chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Nowoczesne spoiwo drogowe

Nowoczesne spoiwo drogowe

11.10.2012
Chemia budowlana - Fot. Lafarge. Stabilizacja w okolicach Morawicy w woj. świętokrzyskim.
Fot. Lafarge. Stabilizacja w okolicach Morawicy w woj. świętokrzyskim.
Wzrost inwestycji infrastrukturalnych w ostatnich latach, a w szczególności ożywienie budownictwa drogowego to jeden z bezpośrednich czynników rozwoju oferty produktów i technologii budowlanych. Aktualne wymogi branży sprawiają, że na rynku pojawiają się nowoczesne produkty, takie jak hydrauliczne spoiwo Gruntar firmy Lafarge.

W Polsce grunty określa się symbolami od G1 do G4, gdzie optymalnymi parametrami pod kątem budownictwa są te oznaczone G1, czyli grunty niewysadzinowe, a najgorszymi G4 grunty bardzo wysadzinowe. Właściwa stabilizacja gruntów podłoża to podstawa trwałej konstrukcji drogi, szczególnie na – dominujących w naszym kraju – tych o nośności G2-G4. Tylko podłoże oznaczone G1 nie stwarza problemów w zaprojektowaniu konstrukcji drogi oraz gwarantuje uzyskanie dobrej jakości i długoletniej trwałości inwestycji.

REKLAMA:


Trudne grunty G2-G4


Jeżeli pod konstrukcją drogi mamy do czynienia z gruntami, które przed budową należy doprowadzić do cech nośności G1, wtedy wymagane są dodatkowe działania stabilizujące i wzmacniające. W zależności od kategorii ruchu drogi rozpoczęcie prac na tego typu terenach następuje po określeniu konkretnych właściwości, klasy oraz stanu gruntu. Nastepnie przystępuje się do jego wzmocnienia. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są:
- wymiana gruntu, sięgająca głębokości od 50±100 cm, a nawet więcej. W tym przypadku należy pamiętać o dodatkowej warstwie odcinającej lub geomacie. Rozwiązanie to niestety należy do najbardziej kosztownych, ponieważ należy dodatkowo doliczyć zakup nowego podłoża, jego transport i prace ziemne rozciągające się często na setki tysięcy m2.
- wzmocnienie podłoża warstwą łamanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Tu przyjmuje się wymianę gruntu na głębokości 30-50 cm i tak jak w poprzednim przypadku wymagane jest zastosowanie elastycznej geomaty lub warstwy odcinającej z piasku.
- metody mieszane, czyli połączenie dwóch pierwszych rozwiązań z wykonaniem stabilizacji cementami lub specjalnymi spoiwami górnej warstwy podłoża. Wykonuje się je na głębokości 30-70 cm pod właściwą konstrukcją drogową w zależności od kategorii drogi i strefy przemarzania.

Chemia budowlana - Fot. Lafarge. Gruntar – innowacyjne spoiwo drogowe do stabilizacji gruntów – był wykorzystany przy stabilizacji drogi w Morawicy k. Kielc.
Fot. Lafarge. Gruntar – innowacyjne spoiwo drogowe do stabilizacji gruntów – był wykorzystany przy stabilizacji drogi w Morawicy k. Kielc.

Nowoczesne spoiwo drogowe


Gruntar to nowoczesne spoiwo hydrauliczne, które jest odpowiedzią na potrzeby oraz rozwój rynku inwestycji infrastrukturalnych. Produkt, występujący w dwóch odmianach, w typie HSD 5 i 12,5, przeznaczony jest przede wszystkim do zwiększania przydatności podłoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym również gruntów spoistych. Sprawdza się także do polepszenia i uszczelnienia gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach oraz przy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Dzięki swoim właściwościom z powodzeniem może być stosowany do poprawienia nośności i struktury, a także osuszania nasypów. Z kolei Gruntar HSD 22,5 to produkt, który przeznaczony jest do stabilizacji oraz umacniania podłoża i mieszanek kruszyw, które są stosowane w budownictwie drogowym, głównie na podbudowy i warstwy podjezdniowe. Skład oraz właściwości fizyko-chemiczne sprawiają, że doskonale nadaje się on do pracy na gruntach gruboziarnistych, przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych. Szczególnie w warunkach silnego nasycenia wodą oraz tam, gdzie wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności.

Szerokie właściwości aplikacyjne


Ze względu na odpowiednio dobrane składniki i dodatki mineralne, Gruntar zdecydowanie przyspiesza prowadzenie prac stabilizacyjnych na różnych gruntach. Produkt gwarantuje także szybki przyrost wytrzymałości, jednocześnie osuszając grunt poprzez absorpcję wody. Mniejszy stopień zapylenia w porównaniu z wapnem, szybki przyrost nośności czy niskie dozowanie to nie jedynie korzyści płynące z zastosowania Gruntara. Spoiwo, w porównaniu do wapna i popiołu skraca także czas oczekiwania na poprawę parametrów gruntu. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie każdego produktu Gruntar podczas prac stabilizacyjnych efektywnie obniża ich koszt, przede wszystkim ze względu na zminimalizowanie kosztów związanych z energią potrzebną do zagęszczenia gruntu, a także z poprawą i podniesieniem odporności na wtórne rozmiękanie.

Chemia budowlana - Fot. Lafarge. Stabilizacja obwodnicy Kielc wykonana przez firmę Budar.
Fot. Lafarge. Stabilizacja obwodnicy Kielc wykonana przez firmę Budar.
Wśród najważniejszych projektów wykonanych na spoiwie Gruntar przez firmę Budar jest wzmocnienie nasypów na obwodnicy Kielc oraz przy budowie drogi powiatowej w miejscowości Szczucin. Ważnym projektem była także stabilizacja drogi dojazdowej i placu składowego dla wytwórni mas bitumicznych firmy Skanska w miejscowości Dębska Wola koło Kielc. Wykonano warstwę odcinającą o grubości 30 cm na powierzchni 70 000 m2. Do tej inwestycji użyto około 700 ton spoiwa. Spoiwo, w porównaniu do wapna i popiołu zdecydowanie skraca także czas oczekiwania na poprawę parametrów gruntu, a także generuje mniejszy stopień zapylenia, szybki przyrost nośności oraz niskie dozowanie. Między innymi właśnie dlatego w tej technologii firma Por B-T stabilizowała (wykorzystano ponad 100 ton Gruntara) drogi wewnętrzne na „Osiedlu Południowym” w gminie Morawica koło Kielc. Produkt posłużył też do prac stabilizacyjnych węzła Żelazna Grunwaldzka w Kielcach oraz przy stabilizacji mniejszych inwestycji w Kielcach.

– Stosowanie Gruntara podczas prac stabilizacyjnych efektywnie obniża ich koszt, przede wszystkim ze względu na zminimalizowanie kosztów energii potrzebnej do zagęszczenia gruntu, a także z poprawą i podniesieniem odporności na wtórne rozmiękanie – to najczęściej powtarzająca się opinia naszych partnerów handlowych. To bardzo dobry sygnał z rynku, że nasze spoiwo spełnia oczekiwania fachowców w tej branży. Firma Żelbet-Montex planuje kolejne inwestycje z użyciem spoiwa Gruntar. Projekt ma dotyczyć stabilizacji powierzchni ok. 30 000 m2 w hali montażowej i stabilizacji pod drogi montażowe konstrukcji stalowych w hali o powierzchni 7 000 m2 – powiedział Maciej Sypek, kierownik marketingu Lafarge Cement.

Na bazie spoiwa hydraulicznego został wykonany również szereg prac stabilizacyjnych przy inwestycjach prowadzonych przez firmę Żelbet-Montex. Wśród tych najciekawszych można wymienić m.in. wzmocnienie drogi betonowej do odlewni i walcowni aluminium w Bogumiłowicach. Teren stabilizacji o grubości 30 cm wyniósł 30 000 m2 powierzchni (w tym 25 tys. drogi i 5 tys. parking). Dzięki swoim uniwersalnym właściwościom spoiwo hydrauliczne może być używane zarówno do zaawansowanych projektów drogowo-infrastrukturalnych, jak i tych, prowadzonych na mniejszą skalę, jak np. stabilizacja drogi w Skierniewicach przy ul. Czerwonej wykonaną przez firmę Mirbud, gdzie użyto ok. 100 ton produktu.

Autor: Lafarge - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy Lafarge
Nowości z firmy Lafarge
Czytelnia firmy Lafarge
Poradnik firmy Lafarge
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt