chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Zaprawa do klinkieru VK Plus T

Zaprawa do klinkieru VK Plus T

06.11.2014
Firma quick-mix jako jedyny producent zapraw do klinkieru oddaje wykonawcom system zapraw murarskich, który pozwala w optymalny sposób dobrać i stosować zaprawę umożliwiającą wykonanie prac murarskich w jednym cyklu roboczym. Zaprawy te noszą nazwę quick-mix V.O.R.

W skład systemu wchodzą 4 zaprawy murarskie (patrz tab. 1) dostosowane do stopnia nasiąkliwości wagowej cegły oraz zaprawa do spoinowania FM T, którą to zaprawę możemy stosować jako wypełnienie spoin niezależnie od rodzaju używanej cegły.

Chemia budowlana -  Tab1. Podział zapraw zależny od rodzaju spajanej cegły. Źródło: quick-mix
Tab1. Podział zapraw zależny od rodzaju spajanej cegły. Źródło: quick-mix

Stale wzrasta liczba zapytań dotyczących wykonywania muru z cegieł klinkierowych tzw. „ręcznie formowanych”, które to bardzo często posiadają parametr nasiąkliwości deklarowany przez producenta cegieł przekraczający 15%.
REKLAMA:


Do wykonywania prac murarskich z cegłą ręcznie formowaną quick-mix poleca zaprawę V.O.R – VK Plus T.

Chemia budowlana -  Fot. quick-mix
Fot. quick-mix
VK Plus T jest produktem mineralnym, barwionym w masie na 16 kolorów. Unikalny na rynku budowlanym skład frakcji kruszywa (0-4 mm) zastosowany w suchej mieszance umożliwia stabilne prowadzenie prac murarskich bez konieczności ich przerywania po kilku warstwach roboczych z powodu osiadania lub wręcz wypierania warstwy zaprawy pod rosnącym ciężarem muru. Krótko mówiąc murarz stosując zaprawę VK Plus T ma gwarancję, że założona wysokość spoiny będzie niezmienna niezależnie od czasu i wysokości wznoszonej ściany.

Unikalny skład kruszywa oraz zawartość oryginalnego trasu reńskiego tubag, stanowiącego spoiwo (a nie dodatek do spoiwa), pozwalają na zminimalizowanie ryzyka powstania wykwitów wapiennych na powierzchni spoiny przy założeniu, iż prace prowadzone są wg zaleceń firmy quick-mix.

Jako jedyny producent zapraw murarskich do klinkieru na polskim rynku budowlanym firma quick-mix nie podaje górnej granicy, a jedynie dolną granicę tj. E≥ 10% stopnia nasiąkliwości cegły jaką możemy spajać za pomocą zaprawy VK Plus T.Murując cegły klinkierowe zaprawą VK Plus T mamy pewność, że zaprawa nie ulegnie reakcji zbyt szybkiego oddania w materiał cegły i do atmosfery wody zarobowej, dodanej do suchej masy zaprawy. Przy stosowaniu cegieł ekstremalnie nasiąkliwych, o nasiąkliwości wagowej E>15%, nie ma konieczności stosowania dodatkowej wstępnej impregnacji środkami zmniejszającymi chłonność wilgoci przez cegły. Cegły przed układaniem w warstwach muru zwilżamy jedynie wstępnie wodą - nie moczymy! Wyjątkiem jest sytuacja, w której producent cegły daje inne zalecenia.

Stosowanie przy pracach murarskich (z cegłami wysoko lub ekstremalnie nasiąkliwymi) zapraw przeznaczonych do cegieł o niższej nasiąkliwości lub zapraw uniwersalnych jest często powodem awarii ściany. Powstają wówczas: spękania spoin, brak przewiązania pomiędzy cegłą a zaprawą, powstawania wykwitów – zwiększony dodatek wody czy trudne do usunięcia zabrudzenia cegieł zaprawą powstałe podczas kształtowania spoiny.

Wspomniany wcześniej unikalny skład kruszyw oraz zawartość trasu reńskiego tubag sprawiają, że dodanie wody w ilości 2,5 - 3 l/worek 25 kg (zależnie od koloru zaprawy i warunków atmosferycznych) nadaje mieszance bardzo dobrą plastyczność, która ułatwia szybkie prowadzenie prac. Jeszcze ważniejszą zaletą zaprawy quick-mix jest fakt, że zaprawa nie odrywa się z „nawisów”, przez co zapewnia stabilną szerokość szczeliny wentylacyjnej nie zaburzając przepływu powietrza.Stosowanie zaprawy VK Plus T w jednym cyklu roboczym pozwala na wiązanie i twardnienie zaprawy w całym przekroju w jednolitych warunkach atmosferycznych, dzięki czemu minimalizujemy możliwość powstawania różnic kolorystycznych materiału w spoinie.

W trakcie wykonywania prac murarskich i po ich zakończeniu konieczne jest zabezpieczenie ściany przed dostępem wody opadowej i mocnego nasłonecznienia poprzez stosowanie ochronnych siatek elewacyjnych.

Czas potrzebny do wiązania zaprawy jest zależny od rodzaju stosowanej cegły oraz warunków atmosferycznych w jakich cegła była wbudowywana.

Zaprawa po związaniu i stwardnieniu jest mrozoodporna.
Minimalna temperatura przy jakiej można prowadzić prace z materiałem to +5°C. Źródło: quick-mix
Autor: Quick-mix - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.5)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy Quick-mix
Nowości z firmy Quick-mix
Czytelnia firmy Quick-mix
Poradnik firmy Quick-mix
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt