chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Taśmy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Taśmy, folie, siatki

Czytaj więcej chemia budowlana -

BN4 25/30 Mieszanka torkretowa do nakładania natryskiem metodą suchą

  właściwości  

- łatwa w użyciu
- do nakładania torkretnicą metodą suchą
- wysoka odporność mechaniczna
- wysoka przyczepność do podłoża (powierzchnia betonu oraz stal zbrojeniowa)
- grubość warstwy przy jednym nałożeniu ok. 12-60 mm
- przy większych grubościach należy nakładać produkt w kilku warstwach
- uziarnienie 0,0-4,0 mm
- odporność na odziaływanie siarczanów (w wersji HS)
- wysoka szczelność
- mrozoodporność
- małe straty ze względu na niski poziom odbicia podczas aplikacji
- Klasy ekspozycji wg EN 206-1 na zapytanie
- Przeznaczenie produktu jest uzależnione od wybranej wersji mieszanki torkretowej
- Klasa wytrzymałości torkretu C 30/37 zgodnie z normą EN206-1

  zastosowanie  

- Naprawa i wzmocnienia konstrukcji betonowych oraz żelbetowych
- Budownictwo ogólne (słupy, stropy, podciągi)
- Budownictwo hydrotechniczne (tamy, śluzy, przepławki dla ryb, elektrownie wodne, budowle zrzutowe, nabrzeża portowe)
- Budownictwo geotechniczne (ściany oporowe, ściany szczelinowe, tunele)
- Górnictwo podziemne KWK oraz odkrywkowe (szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, skarpy)
- Budownictwo przemysłowe i energetyczne (kominy, słupy, stropy)
- Budownictwo wodociągowe oraz oczyszczalnie ścieków (zbiorniki na wodę)
- Budownictwo komunikacyjne drogowe i kolejowe (mosty, wiadukty, tunele)
- Możliwość łączenia zaprawy BN 4 podczas napraw konstrukcji w systemie QUICK-MIX ( beton natryskowy serii SB oraz zaprawy naprawcze PCC/SPCC serii BS).
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Naprawa konstrukcji powinna zostać poprzedzona dokładnymi badaniami (np. wykonanie odwiertów, badania metodą chemiczną, seminiszczącą pull-off ) oraz odbiorem wykonanym przez inżyniera posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Średnia wytrzymałość podłoża betonowego na rozciąganie (metodą pull-off) powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa (wartość pojedynczego pomiaru powinna wynosić min.
1MPa). Odsłonięte stalowe pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone zgodnie z Sa 2 ½ wg EN ISO 8501-1. Podłoże nawilżyć i poczekać aż osiągnie stan matowo-wilgotny. Temperatura powietrza oraz podłoża podczas aplikacji od + 5°C do+ 30°C. W sytuacji montażu zbrojenia z siatki stalowej należy dobrać odpowiednią ilość , kotew w celu zapewnienia dobrej stabilności podczas wykonywania natrysku. W celu montażu prętów stalowych można zastosować zaprawę pęczniejącą QV 1000 lub S-FIX.
Gotową mieszankę QUICK-MIX BN4 należy zaaplikować bezpośrednio do leja wsypowego torkretnicy skąd za
pośrednictwem dozownika materiał trafia do komory tłoczenia (schemat jest uzależniony od modelu i budowy torkretnicy). Następnie strumieniem sprężonego powietrza mieszanka przesyłana jest elastycznym przewodem do dyszy natryskowej. W dyszy dochodzi do zmieszania suchej mieszanki z wodą oraz ewentualnie z ciekłymi domieszkami. Istotnym czynnikiem jest ustalenie i kontrola prawidłowo dodanej ilości wody w celu otrzymania optymalnego stosunku W/C (wody do cementu). Zbyt mały dodatek wody spowoduje m.in. nadmierne pylenie podczas aplikacji materiału, natomiast zbyt duży dodatek wody wpłynie
negatywnie na jakość i parametry techniczne uzyskanego betonu . Nawilżona mieszanka dynamicznie nanoszona jest pod dużym ciśnieniem na powierzchnie konstrukcji . Beton natryskowy (torkret) można nakładać w jednym bądź w kilku cyklach roboczych. Grubość warstwy nakładanej w jednym cyklu roboczym nie powinna przekraczać 6 cm. Natomiast czas aplikacji kolejnej jest uzależniony od grubości nakładanych warstw oraz warunków (temperatury podłoża, przygotowanej mieszanki i wilgotności względnej powietrza
Jesteś w dziale:

Taśmy, folie, siatki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt