chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » kleje » Przebudowa zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego według

Przebudowa zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego według firmy REMMERS

16.02.2011
Przy przebudowie obiektów budowlanych o charakterze zabytkowym, wymóg dotyczący uzyskania odpowiedniej izolacyjności cieplnej budynku często jest trudny do spełnienia. Zachowanie istniejącego wyglądu elewacji objętego ochroną konserwatorską jest priorytetem, a termiczne izolowanie budynków od wewnątrz tradycyjnymi materiałami budowlanymi jest sprzeczne z zasadami fizyki budowli i może powodować skraplanie się dyfundującej pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej. Zawilgocenie to może zainicjować korozję biologiczną poszczególnych warstw składających się na tę przegrodę, co w efekcie prowadzi do zagrożenia dla zdrowia mieszkańców przez zarodniki grzybów a wartość współczynnika przenikania ciepła jedynie pozornie zostaje zmniejszona.

Budynki szachulcowe stanowią grupę obiektów budowlanych o szczególnie trudnych do izolacji termicznej, ze względu na różnorodność budulca ścian. Ściany wykonane są z elementów drewnianych stanowiących szkielet konstrukcji, na które składają się podwaliny, słupy, oczepy, rygle i zastrzały, zaś ich wypełnienie stanowi najczęściej glina ze słomą, glina z trocinami, mur ceglany na zaprawie wapiennej lub glinianej.
REKLAMA:


Współczesne wypełnienia konstrukcji szachulcowej


Wysoka wartość współczynnika przenikania ciepła ścian stawia przegrody z muru sza-chulcowego w niekorzystnym świetle obowiązujących przepisów, zmuszając użytkownika budynku do przeprowadzenia przebudowy konstrukcji szkieletowej z zachowaniem jej historycznego wyglądu.

Produkty chemii REMMERS stosowane przy przebudowie ścian szachulcowych ułożone w odpowiedni dla obiektów zabytkowych system, mogą zapewnić im spełnienie współczesnych standardów jakie stawia się przegrodom budowlanym.

Przykładem, w którym przeprowadzono przebudowę ścian zewnętrznych w oparciu o system kompleksowej renowacji muru szachulco-wego REMMERS przy użyciu zaprawy Fachwerkmörtel oraz zaprawy Wärmadämm-putz, jest budynek mieszkalny położony nieopodal Lwówka Śląskiego w województwie dolnośląskim. Potwierdzeniem prawidłowo podjętej decyzji o przebudowie ścian zewnętrznych budynku, są niżej zamieszczone zdjęcia wykonane przy użyciu na powierzchni tychże ścian. Badaniem objęto przebudowany budynek a także dla porównania budynek sąsiedni o tradycyjnej budowie muru szachulcowego (analiza i raport z badań termowizyj-kamery termowizyjnej, przed- nych zostaną przedstawione stawiające rozkład pozornej w kolejnych artykułach obję-temperatury promieniowania tych niniejszym cyklem).
Przeczytaj również: Trwałość systemów ociepleń
Chemia budowlana - Przebudowa zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego według firmy REMMERS
Na pomiary obu budynków wpływały zewnętrzne warunki środowiskowe o różnych wartościach. Wysoka wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych o konstrukcji szachulcowej z tradycyjnym wypełnieniem, powoduje znaczne straty ciepła przez przenikanie do środowiska zewnętrznego. Dyskomfort dla użytkowników pomieszczeń budynku powoduje znaczna różnica temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych, co dodatkowo przyczynia się do rozwoju grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach tychże ścian w skutek kondensacji pary wodnej. Dlatego w trakcie prac renowacyjno - konserwatorskich należy dokonać zabiegów mających na celu zredukowanie strat ciepła przez przenikanie przez ściany do środowiska zewnętrznego poprzez obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła. Wpłynie to na polepszenie komfortu osób przebywających w budynku i wyeliminuje ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.

Chemia budowlana - Przebudowa zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego według firmy REMMERS
Aby osiągnąć kompromis pomiędzy zachowaniem pierwotnego wyglądu elewacji budynku a izolacyjnością przegród zewnętrznych, należy zastąpić zniszczone wypełnienia muru szachul-cowego, zaprawą o niskim współczynniku przewodności cieplnej. Zastosowanie zaprawy przyniesie oszczędności związane z obniżeniem kosztów ogrzewania, a tym samym zmniejszy emisję szkodliwych substancji do atmosfery powstałych w wyniku spalania paliw na cele grzewcze, czyniąc budynek bardziej ekologicznym i przyjaznym otoczeniu. W kolejnych artykułach z tego cyklu, zawarte będą szczegółowe analizy przedstawionych założeń w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną zabytkowych budynków o konstrukcji szkieletowej.

na podstawie opracowania mgr
inż. Tomasza Turkoniaka
inż. Bogumiły Bytnar
fot. autorzy
Autor: Remmers - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

Jesteś w dziale:

Kleje

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt