chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Taśmy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » taśmy, folie, siatki » Wyklejanie okładzin ceramicznych w basenie

Wyklejanie okładzin ceramicznych w basenie

14.04.2010

Budowa pływalni w zarysieZarówno w nowo budowanych basenach jak przy ich remontowaniu muszą być spełnione odpowiednie wymagania. Temat bezpieczeństwa i skuteczności dobranej technologii jest nad wyraz ważny. Dobór prawidłowego systemu izolacji i produktów do wyklejania okładzin ceramicznych jest centralnym punktem technologii basenowych.
REKLAMA:


Chemia budowlana - Wyklejanie okładzin ceramicznych w basenie

Z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w opracowaniu wysoko jakościowych, łatwych w użyciu i długotrwale skutecznych systemów izolacji i produktów do kompleksowego wyklejania okładzin PCI Augsburg zdobyła uznanie wśród inwestorów, projektantów i firm wykonawczych.
Innowacyjne produkty, przyjemne w użyciu, do specjalistycznych zastosowań w budowie basenów regularnie wprowadza PCI Augsburg na rynek płytkarski.
Z produktami PCI jesteście Państwo zawsze po bezpiecznej stronie.

Wytyczne i instrukcje


Staranność w zaprojektowaniu detali i wykonawstwie budowlanym obiektu są istotnym warunkiem poprawnego i długotrwałego funkcjonowania pływalni.
W projektowaniu i wykonawstwie pomocne będą Państwu wyszczególnione normy
i instrukcje:
DIN EN 206 - 1 Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
DIN 1045 Wymiarowanie betonu i żelbetu oraz wykonawstwo.
DIN EN 12 004 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
DIN 18 157 Wyklejanie okładzin ceramicznych metodą cienko-warstwową.
DIN 18 202 Tolerancje w budownictwie lądowym, nadziemnym.
Wytyczne KOK Budowa pływalni.
Wytyczne budowlane Budowa pływalni medycznych.
Reguły bezpieczeństwa GUV Dla pływalni.
DIN 19 6 43 - 1 Uzdatnianie wody do pływania i kąpieli, Część 1: Ogólne wymogi.
DIN 4030 Ocena wód, gleb i gazów agresywnych w stosunku do betonu.
Instrukcja ZDB Okładziny ceramiczne w budowie pływalni.
Wskazówki dotyczące projektowania i wykonawstwa.
Rozporządzenie o ochronie cieplnej (WSVO)
Rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV)
Instrukcje Niemieckiego Towarzystwa d/s Obiektów Pływackich
Lista Reguł Budowlanych Zgodnie z Listą Reguł Budowlanych, uszczelnienia związane z podłożem pod okładzinami z płytek i płyt w obszarach silnie obciążonych wilgocią wymagają od kwietnia 2002 Ogólnego Świadectwa Kontroli Nadzoru Budowlanego (Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis).
Wszystkie dopuszczone produkty uszczelnieniowe muszą być oznakowane znakiem „Ü”.

Kolejne kryteria poprawnego funkcjonowania pływalni to:
• zgodna z przepisami hydraulika basenowa;
• wydajność filtrowania dopasowana do wielkości basenu;
• higiena basenu.Najczęściej stosowana przy budowie pływalni jest konstrukcja żelbetowa.
Rozróżnia się przy tym między systemami z wysoko lub nisko usytuowaną koroną basenu, odpowiednio do przeznaczenia:
• basen prywatny;
• kąpielisko publiczne;
• basen przyhotelowy;
• basen terapeutyczny;
• kąpielisko dydaktyczno- sportowe;
• kąpielisko rekreacyjne z atrakcjami.

Chemia budowlana - Wyklejanie okładzin ceramicznych w basenie

Korona basenu
Rynny przelewowe


O wyborze systemu korony basenu decyduje przede wszystkim przeznaczenie i sposób użytkowania, wielkość basenu, obieg wody, woda falująca, technika uszczelnienia oraz optyka. Zależnie od położenia lustra wody w stosunku do plaży wokół basenu rozróżniamy wysoko lub nisko położone systemy rynnowe.
W przypadku korony basenu z wysokim lustrem wody należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie tej części konstrukcji przed podciąganiem kapilarnym.
Już w fazie projektowej należy uwzględnić wypełnienie przestrzeni pomiędzy rynną przelewową a warstwami konstrukcyjnymi plaży basenu za pomocą zaprawy żywicznej PCI Apoten® w proporcji 1 : 1 z piaskiem kwarcowym 0,3 do 0,8 mm.
Wybierając system korony basenu należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
• obwodowy system rynien przelewowych
• unikanie tworzenia skupisk chloru;
• dobra widoczność powierzchni wody dla personelu nadzorującego;
• rynny przelewowe powinny być łatwe do czyszczenia;
• szybkie uspokajanie powierzchni wody w Systemie Fińskim;
• przekrój rynny odpływowej musi być prawidłowo zaprojektowany i zwymiarowany.

Chemia budowlana - Uszczelnienie koron basenu z wysokim lustrem wody. System „Wiesbaden”
Uszczelnienie koron basenu z wysokim lustrem wody. System „Wiesbaden”
Przeczytaj również: Do sauny jeden krok

Korony basenów z niskim lustrem wody:Chemia budowlana - System „Wiesbaden” z wysokim lustrem wody
System „Wiesbaden” z wysokim lustrem wody
Chemia budowlana - System „St. Moritz”
System „St. Moritz”


Korony basenów z wysokim lustrem wody:

Chemia budowlana - System „Wiesbaden” z wysokim lustrem wody
System „Wiesbaden” z wysokim lustrem wody
Chemia budowlana - System „St. Moritz”
System „St. Moritz”

Chemia budowlana - System „Finnland”
System „Finnland”
Chemia budowlana - System „Zürich”
System „Zürich”


Niecki żelbetowe - najczęściej stosowane w budowie pływalni


Najczęściej przy budowie basenów pływackich wykonuje się nieckę żelbetową.
Zgodnie z instrukcją ZBD szerokość rys skurczowych zmniejsza się z 0,15 mm (przy proporcji wysokości słupa wody do grubości ścian niecki powyżej 5) do 0,10 mm.
Niemieckie Towarzystwo d/s Obiektów Pływackich zaleca wykonać próbne napełnienie niecki woda chlorową przez minimum 14 dni w celu sprawdzenia szczelności. Wykonanie próby szczelności należy przeprowadzić możliwie szybko, ze względu na jej wpływ na właściwości betonu.

Chemia budowlana - Wyklejanie okładzin ceramicznych w basenie


Wyklejanie okładziny ceramicznej w niecce basenowej może nastąpić po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nominalnej.
Ewentualne nieszczelności niecki wynikłe z przeprowadzonej próby szczelności należy wypełnić żywicą iniekcyjną PCI Apogel®. Podłoże niecki musi wykazywać odpowiednią nośność i przyczepność pod kolejne warstwy systemu wyklejania okładzin ceramicznych. Najczęściej odpowiednie i skuteczne przygotowanie podłoża można uzyskać poprzez piaskowanie, blastrakowanie lub hydromonitoring.
W podłożu dopuszcza się maksymalne rysy szerokości do 0,15 mm. Uszczelnienie powierzchniowe w niecce wykonuje się dopuszczonymi przez nadzór budowlany elastycznymi szlamami PCI Seccoral® gwarantującymi długotrwałą szczelność.
Szczeliny robocze i dylatacyjne powinny być w fazie betonowania uszczelnione odpowiednią taśmą szczelną na wodę pod ciśnieniem.

Elementy wbudowane muszą posiadać stały lub luźny kołnierz wykonany ze stali szlachetnej lub PVC, ale nie z PE ani PP. Kołnierze należy oszlifować i zagruntować epoksydowym gruntem PCI Epoxigrund 390. Świeży grunt należy do pełnego nasycenia posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.
Zbiorników przelewowych nie wykleja się z reguły wierzchnią okładziną ceramiczną. Uszczelnienie jest jednak konieczne, zwłaszcza gdy wychwytywana jest solanka lub woda termalna.
W tych przypadkach zaleca się wykonanie chemoodpornego uszczelnienia na bazie poliuretanu PCI Apoflex®.

Chemia budowlana - Wyklejanie okładzin ceramicznych w basenie

Przygotowanie podłoża


• Wyrównywanie ścian niecki basenowej:
- PCI Polycret® 5, szpachla betonowa 1 - 5 mm;
- PCI Pericret®, zaprawa wyrównawcza 3 - 20 mm;
- PCI Peciment® 50, zaprawa naprawcza jako zamiennik betonu o grubości warstwy 10 - 50 mm w połączeniu z PCI Pecihaft®;
- PCI Nanocret® 70/100, lekka zaprawa naprawcza w zakresie warstw 5 - 70 mm / 3 - 100 mm.
• Wyrównanie dna niecki basenowej:
- PCI Pericret®, zaprawa wyrównawcza 3 - 20 mm;
- PCI Peciment® 50, zaprawa naprawcza jako zamiennik betonu 10 - 50 mm w połączeniu z PCI Pecihaft®;
- PCI Novoment® M1 plus, gotowy jastrych szybkowiążący, od 20 mm w połączeniu z PCI Repahaft®

Uszczelnianie


• Kompletny system uszczelniający PCI Seccoral®
- Zabezpieczający szlam uszczelniający PCI Seccoral®, uszczelnienie pod okładzinami w nieckach basenowych;
- Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® 120; dopływy i odpływy, a także kołnierzowe elementy wbudowane w basenie pływackim uszczelnić manszetą PCI Pecitape® 10 x 10 / 35 x 35.
• Uszczelnienie poliuretanowe PCI Apoflex® - chemoodporne uszczelnienie pod okładzinami na bazie żywicy reaktywne.

Wyklejanie


• Do ceramicznych płytek kamionkowych:
PCI FT-Klebemörtel + PCI_Lastoflex®; PCI FT-Extra/Pericol Flex; PCI Nanolight®;
• Do kamionki szlachetnej oraz podklejonej z wierzchu, nieprześwitującej mozaiki: PCI FT-Klebemörtel + PCI Lastoflex®; PCI Carralight® + PCI Lastoflex®; PCI FT-Extra/Pericol Flex; PCI Nanolight®; PCI Durapox® NT/ NT plus;
• Do podklejonej z wierzchu, prześwitującej mozaiki*:
PCI Durapox® NT/ NT plus w kolorze „stara biel”.
* Przy silnie przeźroczystej mozaice szklanej po wniknięciu wody pod okładzinę
może dojsć do efektu przyciemnienia powierzchniowego.


Spoinowanie


• 2 - 20 mm szerokości spoiny, chemoodporne i wodoszczelne: PCI Durapox® NT/NT plus;
• 3 - 20 mm szerokości spoiny: PCI Durafug® NT, specjalna cementowa zaprawa do spoinowania;
• Elastyczne zamykanie: PCI Silcoferm® VE, sieciujący pod wpływem kwasu octowego, elastyczny silikonowy materiał uszczelniający, przeznaczony specjalnie do stosowania w miejscach stale mokrych.

Niecka żelbetowa - wyklejanie okładziny ceramicznej - krok po kroku


Chemia budowlana - Przygotowanie podłoża betonowej niecki basenowej przez hydromonitoring lub piaskowanie
Przygotowanie podłoża betonowej niecki basenowej przez hydromonitoring lub piaskowanie
Chemia budowlana - Bezpyłowe przygotowanie dna niecki basenowej przez blastrakowanie
Bezpyłowe przygotowanie dna niecki basenowej przez blastrakowanie

Chemia budowlana - Wyrównanie powierzchni ścian niecki szpachlą betonową PCI Polycret<sup>®</sup> 5 (1 - 5 mm), zaprawą wyrównawczą PCI Pericret<sup>®</sup> (3 - 20 mm) lub lekką zaprawą naprawczą PCI Nanocret<sup>®</sup> 100
Wyrównanie powierzchni ścian niecki szpachlą betonową PCI Polycret® 5 (1 - 5 mm), zaprawą wyrównawczą PCI Pericret® (3 - 20 mm) lub lekką zaprawą naprawczą PCI Nanocret® 100
Chemia budowlana - Zalewanie nieszczelnych lub dodatkowo wbudowanych dysz PCI Apoten®
Zalewanie nieszczelnych lub dodatkowo wbudowanych dysz PCI Apoten®

Chemia budowlana - Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI Pecitape<sup>®</sup> 120 w świeżo naniesione uszczelnienie PCI Seccoral®
Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI Pecitape® 120 w świeżo naniesione uszczelnienie PCI Seccoral®
Chemia budowlana - Naniesienie elastycznego szlamu PCI Seccoral®. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanoszonej na matowo wilgotne podłoże, nanosi się metodą szpachlowania minimum dwie kolejne warstwy
Naniesienie elastycznego szlamu PCI Seccoral®. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanoszonej na matowo wilgotne podłoże, nanosi się metodą szpachlowania minimum dwie kolejne warstwy

Chemia budowlana - Wyklejanie plastrów mozaiki przy użyciu PCI Durapox<sup>®</sup> NT
Wyklejanie plastrów mozaiki przy użyciu PCI Durapox® NT
Chemia budowlana - Spoinowanie okładzin ściennych i posadzkowych trudno ścieralną zaprawą żywiczną PCI Durapox<sup>®</sup> NT/NT plus
Spoinowanie okładzin ściennych i posadzkowych trudno ścieralną zaprawą żywiczną PCI Durapox® NT/NT plus

Chemia budowlana - Zmywanie dodatkowe i końcowe resztek spoiny żywicznej z powierzchni okładziny przy użyciu ciepłej wody i gąbki PCI Epoxi-Schwamm fein. Następnie elastyczne zamknięcie spoin narożnych, połączeniowych i szczelin dylatacyjnych przy użyciu PCI Silcoferm<sup>®</sup> VE.
Zmywanie dodatkowe i końcowe resztek spoiny żywicznej z powierzchni okładziny przy użyciu ciepłej wody i gąbki PCI Epoxi-Schwamm fein. Następnie elastyczne zamknięcie spoin narożnych, połączeniowych i szczelin dylatacyjnych przy użyciu PCI Silcoferm® VE.
Opracowano na podstawie materiałów firmy BASF.

Autor: BASF - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.1)

Jesteś w dziale:

Taśmy, folie, siatki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt