chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu
Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
Ogrzewanie podłogowe
artykuł wprowadzający
Charakterystyczną cechą ogrzewania niskotemperaturowego jest niska temperatura wody w instalacji - nie przekracza ona 55°C, a najczęściej kształtuje się w przedziale 35-45°C, podczas gdy w przypadku tradycyjnego, grzejnikowego ogrzewania wysokotemperaturowego osiąga nawet 80°C. Obniżenie temperatury czynnika grzejnego zdecydowanie wpływa na poprawę komfortu cieplnego oraz na wzrost jakości powietrza w pomieszczeniach.

Knauf Elastic

Fuga elastyczna

  właściwości  

Knauf Elastic Fuga elastyczna jest starannie dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.

Charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- elastyczna,
- bogata kolorystyka,
- uniwersalny zakres szerokości spoin,
- maksymalnie zmniejszona nasiąkliwość wodą,
- odporna na powstawanie grzybów, pleśni i glonów,
- wysoka przyczepność do płytek,
- szybkowiążąca,
- łatwa w użyciu,
- mrozoodporna,
- wodoodporna,
- gładka,
- do płytek niechłonnych.

  zastosowanie  

Wysoko wartościowa, zawierająca cement, zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o spoinach 2 - 15 mm szerokości, mocowanych na nieodkształcalnych podłożach, tam gdzie jest wymagana wodoszczelność. Fuga nie posiada odporności chemicznej. Do fugowania powierzchni ze zwiększonymi wahaniami temperatur (ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony). Do wewnątrz i na zewnątrz mrozoodporna i wodoodporna. Dylatacje między płytkami, szczeliny w narożach ścian, połączenia posadzki ze ścianą oraz szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić Knauf Silikonem sanitarnym.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki 5 kg - Paleta 950 kg - 190 szt.
Worki 1 kg - Paleta 960 kg - 960 szt.

Składowanie:
Do 15 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.
Krawędzie płytek oczyścić z pozostałości zaprawy klejącej oraz wszelkich zabrudzeń. Spoinowanie należy przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu zaprawy mocującej płytki ceramiczne.
Zarabianie zaprawy
5 kg Knauf Elastic Fugi elastycznej rozmieszać w 1,3 l czystej wody do uzyskania plastycznej i jednorodnej masy. Należy odczekać ok. 5 minut i całość wymieszać ponownie.
1 kg Knauf Elastic Fugi elastycznej rozmieszać w około 250ml czystej wody do uzyskania plastycznej i jednorodnej masy. Należy odczekać ok. 5 minut i całość wymieszać ponownie.
Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi do 30 minut.

Nanoszenie zaprawy
Knauf Elastic Fugę elastyczną wciskać diagonalnie w szczeliny między płytkami za pomocą gumowej packi. Po wstępnym przeschnięciu zaprawy należy ją wygładzić wilgotną gąbką często płukaną. Należy pamiętać
o zachowaniu połączenia z krawędziami płytek, pozostały wyschnięty nalot usunąć suchą szmatką.

WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE
- nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 5°C i powyżej +25°C,
- przy porowatych powierzchniach płytek może osadzić się na nich pigment fugi. Przeprowadzić próbne fugowanie,
- trudne do usunięcia pozostałości cementu można usunąć najwcześniej po upływie ok. 2 tygodni przy pomocy Knauf Środka do usuwania pozostałości cementowych,
- nadmierna ilość wody użyta do zarobienia zaprawy może powodować pękanie i obniżenie wytrzymałości spoin,
- Zawilgocenie podłoża pod płytkami, niejednakowe dozowanie wody, zbyt intensywne wygładzanie spoiny i niejednorodne warunki przesychania mogą powodować różnice w kolorystyce spoin,
- w celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym pomieszczeniu należy stosować Knauf Elastic Fugę elastyczną o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu,
- ewentualne różnice koloru pomiędzy etykietą na opakowaniu a rzeczywistą barwą fugi mogą być spowodowane poprzez technikę druku etykiety,
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
- dla uzyskania pełnej wytrzymałości fugę zrosić kilkakrotnie wodą,
- przy fugowaniu chłonnych okładzin ceramicznych, zwilżyć szczeliny ale tak, żeby nie została w nich woda
UWAGI
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Elastic Fuga elastyczna ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.
Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³
Proporcje woda/proszek:
- 1,3 litra wody/5kg proszku
- 250 ml wody/1kg proszku
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas obróbki*: do 30 minut
Ruch pieszy: po ok. 24 godzinach
Pełne obciążenie*: po ok. 7 dniach
Orientacyjne zużycie:
opakowania 1kg:
wymiar płytek 30x30 cm:
5 mm szerokość fugi ok. 1,6 m²
wymiar płytek 20x20 cm:
5 mm szerokość fugi ok. 1,1 m²

opakowania 5kg:
wymiar płytek 30x30 cm:
5 mm szerokość fugi ok. 8,3 m²
wymiar płytek 20x20 cm:
5 mm szerokość fugi ok. 5,5 m²
Odporność termiczna: -20°C do +70°C
Właściwości techniczne (wg normy PN-EN 13888):
- odporność na ścieranie: ≤ 1000 mm³
- wytrzymałość na zginanie w warunkach suchych: ≥ 3,5 N/mm²
- wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 3,5 N/mm²
- wytrzymałość na ściskanie w warunkach suchych: ≥ 15 N/mm²
- wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 15 N/mm²
- skurcz: ≤ 2 mm/m
- absorpcja wody po 30 min: ≤ 2 g
- absorpcja wody po 240 min: ≤ 5 g

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale tematu miesiąca:

Ogrzewanie podłogowe

Wszytkie artykuły tematu
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt