem lub szpachlą elastyczną
- nie zawiera rozpuszczalników
- doskonała penetracja
- bardzo szybkie utwardzanie
- niskoemisyjny
- nie zawiera wody

  zastosowanie  

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do przygotowania podkładów cementowych, anhydrytowych i betonowych, przed klejeniem parkietu przy pomocy kleju Barlinek 1K STP.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
6 kg
Podłoże musi być równe, mocne, bez spękań, stabilne, suche i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (np. pozostałości gipsu, farb, kurzu itp.). Należy możliwie dokładnie usunąć ze starych podłóg pozostałości klejów. Odspojone fragmenty oraz pył należy dokładnie odkurzyć.

Nierówności podkładu nie mogą być większe niż 2 mm przy pomiarze łatą o długości 2 m. Podkład powinien mieć wytrzymałość na ścinanie minimum 2,0 N/mm2.
Nakładać równomiernie wałkiem nylonowo - pluszowym, wałkiem z gąbki lub szpachlą elastyczną. Unikać tworzenia się kałuż. Klejenie parkietów za pomocą kleju Barlinek 1K STP musi nastąpić w przeciągu 48 godzin. Do usunięcia świeżych zabrudzeń stosować Zmywacz do kleju Barlinek 1K
STP. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Należy stosować się do instrukcji układania Producenta deski warstwowej oraz przestrzegać wszelkich, obowiązujących przepisów krajowych i norm. W razie wątpliwości przed użyciem należy wykonać własne próby.
Produkt szkodliwy. Zawiera dwufenylometan-4,4’-dwuizocyjaninu, izomery i homologiczne. Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Temperatura podczas stosowania: 15 OC
Względna wilgotność powietrza: 75 %
Zużycie: ok. 90 - 200 g/m2 na warstwę
Czas schnięcia:
Przed zastosowaniem kleju BARLINEK 1K STP 120 - 150 min*.

* W temperaturze 20 OC i przy względnej wilgotności powietrza 65 %.
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2018 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt