chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Podłogi i posadzki Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » podłogi » Ścianki z pustaków szklanych

Ścianki z pustaków szklanych

13.07.2010
Główną zaletą pustaków ze szkła jest możliwość doświetlenia pomieszczeń. Ich walory estetyczne sprawiają, że są chętnie używane również do budowy rozmaitych ścianek i przegród, a także podświetlanych podłóg. Umieszczane są w ścianach zewnętrznych budynków, gdzie czasem zastępują okna oraz we wnętrzach, odgradzając ciągi komunikacyjne od pokoi, wydzielając łazienki czy kabiny prysznicowe.

Chemia budowlana - Ścianki z pustaków szklanych


REKLAMA:


Z pustaków szklanych wznosi się ścianki proste, łukowe oraz przebiegające po różnych krzywiznach. Najmniejsza możliwa do wykonania krzywizna, wykonana z pustaków połówkowych, ma średnicę 160 cm. Pamiętać należy, że ścianki z pustaków szklanych nie mogą przenosić obciążeń z otoczenia i nie wolno łączyć ich na sztywno z innymi ścianami, gdyż mogą popękać.

Chemia budowlana - Wewnątrz profili ramy układamy taśmę dylatacyjną lub dwie warstwy papy bitumicznej bezpiaskowej. Miejsca styku ramy obwodowej z murem, sufitem i podłogą należy uszczelnić trwale elastycznym materiałem, np. silikonem. Rama obwodowa musi biec wokół ścianki z pustaków szklanych; wzmacnia się ją drabinką zbrojeniową. Także ściankę z pustaków szklanych wzmacnia się zbrojeniem poziomym w postaci drabinki lub prętów zbrojeniowych oraz pionowym z prętów, które muszą sięgać przez całą jej wysokość. Pręty mogą mieć średnicę 6 mm (jeśli mają długość do 1,5 m) lub 8 mm (powyżej 1,5 m), w przypadku wyższych przegród można je łączyć na długości.
Wewnątrz profili ramy układamy taśmę dylatacyjną lub dwie warstwy papy bitumicznej bezpiaskowej. Miejsca styku ramy obwodowej z murem, sufitem i podłogą należy uszczelnić trwale elastycznym materiałem, np. silikonem. Rama obwodowa musi biec wokół ścianki z pustaków szklanych; wzmacnia się ją drabinką zbrojeniową. Także ściankę z pustaków szklanych wzmacnia się zbrojeniem poziomym w postaci drabinki lub prętów zbrojeniowych oraz pionowym z prętów, które muszą sięgać przez całą jej wysokość. Pręty mogą mieć średnicę 6 mm (jeśli mają długość do 1,5 m) lub 8 mm (powyżej 1,5 m), w przypadku wyższych przegród można je łączyć na długości.

Montaż tradycyjny


Dostępne są systemy do montażu na sucho, będące rozwiązaniami autorskimi producentów. Należy korzystać z instrukcji wykonania oraz wskazanych akcesoriów. Uniwersalnym sposobem wybudowania szklanej ścianki jest montaż z wykorzystaniem zaprawy cementowej przeznaczonej do tego materiału (zaprawa nie może zawierać wapna). Poniżej opisujemy wykonanie sposobem tradycyjnym ścianki prostej oraz łukowej. Każda konstrukcja, niezależnie od kształtu oraz wysokości, musi być ujęta w ramę obwodową z profili stalowych typu C lub z PVC o takiej szerokości, aby pustaki mieściły się bez luzu. Muruje się etapami po cztery warstwy i kontynuuje po 24 godzinach, gdy zaprawa stwardnieje. Konieczne jest stosowanie zbrojenia, które musi mieć powłokę zabezpieczającą przed korozją.

Zaprawa do pustaków szklanych to sucha mieszanka do zarobienia z wodą w proporcjach podanych przez producenta. Musi mieć konsystencję półplastyczną, a do wyrabiania najlepiej użyć wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym. Wypełnia się nią wszystkie spoiny pionowe oraz poziome. Po ułożeniu każdej warstwy należy sprawdzić i skorygować poziom, zaś co cztery warstwy także pion - powierzchnia ścianki musi być zlicowana.

Chemia budowlana - Poziomy profil ramy wypełnia się zaprawą montażową aż po jego górną krawędź; w profil pionowy nakłada się zaprawę tylko na wysokość jednego rzędu pustaków.
Poziomy profil ramy wypełnia się zaprawą montażową aż po jego górną krawędź; w profil pionowy nakłada się zaprawę tylko na wysokość jednego rzędu pustaków.

Ścianka prosta


Po sprawdzeniu, czy podłoga jest równa, wyznaczamy na niej i na ścianie przebieg ścianki, potem zaś mocujemy listwy obwodowe (najpierw do podłoża, a następnie do ściany). Mocuje się je kołkami rozporowymi co 40-50 cm, jednak w nie mniejszej liczbie niż 3 szt. na listwę. Na tym etapie należy starannie sprawdzać pion i poziom, dokładność wykonania ramy decyduje bowiem o stabilności i estetyce konstrukcji. Na dnie profili tworzących ramę należy położyć taśmę dylatacyjną, a następnie wprowadzić drabinkę zbrojeniową lub 2 pręty o średnicy 6 mm i podwiązać je drutem wiązałkowym, aby zbrojenie nie opadło na dno profilu. Montaż pustaków zaczyna się od narożnika ramy. Po wymurowaniu pierwszego rzędu trzeba umieścić zbrojenie pionowe. Na razie jednak murujemy, nakładając zaprawę za pomocą szpachli na krawędzie pustaka i umieszczając go w profilu.

Nadmiar zaprawy należy zdejmować na bieżąco szpachlą, zaś przed jej wyschnięciem należy murowaną powierzchnię oczyścić wilgotną szmatką. Równe odstępy między elementami uzyskuje się dzięki krzyżykom dystansowym do pustaków szklanych (są dostępne w kilku rozmiarach). Po wzniesieniu każdego rzędu układamy na nim drabinkę zbrojeniową lub 2 pręty zbrojeniowe wzdłuż zewnętrznych krawędzi elementów. Końce zbrojenia poziomego muszą być przywiązane do zbrojenia pionowego ramy obwodowej.

Chemia budowlana - Pustak musi być dociśnięty do podłoża oraz pionowej części ramy obwodowej. Każdy kolejny element należy w sposób analogiczny dociskać do poprzedniego. Pustaki nasuwa się od góry. Przesuwanie w kierunku poziomym spowoduje ściąganie zaprawy.
Pustak musi być dociśnięty do podłoża oraz pionowej części ramy obwodowej. Każdy kolejny element należy w sposób analogiczny dociskać do poprzedniego. Pustaki nasuwa się od góry. Przesuwanie w kierunku poziomym spowoduje ściąganie zaprawy.
Chemia budowlana - Krzyżyki dystansowe układamy na powierzchni wymurowanego rzędu pustaków, wciskając je w zaprawę w miejscach styku elementów. Po wymurowaniu ścianki odcina się płytki, a pozostałą część krzyżyka pozostawia w ściance.
Krzyżyki dystansowe układamy na powierzchni wymurowanego rzędu pustaków, wciskając je w zaprawę w miejscach styku elementów. Po wymurowaniu ścianki odcina się płytki, a pozostałą część krzyżyka pozostawia w ściance.


Po wymurowaniu ścianki ukręcamy płytki znajdujące się na zakończeniach krzyżyków dystansowych - są widoczne na powierzchni ścianki, wybieramy też zaprawę ze spoin na głębokość 1 cm. Następnego dnia fugujemy pustaki. Warto wiedzieć, iż zaprawy do pustaków szklanych są wysokoelastyczne i można je wykorzystać do spoinowania ścianek. Spoinuje się, gdy ścianka jest wymurowana w całości i wystarczająco stabilna, a zaprawa montażowa związana.

Chemia budowlana - A) Pręty zbrojenia pionowego umieszcza się w spoinach na przemian po zewnętrznej i wewnętrznej stronie pustaka, pilnując, aby nie dotykały do niego. Taki układ dotyczy tylko ścianek o przebiegu prostoliniowym. .B) W miejscach krzyżowania się zbrojenia, zbrojenie poziome oraz pionowe łączy się drutem wiązałkowym. Końce drutu wiązałkowego obejmującego zbrojenie poziome i pionowe należy skręcić przy pomocy kombinerek, aby połączenie było mocne.
A) Pręty zbrojenia pionowego umieszcza się w spoinach na przemian po zewnętrznej i wewnętrznej stronie pustaka, pilnując, aby nie dotykały do niego. Taki układ dotyczy tylko ścianek o przebiegu prostoliniowym. .B) W miejscach krzyżowania się zbrojenia, zbrojenie poziome oraz pionowe łączy się drutem wiązałkowym. Końce drutu wiązałkowego obejmującego zbrojenie poziome i pionowe należy skręcić przy pomocy kombinerek, aby połączenie było mocne.


Ścianki z pustaków szklanych możemy fugować zaprawami przeznaczonymi do płytek ceramicznych, koniecznie elastycznymi i dopasowanymi do grubości spoiny między elementami.

Chemia budowlana - Zaprawę, przygotowaną zgodnie z zaleceniami producenta, nakłada się pacą do spoinowania, starannie wcierając w spoiny. Gdy zaprawa zwiąże, usuwamy jej nadmiar gąbką, wygładzamy spoinę, a następnie starannie, kilkakrotnie myjemy ściankę ciepłą wodą, aż do całkowitego usunięcia nalotu ze szkła. Jeżeli pustaki były zabezpieczone folią, usuwamy ją dopiero po skończeniu fugowania.
Zaprawę, przygotowaną zgodnie z zaleceniami producenta, nakłada się pacą do spoinowania, starannie wcierając w spoiny. Gdy zaprawa zwiąże, usuwamy jej nadmiar gąbką, wygładzamy spoinę, a następnie starannie, kilkakrotnie myjemy ściankę ciepłą wodą, aż do całkowitego usunięcia nalotu ze szkła. Jeżeli pustaki były zabezpieczone folią, usuwamy ją dopiero po skończeniu fugowania.


Ścianka łukowa


Po narysowaniu na podłodze przebiegu ścianki, wzdłuż linii przykręcamy profilowaną listwę z PVC. Można ją wyginać bez obawy złamania. Po przymocowaniu zbrojenia listwę wypełnia się po brzegi zaprawą i ustawia pustaki, postępując tak, jak przy murowaniu ścianek prostych. W spoinach układa się krzyżyki do ścianek łukowych. Pierwsza przerwa ma miejsce już po ułożeniu pierwszej warstwy. Wykonanie reszty ścianki musi być podzielone na etapy obejmujące murowanie po cztery warstwy pustaków. Ściankę łukową spoinuje się tak samo, jak prostą.

Chemia budowlana - Ścianki przebiegające po krzywiźnie zbroi się pionowo prętami umieszczanymi tylko od zewnętrznej strony łuku. Zbrojenie poziome, w postaci dwóch prętów, wprowadza się pod spinki, a następnie mocuje do nich drutem wiązałkowym. Pręty muszą być umieszczone wzdłuż krawędzi listwy.
Ścianki przebiegające po krzywiźnie zbroi się pionowo prętami umieszczanymi tylko od zewnętrznej strony łuku. Zbrojenie poziome, w postaci dwóch prętów, wprowadza się pod spinki, a następnie mocuje do nich drutem wiązałkowym. Pręty muszą być umieszczone wzdłuż krawędzi listwy.
Chemia budowlana - Listwę przeznaczoną do wykonywania ścianek łukowych rozcina się wzdłuż za pomocą piłki do metalu, po czym przykręca do podłogi jedną część. Drugą część należy tak ułożyć, aby stykała się z pierwszą i była do niej równoległa. Po przymocowaniu listew łączy się ich górne krawędzie spinkami z tworzywa, a następnie wsuwa w korytko taśmę dylatacyjną, którą należy od strony jednej krawędzi ponacinać, aby lepiej się ułożyła.
Listwę przeznaczoną do wykonywania ścianek łukowych rozcina się wzdłuż za pomocą piłki do metalu, po czym przykręca do podłogi jedną część. Drugą część należy tak ułożyć, aby stykała się z pierwszą i była do niej równoległa. Po przymocowaniu listew łączy się ich górne krawędzie spinkami z tworzywa, a następnie wsuwa w korytko taśmę dylatacyjną, którą należy od strony jednej krawędzi ponacinać, aby lepiej się ułożyła.


Chemia budowlana - Ścianki z pustaków szklanych

VitroSilicon radzi:


- Ścianki z pustaków szklanych nie łączymy na sztywno z innymi ścianami. Połączenie powinno być elastyczne i umożliwiać swobodę pracy ścianki - w przeciwnym razie szklane elementy mogą pękać.
- Pustaki układamy warstwami poziomymi po cztery dziennie, aby uniknąć wykrzywienia konstrukcji i nierównomiernego osiadania ścianki.
- Nadmiar zaprawy wypływający między pustakami najlepiej usuwać natychmiast miękką gąbką. Usuwając później możemy porysować powierzchnię elementów.
- Najlepiej spoinować drobnoziarnistymi zaprawami i fugami. Gruboziarniste mogą porysować szklaną powierzchnię.
- Jeżeli użyjemy do montażu specjalnej białej zaprawy, np. Claroglass, nie musimy kupować fugi. Taką zaprawą wykonamy potem spoiny, albo już podczas montażu nałożymy jej tyle, że fugowanie nie będzie potrzebne.
- Zbrojenie w spoinach między pustakami powinno być ułożone w warstwie zaprawy tak, aby nie dotykało powierzchni pustaków.
- Montaż konstrukcji można ułatwić, stosując system montażu BlockLock lub Lux-Prof. Pierwszy jest gotowym rozwiązaniem zawierającym odpowiedni klej i listwy montażowe. Drugi wymaga zastosowania zaprawy.

Źródło: Grupa PSB S.A.

Autor: Grupa PSB S.A. - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.3)

Jesteś w dziale:

Podłogi i posadzki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt