chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Knauf Medium

Masa samopoziomująca 5-15 mm

  właściwości  

Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm jest suchą, sproszkowaną zaprawą na bazie cementu z wypełniaczami i polimerowymi modyfikatorami. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.

Charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- zakres stosowania 5-15 mm,
- do ręcznego i maszynowego stosowania,
- duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie kółek krzeseł już od 5 mm),
- gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej obróbki,
- szybkie wysychanie bez odprężeń,
- bezzapachowa, koloru szarego,
- po rozrobieniu z wodą, samopoziomująca się, ciekła zaprawa,
- na podłogi,
- do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa ostateczna niezbędne jest pokrycie warstwą wykończeniową, np. ceramiczną).

  zastosowanie  

Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm służy do wyrównywania jastrychów cementowych, suchych podłóg, posadzek betonowych i kamiennych. Dzięki gładkiej powierzchni stanowi idealne podłoże do okładzin podłogowych lub gotowych elementów podłogowych.

Knauf Medium Masę samopoziomującą 5-15 mm stosuję się na:
- podłoża z jastrychów cementowych,
- podłoża z jastrychów cementowych płynnych,
- podłoża z jastrychów anhydrytowych,
- suche podłogi,
- posadzki kamienne,
- posadzki betonowe.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki 25 kg - Paleta 1050 kg - 42 szt.

Składowanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem.
Knauf Medium Masę samopoziomującą 5-15 mm jako masa samopoziomująca wymaga specjalnego przygotowania podłoża oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania i dylatacji wylewki. Brak doświadczenia oraz nieodpowiednie przygotowanie podłoża może doprowadzić do popękania, odparzenia lub zbyt dużego odprężenia wylewki. Dlatego przed wykonaniem prac należ dokładnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania podłoża, rozrobieniem masy oraz dylatacji wylewki. Przed wylewaniem Knauf Medium Masy samopoziomującej 5-15 mm konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża oraz dokonania jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia. Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche i mocne. Podłoże betonowe minimum klasy B25 (wiek powyżej 3 miesięcy i wilgotność < 4%). Jastrych cementowy o wytrzymałości minimum > 20 MPa (wiek powyżej 1 miesiąca i wilgotności < 4%). Podkłady anhydrytowe (wilgotność < 0,5%) przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające przyczepność należy odpowiednio przygotować lub usunąć. Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wykluczają odpowiednią przyczepność wylewanej masy samopoziomującej. Takie substancje należy całkowicie usunąć poprzez skuwanie czy frezowanie. W przypadku pyłów i błota - na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mechaniczne usuwanie wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne odkurzenie. Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy spoiwa, często obecnego na powierzchni, zdawałoby się, bardzo mocnego betonu. Takie warstwy nie zapewniają odpowiedniej przyczepności, należy je oczyścić poprzez szlifowanie stalowymi szczotkami lub grubym papierem ściernym.

Dylatacje
Przed wylewaniem Knauf Medium Masy samopoziomującej 5-15 mm niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzielającej wylaną masę od ściany stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również konieczne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych ze starego podłoża. W celu ograniczenia rys tworzących się w wyniku naprężeń skurczowych wycina się dylatacje kontrolne w świeżej zaprawie w ciągu 24 godzin od jej wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału powierzchni w większych od 20 m².

Gruntowanie
Należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego wzmocnienia oraz regulacji chłonności (obniżenia) podłoża. Podłoża o dużej chłonności (szlichty cementowe) oraz podłoża niechłonne (posadzki kamienne, ceramiczne, lastryko) należy zagruntować Knauf Spezialbodengrund Specjalnym gruntem do posadzek.
Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf Masy samopoziomującej 5-15 mm wsypać do 5,5 l czystej wody i rozmieszać aż do uzyskania jednorodnej masy (nie dodawać więcej wody!), następnie odczekać ok. 5 min (na odpowietrzenie masy) i całość wymieszać ponownie. Do mieszania używać czystych narzędzi oraz mieszadła wolnoobrotowego (max. 600 obr./min). Przy podłożach krytycznych (np. ogrzewanie podłogowe), przed układaniem korka lub parkietu do Knauf Medium Masy samopoziomującej 5-15 mm należy dodać Knauf Emulsję uelastyczniającą do mas samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden- Elast).

Nanoszenie
Masę należy rozprowadzać pasami, za pomocą pacy wspomagać rozpływanie się zaprawy. Nadmiar zaprawy rozprowadzić listwą zagarniającą a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubość zaprawy wynosi 15 mm. Drugą warstwę nakłada się po upływie 4 godzin. Czas zużycia wynosi ok. 20 min.

WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE
- prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C,
- w przypadku nanoszenia masy samopoziomującej z dodatkiem Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas
samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden- Elast) na podłoże z ogrzewaniem podłogowym należy
pamiętać o wyłączeniu tego ogrzewania,
- narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac,
- świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem i przeciągami,
- klejenie płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego przy wilgotności < 3%,
- klejenie okładzin PCV przy wilgotności < 2,5%.
UWAGI
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Wyrób zgodny z normą EN 13813:2002 "Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania" w zakresie wymagań w niej określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań podstawowych. Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm jest przeznaczona do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu. Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
Grubość warstwy: 5-15 mm
Orientacyjne zużycie: ok. 1,6 kg/m² przy 1 mm grubości warstwy
Ruch pieszy po*: ok. 3 godzin
Układanie okładzin po*: ok. 24 godziny
Pełne obciążenie po*: ok. 24 godziny
Wytrzymałość po 28 dniach:
- na ściskanie ≥ 35 N/mm²
- na zginanie ≥ 7 N/mm²
Przyczepność do betonu zagruntowanego Knauf Specjalnym gruntem do posadzek: > 1,5 N/mm²
Reakcja na ogień: A2fl
* przy +23°C i 50% wilgotności powietrza
Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
Copyright 2018 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt