chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » strefa wykonawcy » Sopro FKM XL MultiFlexkleber - Wysoko elastyczna, super lekka zaprawa klejowa

Sopro FKM XL MultiFlexkleber - Wysoko elastyczna, super lekka zaprawa klejowa

17.06.2009
Wyjątkowo wydajna, o znacznie zredukowanym pyleniu, cementowa, bardzo lekka, o szerokim spektrum zastosowań, modyfikowana zwiększonym dodatkiem tworzyw sztucznych, elastyczna zaprawa klejowa do osadzania i układania okładzin ceramicznych oraz niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych na wszystkich podłożach.

Chemia budowlana - Sopro FKM XL MultiFlexkleber - Wysoko elastyczna, super lekka zaprawa klejowa
Szczególnie zalecana do układania gresów o dużych wymiarach, na ścianach i podłogach.
Wskazana na konstrukcje podłóg ogrzewanych i uszczelnienia alternatywne.
Możliwość uniwersalnego stosowania w konsystencji cienko- i średniowarstwowej oraz półpłynnej. Niska zawartość chromianów wg Dyrektywy 2003/53/EWG.
■ Spełnia wymagania C2 TE S1, zgodnie z normą PN-EN 12004
■ Spełnia wymagania dla zapraw elastycznych „Flexmörtel”
■ Minimalne pylenie: zredukowane do 90% w porównaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi
■ Wysoka stabilność dla płyt dużego formatu
■ Wielostronność stosowania: w konsystencji cienko- i średniowarstwowej, półpłynnej; do szpachlowania powierzchni, do 20 mm grubości warstwy
■ Do 60% większa wydajność, w porównaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi
■ Bardzo lekka i bardzo wydajna
■ Wysoka stabilność, dzięki wzmocnieniu specjalnymi włóknami
■ Na wielu podłożach stosowana bez konieczności gruntowania
Przeczytaj również: Klejenie bez kurzu
REKLAMA:


Zastosowanie: Do płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, mozaiki, niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych oraz płyt betonowych.
Pomieszczenia mieszkalne, usługowe i przemysłowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny kąpielowe, sale operacyjne, drogi ewakuacyjne, balkony i tarasy, fasady. W pomieszczeniach i na zewnątrz. Do układania płytek i płyt na uszczelnieniach alternatywnych. Szczególnie
wskazana do układania płyt ciężkich, o dużych wymiarach, w obszarach ścian i podłóg, dzięki ekstremalnie wysokiej stabilności.
Do szpachlowania i niwelowania nierówności na powierzchniach ścian i podłóg, do 20 mm grubości warstwy.
Zalecane podłoża Wszystkie podłoża. Beton i beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesiące; jastrychy cementowe, anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe płynne), z lanego asfaltu, suche; ogrzewane konstrukcje podłogowe (jastrych cementowy, anhydrytowy); stare, trwałe okładziny ceramiczne, z kamienia naturalnego, lastrico lub kształtek betonowych; budowlane płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, gipsowo-włókniste; mur o pełnych spoinach (nie stosować do muru mieszanego); spoiwo tynkarskie i murarskie; tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy; płyty z pianki sztywnej. Płyty OSB i podłoża metalowe (tylko w pomieszczeniach); mocno przylegające okładziny z PCV.
Uszczelnienia alternatywne wykonane Sopro FDF 525 lub Sopro DSF 523/623.

Proporcje mieszania
Zaprawa cienkowarstwowa: ok. 7,5 - 8,5 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Zaprawa średniowarstwowa: ok. 7,75- 8,25 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Zaprawa o konsystencji półpłynnej: ok. 9,5 -10,0 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Szpachla: ok. 8,75- 9,25 l wody : 15 kg Sopro FKM XL

Czas dojrzewania 3-5 minutCzas użycia Ok. 90 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą

Czas otwartego schnięcia Ok. 30 minut

Możliwość chodzenia/fugowania Po ok. 8 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w obszarze podłoża należy zaprojektować i wykonać dylatacjeMożliwość obciążania Po ok. 24 godzinach; w podwodnych obszarach basenów po ok. 7 dniach

Dane czasowe Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe

Temperatura stosowania Od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze) ; w zimniejszych porach roku, w obszarach zewnętrznych zalecane jest zastosowanie szybkowiążącej zaprawy cienkowarstwowej SoproZużycie Ok. 0,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Narzędzia

Mechaniczne mieszadło obrotowe, kielnia zębata o odpowiedniej wielkości zębów, do 12 mm

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy

Składowanie

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, ok. 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania

Worek 15 kg

Właściwości

Receptura redukująca pyły, dzięki temu o ok. 90% zmniejsza się emisja pyłów w porównaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi. Bardzo dobra przyczepność kontaktowa, wyjątkowa stabilność, szczególnie dla ciężkich, o dużych wymiarach płyt, układanych w obszarach ścian i podłóg. Różnorodność stosowania zaprawy w konsystencji do układania cienko- i średniowarstwowego (kielnią do zaprawy średniowarstwowej 20/15 mm o okrągłych lub prostokątnych zębach), metodą półpłynną do pełnego i pozbawionego pustych przestrzeni układania okładzin podłogowych oraz w konsystencji do szpachlowania, do 20 mm grubości warstwy. Wysoka zdolność zatrzymywania wody, wodoodporność, odporność na cykliczne zamarzania i rozmarzania, bardzo dobre właściwości i parametry robocze, bardzo wysoka wydajność i właściwości termoizolacyjne, dzięki lekkim dodatkom, długi czas otwartego schnięcia.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Pęknięcia, występujące w jastrychu należy zamknąć żywicą Sopro GH 564.
Znaczne nierówności zniwelować za pomocą Sopro AMT 468, Sopro RS 462, podłogi we wnętrzach Sopro NSM 550 lub Sopro FS 45.
Jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche. Wykonane przy użyciu Sopro Rapidur® B1 jastrychy są gotowe do układania płytek po 12 h. Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe płynne) muszą wykazywać wilgotność ≤ 0,5 % wag. oraz być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane.
Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać odpowiednio ogrzane i uzyskać wynik pomiaru wilgotności: jastrychy cementowe ≤ 2,0% wag., jastrychy anhydrytowe ≤ 0,3% wag.
Nie ogrzewane jastrychy cementowe są gotowe do układania płytek przy wilgotności ≤ 3,0% wag.
Płyty OSB i podłoża metalowe mogą być wykorzystane pod okładziny tylko w obszarach wewnętrznych.
Tynki gipsowe muszą być suche, jednowarstwowe, nie powinny być filcowane i wygładzane.
Obowiązują branżowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogólnie uznane zasady techniki budowlanej.

Gruntowanie

Stosowanie Sopro FKM XL dzięki zwiększonemu dodatkowi tworzyw sztucznych i „wbudowanym” właściwościom gruntującym powoduje, że większość budowlanych cementowych, mineralnych podłoży nie wymaga gruntowania.
Przy następujących podłożach zalecane jest gruntowanie z użyciem:
Sopro GD 749: jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe płynne), płyty gipsowe ścienne, płyty gipsowo-kartonowej spoina stykowa i szpachlowanie, płyty gipsowo-włókniste, tynk gipsowy, beton komórkowy o dużej lub zróżnicowanej chłonności (wewnątrz), tynk cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur o pełnych spoinach.
Sopro HPS 673: gładkie i o zamkniętych porach podłoża jak istniejące okładziny z płytek ceramicznych, lastrico, kamienia naturalnego i kształtek betonowych, pozostałości klejów do PCV i wykładzin dywanowych. Płyty OSB i podłoża metalowe (tylko w suchych wnętrzach).

Sposób użycia

Do czystego naczynia wlać wodę i wymieszać mechanicznie z zaprawą Sopro FKM XL, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, każdorazowo do wymaganej, odpowiedniej do obróbki konsystencji. Aby uzyskać właściwą konsystencję
wymagane są następujące ilości wody:
Zaprawa cienkowarstwowa: ok. 7,5 - 8,5 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Zaprawa średniowarstwowa: ok. 7,75- 8,25 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Zaprawa o konsystencji półpłynnej: ok. 9,5 -10,0 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Szpachla: ok. 8,75- 9,25 l wody : 15 kg Sopro FKM XL
Po upływie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Za pomocą kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść warstwę kontaktową, następnie odpowiednią kielnią zębatą wykonać warstwę grzebieniową (kąt nachylenia 45º – 60º).
Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu otwartego schnięcia (ok. 30 min.). Najpierw docisnąć je do warstwy grzebieniowej, następnie przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu, zanim na powierzchni utworzy się warstwa naskórkowa. Siatkę spoin wyskrobać przed ostatecznym związaniem zaprawy i zmyć okładzinę.
Nierówności w podłożu lub konieczne naprawy mogą być wykonane warstwą o grubości do 20 mm.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Autor: Sopro - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt