chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Taśmy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Taśmy, folie, siatki

Czytaj więcej chemia budowlana -

Adesilex P9

Cementowa, tiksotropowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i wysokiej przyczepności, do klejenia podłogowych i ściennych płytek ceramicznych

  właściwości  

Adesilex P9 jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym lub białym, składającą się z cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych Mapei. Adesilex P9 po rozrobieniu z wodą staje się zaprawą klejącą o następujących cechach:
- łatwo urabialna.
- wysoka tiksotropowość: Adesilex P9 może być stosowany na powierzchnie pionowe bez efektu osuwania się płytek.
- wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie.
- doskonała przyczepność do większości materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie;
- zaprawa wysycha bezskurczowo
- wydłużony czas schnięcia otwartego.

  zastosowanie  

ZAKRES STOSOWANIA
Mocowanie płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres), mozaiki ceramicznej i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego na zewnątrz i wewnątrz budynku, na powierzchniach pionowych i poziomych. Adesilex P9 nadaje się również do klejenia punktowego materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itp.

Przykłady zastosowań
Klejenie płytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej na następujących podłożach:
- tynkach cementowych i cementowo wapiennych;
- odpowiednio wysezonowanych podkładach cementowych;
- betonie (wiek powyżej 3 miesięcy wilgotność poniżej 4%);
- jednowarstwowych tynkach gipsowych;
- stabilnie zamocowanych płytach kartonowo-gipsowych;
- podkładach anhydrytowych przeszlifowanych i zagruntowanych wcześniej Primer G lub Eco Prim T;
- ścianach wewnętrznych z betonu komórkowego;
- podłogach ogrzewanych;
- balkonach, tarasach;
- dobrze przylegających, starych powłokach malarskich po ich zmatowieniu lub zagruntowaniu Eco Prim Grip;
- powłokach hydroizolacyjnych Mapelastic, Mapelastic Smart lub Mapegum WpS;
- istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych, kamiennych po uprzednim dokładnym ich oczyszczeniu.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Adesilex P9 jest dostępny w kolorze białym i szarym, w papierowych workach 25 kg.
Wszystkie podłoża, na których będzie nakładany Adesilex P9 muszą być równe, mocne, stabilne, suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku.
Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto. Powierzchnie zewnętrzne narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche (maksymalna dopuszczalna wilgotność resztkowa 0,5%), odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane preparatem Primer G lub Eco Prim T, natomiast w miejscach narażonych na występowanie dużej wilgotności należy zastosować Mapegum WPS.
Przygotowanie zaprawy klejącej
Wymieszać Adesilex P9 z czystą wodą aż do otrzymania jednolitej masy bez grudek: po upływie około 5 minut, wymieszać ponownie. Zaprawę należy mieszać w proporcjach 7-7,5 l wody na 25 kg szarego Adesilex P9 lub 7,5-8 litra na 25 kg białego Adesilex P9. Czas zachowania właściwości roboczych przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 8 godzin.

Nanoszenie zaprawy klejącej
Adesilex P9 należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Adesilex P9. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda podwójnego smarowania) - w celu zapewnienia pełnego pokrycia ich spodniej strony zaprawą klejącą. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm2), aby poprawić właściwości aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować bardziej płynną zaprawę poprzez zwiększenie ilości wody zarobowej - w podanym zakresie.

Montaż płytek
W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość zaprawy, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Adesilex P9, około 30 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, zwiększonej wentylacji lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu około 60 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy zastosowaniu Adesilex P9 nie powinny być narażone na działanie deszczu przez min. 24 godziny i chronione przed silnym słońcem i mrozem przez przynajmniej 5-7 dni po położeniu.

Klejenie punktowe materiałów izolacyjnych
Przy klejeniu materiałów dźwiękochłonnych lub izolacyjnych, Adesilex P9 należy nanieść punktowo i obwodowo kielnią lub pacą, w ilości pozwalającej na dostosowanie do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli.

Spoinowanie
Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 - 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI.
Nie stosować Adesilex P9 w następujących przypadkach:
- na elementy z betonu prefabrykowanego.
- na ściany narażone na silne ruchy poprzeczne i wibracje (drewno, fibrobeton).
- na powierzchnie metalowe.
- przy montażu płytek ceramicznych, gdzie warstwa kleju przekracza 5 mm.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Postać: proszek
Kolor: szary lub biały
Gęstość objętościowa: 1,3 (g/cm3)
Zawartość ciał stałych: 100%
EMICODE: EC1PLUS R - bardzo niska emisja lotnych związków organicznych

PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY (w temp. + 23°C i wilgotności względnej 50%)
Proporcje mieszania: na 100 części Adesilex P9:
- szary 28-30 części wody
- biały 30-32 części wody.
Konsystencja zaprawy: pasta
Gęstość objętościowa zaprawy: 1,4-1,55 (g/cm3)
pH zaprawy: 13
Maksymalny czas użytkowania: około 8 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas schnięcia otwartego: około 30 minut
Korygowalność: około 60 minut
Spoinowanie na ścianach: po 4-8 godzinach w zależności od chłonności
Spoinowanie na podłogach: po 24 godzinach
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach
Pełne obciążenie: po 14 dniach

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE
Oznaczanie przyczepności wg normy PN-EN 1348: ^ 1,0 (N/mm2)
-przyczepność początkowa: -przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ^ 1,0 (N/mm2)
-przyczepność po starzeniu termicznym: ^ 1,0 (N/mm2)
-przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania: ^ 1,0 (N/mm2)
Reakcja na ogień: A1/A1«
Odporność na alkalia: doskonała
Odporność na oleje: doskonała (niska na oleje roślinne)
Odporność na rozpuszczalniki: doskonała
Odporność na temperaturę: od - 30°C do +90°C

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Taśmy, folie, siatki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt