chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Tynki Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Tynki

Czytaj więcej chemia budowlana - Tynk silikonowy – jakie są jego  zalety i wady?

MK 1h Tynk wapienny maszynowy

  właściwości  

Wapienna zaprawa tynkarska stosowana na powierzchnie wczesniej otynkowane. Otwarta dyfuzyjnie, MK 1-niehydrofobizowana i MK 1h-hydrofobizowana. Ekonomiczna i łatwa w obróbce. Do stosowania przy remontach i nowych obiektach, na zewnątrz i do wnętrz, mrozoodporna (MK 1h). Nadaje się do obróbki maszynowej i recznej. Do filcowania lub dowolnego fakturowania. Grubość warstwy: 5-10 mm.

  zastosowanie  

- na zewnątrz i do wnętrz
- na ściany wcześniej otynkowane
- do ścian i sufitów
- na podłoża mineralne/murowane zalecany przy renowacji zabytków
- dla nowych i remontowanych obiektów
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Worek 30 kg
MK1h – hydrofobizowany lub MK1 – niehydrofobowy*

*Określenie wariantu produktu umieszczone z boku opakowania.
Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przy ocenie i przygotowaniu podłoża do tynkowania należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm i warunków technicznych. Podłoża silnie nasiąkliwe (np. beton komórkowy) lub nierównomiernie nasiąkliwe (np. ściana mieszana ) należy wykonać obrzutkę zaprawą quick-mix MZ 4 lub zagruntować preparatem quick-mix ABS. W przypadku podłoży betonowych szalunkowych lub podłoży słabo lub nienasiąkliwych gruntowanie za pomocą gruntu mineralnego/mostku sczepnego PHG.
Jeżeli podłożem jest już istniejący tynk np. MK3 lub MLP Elanith, wymagane jest przed tynkowaniem uszorstnienie podłoża. UWAGA! Jako podłoże nie nadają się tynki hydrofobizowane np. MK3h
lub MLP Elanith wa.
Zużycie: ok. 1,4 kg/m2/1 mm.
Produkt zawiera cement portlandzki, który może powodować uczulenie oraz wodorotlenek wapnia. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.
grupa zaprawy: GP CS I wg EN 998-1
wytrzymałość na ściskanie: 0,4 - 2,5 N/mm2
uziarnienie: 0-1,2 mm
temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
zużycie wody: w zależności od typu maszyny
wydajność: ok. 21 l zaprawy z 30 kg
Zużycie: ok. 7 kg/m² przy warstwie tynku grubości 5 mm
magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesięcy od daty produkcji
forma dostawy: 30 kg
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.
Jesteś w dziale:

Tynki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt