chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu
Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
Ogrody zimowe
artykuł wprowadzający
Jeszcze do niedawna oranżerie kojarzyły się wyłącznie z luksusowymi rezydencjami amerykańskich gwiazd filmowych i ludzi biznesu. Błyskawiczny rozwój różnorodnych technologii budowlanych sprawia jednak, że ogród zimowy coraz częściej staje się nieodłączną częścią wielu nowych domów. Wielu inwestorów decyduje s

Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX

Cementowa zaprawa klejąca do wszystkich rodzajów płytek klinkierowych, małego i średniego formatu (klasa C2E S2)

  właściwości  

Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym, składającą się z cementu, drobnoziarnistego kruszywa, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX po rozrobieniu z wodą staje się zaprawą klejącą łatwą w nanoszeniu, o dużej przyczepności, która może być stosowana na powierzchniach pionowych bez efektu osuwania się płytek. Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX wysycha bezskurczowo uzyskując dobrą wytrzymałość i dobrą przyczepność do podłoża. Po zastąpieniu wody zarobowej emulsją Isolastic zmianie ulegają właściwości techniczne Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX i zaprawa spełnia wymagania przewidziane dla klasy C2E S2 (kleje cementowe o podwyższonych parametrach, wysokoodkształcalne) wg normy PN-EN 12004).

  zastosowanie  

Klej do klinkierowych BUILDFIX służy do klejenia płytek ceramicznych, klinkierowych, gresu i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego, na zewnątrz i wewnątrz budynku, na posadzkach, ścianach i sufitach pod warunkiem, że podłoże jest stabilne, nośne i chłonne. Klej do klinkierowych BUILDFIX można również stosować do klejenia punktowego materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, panele dźwiękochłonne itp.

Przykłady zastosowania
Montaż ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, gresu, mozaiki ceramicznej na siatce lub papierze, klinkieru, kamienia naturalnego niewrażliwego na wilgoć, na:
– tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
– jednowarstwowych tynkach gipsowych;
– podkładach cementowych;
– podkładach anhydrytowych zagruntowanych wcześniej Primer G lub Mapeprim SP.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie: Worki 25 kg
Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX powinny by
wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Mapecem, Topcem, Topcem Pronto, Szybka posadzka BUILDFIX lub Mapecem Pronto. Powierzchnie zewnętrze narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane preparatem Primer G lub Mapeprim SP a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone preparatem Mapegum WPS lub przy użyciu Zestawu uszczelniającego do łazienki BUILDFIX.
Przygotowanie zaprawy klejącej
Do czystego pojemnika należy wlać 5,25-5,75 litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX, następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych, przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 8 godzin.

Nanoszenie zaprawy klejącej
Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda podwójnego smarowania) – w celu zapewnienia pełnego pokrycia jej spodniej strony zaprawą klejącą. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm2), aby poprawić właściwości aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować bardziej płynną zaprawę, przy zwiększeniu ilości wody zarobowej – w podanym zakresie.

Montaż płytek
W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny
czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX, około 20 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować , czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 45 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy zastosowaniu Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX nie powinny być poddane działaniu deszczu, silnego nasłonecznienia i mrozu przez przynajmniej 5-7 dni po instalacji. Klejenie punktowe materiałów izolacyjnych. Przy klejeniu materiałów dźwiękochłonnych lub izolacyjnych, Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX należy nanieść punktowo i obwodowo kielnią lub pacą, w ilości pozwalającej na dostosowanie do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli.

Spoinowanie
Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 – 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI.
Stosować
Klej do płytek klinkierowych BUILDFIX z emulsją Isolastic w następujących przypadkach:
– na prefabrykowane płyty betonowe i konstrukcje żelbetowe;
– na podłoża z ogrzewaniem podłogowym;
– do montażu płytek wielkoformatowych;
– do montażu mozaiki szklanej;
– do montażu okładzin ceramicznych na podłożach odkształcalnych;
– do montażu płytek nasiąkliwych, o małej odporności na wilgoć;
– do montażu płytek na powierzchniach pionowych, na zewnątrz, powyżej 2 metrów wysokości.

Nie stosować
Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX w następujących przypadkach:
– na podłoża drewniane;
– na ściany kartonowo-gipsowe;
– na powierzchnie metalowe, gumowe, PVC, linoleum;
– przy montażu płytek ceramicznych, gdzie warstwa kleju przekracza 5 mm;
– gdzie wymagana jest szybka możliwość obciążenia ruchem pieszym;
– przy klejeniu nienasiąkliwych płytek na nienasiąkliwych podłożach;
– na podłoża odkształcalne lub narażone na silne ruchy poprzeczne i wibracje.
Konsystencja: proszek
Kolor: szary
Gęstość objętościowa: 1,3 (g/cm3)
Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.
Proporcje mieszania: na 100 części Kleju do płytek klinkierowych BUILDFIX 23-25 części wody.
Konsystencja zaprawy: pasta
Gęstość objętościowa zaprawy: 1,4÷1,55 (g/cm3)
pH zaprawy: >13
Maksymalny czas użytkowania: około 8 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas schnięcia otwartego: około 20 minut
Korygowalność: około 45 minut
Spoinowanie na ścianach: po 4-8 godzinach
Spoinowanie na podłogach: po 24 godzinach
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach
Pełne obciążenie: po 14 dniach
Jesteś w dziale tematu miesiąca:

Ogrody zimowe

najcześciej czytane najcześciej czytane
Artykuły polecane
Wszytkie artykuły tematu
Copyright 2017 chemia budowlana .info
partnerzy | reklama | newsletter | kontakt