chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Stanowisko firmy ANSER w sprawie badań BCX 39

Stanowisko firmy ANSER w sprawie badań BCX 39

15.11.2010
Szanowni Państwo!

W związku z audycją w TVN Biznes oraz artykułem w Wyborcza.biz, przedstawiamy nasze stanowisko w przedmiotowej sprawie. Cała treść dokumentu znajduje się poniżej.
REKLAMA:


Wyjaśniając kulisy sprawy wspominamy, w związku z nadużyciami w akcji badań materiałów budowlanych, o wypowiedzeniu porozumienia przez Federację Konsumentów. Treść wypowiedzenia dostępna poniżej, na stronie firmy, lub na stronie Federacji Konsumentów.

Mamy nadzieję, że rozwiejemy Państwa wątpliwości dotyczące jakości naszych produktów.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji, Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.

Stanowisko ANSERWiskitki 26.10.2010

Drodzy Państwo
W związku z przeprowadzoną publicznie w dn. 25.10.2010 bezprecedensową, ewidentną próbą działań antykonkurencyjnych, zorganizowaną przez grupę producentów materiałów budowlanych, reprezentowaną przez Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa (członkowie m.in. BAUMIT, CAPAROL, HENKEL, MAXIT, SELENA, SOPRO, STO - ISPO, ECOTHERM, ROCKWOOL, TORGGLER, TERMO ORGANIKA) przy współudziale Instytutu Techniki Budowlanej, TVN Biznes i w Wyborcza.biz a skierowaną przeciwko grupie małych i średnich przedsiębiorstw z tej branży, jako jedna z firm ukazanych w niekorzystnym świetle w audycji TVN Biznes oraz w artykule w Wyborcza.biz chcemy zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie:
- Jesteśmy zdecydowanie przeciwko wprowadzaniu na rynek złych materiałów budowlanych. Przez wiele lat produkcji nie mieliśmy ani jednej reklamacji na klej będący przedmiotem oceny, co trudno jest zestawić z przedstawionym w audycji obrazem walącej się elewacji. Poza obligatoryjnymi, wykonujemy własne badania wytrzymałościowe produktów i prowadzimy obserwacje na budowach. Dysponujemy w tym zakresie prawdopodobnie bogatszym doświadczeniem praktycznym niż ITB.
Zapewniamy Państwa, iż klej BCX 39 charakteryzuje się odpowiednim parametrem przyczepności do styropianu.
- Uważamy, iż sprawy produkcji, kontroli jakości i wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych są uregulowane prawnie. We wprowadzaniu tych uregulowań uczestniczył także Instytut Techniki Budowlanej. Dziwne wydaje się wykazywanie przez ten sam ITB, za pieniądze części producentów, kosztem wybranej grupy innych producentów (nie będących członkami ZPPMdB), że funkcjonujące przepisy związane z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz procedury prowadzenia auditów i udzielania certyfikatów są niewłaściwe skoro dopuszczają do funkcjonowania na rynku wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Wypada zmienić te procedury i przepisy a nie walczyć z realizującymi je przedsiębiorcami.
- Wyrób niezgodny z wymaganiami podlega reklamacji i sposób postępowania z nim, po jego identyfikacji określają znane Instytutowi Techniki Budowlanej zapisy w Księdze ZKP. Uczynienie przedmiotem informacji publicznej, dokonanej w niejasny sposób przez prywatnych przedsiębiorców, negatywnej oceny wyrobów wybranych, również w niejasny sposób, konkurencyjnych firm nie jest próbą ochrony konsumenta lecz bezprzykładnym atakiem mającym na celu zwiększenie własnych zysków kosztem konkurencji.

Informujemy Państwa, iż od pierwotnie zawartego w dniu 24.02.2010 porozumienia między Federacją Konsumentów, Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej, mającego na celu wspólne badanie obecnych na rynku materiałów budowlanych na podstawie, którego zorganizowano całą akcję, odstąpiła Federacja Konsumentów. Dla zobrazowania rzeczywistych intencji w działaniach ZPPMdB i ITB pozwalamy sobie na załączenie w całości tekstu opublikowanego w dn.13.08.2010 wypowiedzenia porozumienia.

Grupa producentów oczernionych przez konkurencyjne firmy przygotowuje aktualnie sądowy
pozew zbiorowy przeciwko ZPPMdB, ITB, TVN oraz Gazecie Wyborczej o zniesławienie.
Pozew ten zostanie poprzedzony w miarę możliwości szczegółowym dochodzeniem mającym na celu ustalenie zasad wyboru firm, których produkty zostały poddane badaniom, sposobu poboru prób i ich magazynowania oraz sposobu wykonania badań.
O wynikach tych kroków będziemy starali się informować Państwa na bieżąco.

Dyrektor Zakładu
Piotr Wojciechowski

Stowarzyszenie Federacja Konsumentów - wypowiedzenie umowy

www.federacja-konsumentow.org.pl

Wypowiedzenie porozumienia

2010-08-13 22:05:17

Stowarzyszenie Federacja Konsumentów z siedzibą w Warszawie wypowiada ze skutkiem natychmiastowym porozumienie trójstronne z dnia 24 lutego 2010 roku zawarte w Warszawie pomiędzy stronami: Związkiem Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa, Instytutem Techniki Budowlanej, a Federacją Konsumentów.
Powodem wypowiedzenia jest rażące naruszenie zapisów ww. porozumienia przez Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Zostały naruszone następujące zapisy dokumentu:
I pkt.3 Wybór wyrobów, które zostaną poddane badaniom oraz wybór zakresu badanych właściwości użytkowych, nastąpi we współpracy stron porozumienia, z uwzględnieniem sygnałów z rynku, opinii Rady Wyrobów Budowlanych, oraz jednostek upoważnionych do badania wyrobów.
W rzeczywistości wybór wyrobów został dokonany bez udziału Federacji Konsumentów. Federacji Konsumentów również nie została poinformowana o fakcie dokonania takiego wyboru.
II Pkt 5 Wyboru Laboratorium dokonuje Federacja w porozumieniu z Instytutem. W celu zachowania niezależności, oraz mając na celu wiarygodność badania, strony porozumienia obowiązane są do zachowania w tajemnicy nazwy laboratorium i terminu zakupu i badania.
Federacja Konsumentów nie uczestniczyła w wyborze laboratorium, nie została poinformowana o fakcie dokonania wyboru laboratorium.
Informację o podjętych działaniach bez udziału Federacji Konsumentów, Stowarzyszenie powzięło w dniu 21 lipca 2010 roku w trakcie rozmowy z przedstawicielem Instytutu Techniki Budowlanej.
III. pkt 9 Strony porozumienia ustalają listę przedsiębiorców, których wyroby będą badane. Ustalenie listy przedsiębiorców winno uwzględniać przede wszystkim udział w rynku. Obligatoryjne kwalifikowanie na w/w listę dotyczy przedsiębiorców - członków Związku, jeżeli są oni producentami wyrobu podlegającego danemu badaniu.
Federacja Konsumentów nie brała udziału w pracach przy ustalaniu listy przedsiębiorców.

W związku z powyższym, nie możemy być gwarantem rzetelności i obiektywności badania.

Na podstawie art. 734 k.c. i następnych k.c. i w związku z pkt 15 porozumienia, Federacja Konsumentów wypowiada porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 24 lutego 2010 roku ze skutkiem natychmiastowym.
Federacja Konsumentów wyznacza 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, na usunięcie treści porozumienia, nazwy oraz logo Federacji Konsumentów ze wszelkich materiałów prasowych i marketingowych.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, treść niniejszego wypowiedzenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Federacji Konsumentów.

Małgorzata Niepokulczycka
Prezes Stowarzyszenia Federacja Konsumentów
Olesia Frączek
Wiceprezes Federacji Konsumentów

Źródło: http://www.anser.pl/sites/news.php

Autor: Anser - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy Anser
Nowości z firmy Anser
Czytelnia firmy Anser
Poradnik firmy Anser
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt