chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Adesilex P4

Elastyczna, szybkowiążąca cementowa zaprawa do mocowania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz do szpachlowania powierzchni poziomych, samoczynnie wypełniająca wewnętrzną stronę płytki, mrozo i wodoodporna

  właściwości  

Adesilex P4 jest proszkową zaprawą klejową o kolorze szarym, składająca się z cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków wg receptur opracowanych w Laboratoriach Badawczych MAPEI.
Adesilex P4 wymieszany z wodą przekształca się w zaprawę klejową o następujących cechach:
- konsystencja pół-płynna a więc łatwa przerabialność;
- Adesilex P4 zapewnia 100% wypełnienia wewnętrznej strony płytki. Zaprawa pozwala na wykonanie warstw grubości od 3 do 20 mm, idealna do montażu na zewnątrz i w miejscach narażonych na intensywny ruch;
- zdolność do wchłaniania deformacji podłoża i płytek;
- wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie;
- zaprawa wysycha bezskurczowo również na większych grubościach aż do osiągnięcia wysokich wytrzymałości;
- odporna na działanie wody, warunki atmosferyczne i na mróz.

  zastosowanie  

Mocowanie płytek podłogowych
- Klejenie każdego rodzaju płytek ceramicznych, średnich i dużych formatów wewnątrz i na zewnątrz budynku, kamienia naturalnego (pod warunkiem, że jest odporny na tworzenie się plam i wykwitów oraz niewrażliwy na działanie wilgoci), cotto toscano.

Wyrównywanie powierzchni
- Wyrównywanie wewnątrz i na zewnątrz normalnych podłoży występujących w budownictwie, płyt betonowych, jastrychów cementowych, starych podłoży ceramicznych, kamieni naturalnych.

Wznoszenie ścian
- Murowanie cegieł i pustaków ceramicznych.
Przykłady stosowania
- Mocowanie płytek ceramicznych, gresu porcelanowego dużych formatów w miejscach o narażonych na intensywny ruch jak np. biura, sklepy, szpitale, szkoły.
- Mocowanie kamienia naturalnego, również dużego formatu.
- Klejenie gresu, klinkieru i monocottury na tarasach i balkonach.
- Mocowanie płytek ceramicznych każdego typu na podłogi ogrzewane.
- Mocowanie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na podłożach istniejących (ceramiczne, kamień naturalny), które muszą być dostatecznie mocne i dokładnie oczyszczone.
- Szybkie wyrównywanie i szpachlowanie nierówności przed położeniem plytek ceramicznych.
- Szybka wymiana płytek w miejscach gdzie jest konieczne wypełnienie braków w podłożu.
- Mocowanie pustaków ceramicznych lub cementowych wszędzie, gdzie wymaga się szybkiego czasu realizacji.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Adesilex P4 jest pakowany w papierowe worki 25 kg.
MONTAŻ PŁYTEK:
Podłoże musi być mocne, stabilne, wytrzymałe i odtłuszczone, oczyszczone z farb, wosków i dostatecznie suche. Podłoża cementowe nie mogą ulegać skurczom podczas mocowania płytek, dlatego w warunkach normalnych temperatur powinny wysychać przez przynajmniej 28 dni, jeżeli nie zostały wykonane przy użyciu specjalnych spoiw hydraulicznych MAPEI takich jak Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem czy Topcem Pronto. Ściany narażone na silne nasłonecznienie należy zwilżyć wodą. Podłoża gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą być idealnie suche, dostatecznie mocne i oczyszczone z kurzu, przed układaniem płytek na powierzchnię należy zastosować emulsję gruntującą Primer G, Mapegrunt lub Mapeprim SP. W miejscach występowania dużej wilgotności należy zastosować Primer S.

WYRÓWNYWANIE PODŁOŻY:
Tradycyjne podłoża muszą być mocne, zwarte, odtłuszczone, oczyszczone z farb, wosków itp. oraz wystarczająco suche. Podłoża anhydrytowe muszą być suche, odpowiednio mocne i wolne od kurzu (sprawdzić wilgotność resztkową), muszą być zagruntowane środkiem Primer G lub Mapegrunt. W miejscach narażonych na duże działanie wilgoci, powierzchnie należy zagruntować Primer S lub Mapeprim SP.

WZNOSZENIE ŚCIAN:
Wymieszać 25 kg Adesilex P4 z 5-5,5 litra czystej wody do uzyskania jednolitej masy bez grudek: po upływie około 3 minut wymieszać ponownie, w ten sposób otrzymana zaprawa jest gotowa do użycia. Czas przerabiania wynosi ok. 60 minut w temperaturze +23°C i średniej wilgotności 50%.
MONTAŻ PŁYTEK:

Przygotowanie zaprawy
Wymieszać 25 kg Adesilex P4 z 5-5,5 litra czystej wody do uzyskania jednolitej masy bez grudek: po upływie około 3 minut wymieszać ponownie, w ten sposób otrzymana zaprawa jest gotowa do użycia. Czas przerabiania wynosi ok. 60 minut w temperaturze +23°C i średniej wilgotności
50%.

Podczas wykonywania grubej warstwy zaprawy klejowej lub w przypadku mocowania ciężkich płytek, do zaprawy Adesilex P4 można dodać w ilości 20% piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu aby uniknąć skurczu i osuwania się płytek.

Nanoszenie zaprawy
Adesilex P4 nanosi się na podłoże za pomocą szpachli zębatej. Wybór szpachli zębatej zależy od równości podłoża, od rozmiarów płytek i od rodzaju wewnętrznej strony płytek. W przypadku równych powierzchni i płytek średniego formatu zaleca się szpachlę Mapei nr 6 lub nr 10 (zużycie ok. 3-5 kg/m2). W przypadku nierównych powierzchni i płytek dużego formatu lub płytek z wyprofilowaną wewnętrzną stroną, zaleca się stosowanie szpachli Mapei nr 10 lub szpachli zębatej zaokrąglonej (zużycie ok. 5-10 kg/m2). Średnie zużycie wynosi 1,4 kg/m2 na mm grubości warstwy.

Układanie płytek
Przy montażu płytek na zaprawę klejową Adesilex P4 nie jest wymagane podatkowe pokrywanie płytek zaprawą; jedynie w wypadku dużego zakurzenia wewnętrznej strony płytki należy przepłukać ją wodą. Płytki należy montować na naniesioną na powierzchnię warstwę kleju bez konieczności przyciskania płytek; właściwe nałożenie płytki gwarantuje 100% wypełnienie płytki klejem. Czas otwarty w warunkach normalnych temperatur i wilgotności wynosi około 15 minut. W niekorzystnych warunkach klimatycznych takich jak silne słońce, suchy wiatr, bardzo wysokie temperatury czas ten może się skrócić do kilku minut. Należy zwracać uwagę, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejowej nie wytworzyła się tzw. warstwa naskórka klejowego i czy klej jest nadal "świeży". Zwilżenie podłoża przed nałożeniem Adesilex P4 zapewnia przedłużenie czasu otwartego. W przypadku wytworzenia się naskórka klejowego należy ponownie przeciągnąć szpachlą zębatą warstwę kleju.

Nie należy zwilżać powierzchni naniesionego kleju w wypadku wytworzenia się naskórka ponieważ woda tworzy tzw. warstwę antyklejącą. Ewentualna korekta już nałożonych płytek może być wykonana w ciągu 30 minut po ich położeniu. Płytki położone na zaprawę klejową Adesilex P4 nie powinny być narażone na działanie deszczu przez min. 3 godz. w temperaturze +23°C oraz chronione przed silnym słońcem i mrozem przez przynajmniej 24 godziny po położeniu.

SPOINOWANIE
Spoiny pomiędzy płytkami mogą być wypełniane po 4 godzinach gotowymi zaprawami fugowymi MAPEI (cementowymi lub epoksydowymi) dostępnymi w szerokiej gamie kolorów. Przy wykonaniu spoin dylatacyjnych należy stosować masy silikonowe MAPEI.

WYRÓWNYWANIE PODŁOŻY:

Przygotowanie zaprawy
Wymieszać 25 kg Adesilex P4 z 5-5,5 litra czystej wody do uzyskania jednolitej masy bez grudek: po upływie około 3 minut, wymieszać ponownie. Czas przerabiania wynosi ok. 60 minut w temperaturze +23°C i średniej wilgotności 50%.

Nanoszenie zaprawy
Adesilex P4 nanosi się na podłoże za pomocą długiej szpachli metalowej. Jeżeli jest to koniecznie można nałożyć kolejne warstwy zaprawy wyrównującej Adesilex P4 pod warunkiem, że poprzednia warstwa jest dostatecznie sucha i można po niej chodzić.

Układanie płytek
Układanie płytek może być wykonane na powierzchni warstwy wyrównującej gdy ta może być obciążona przez chodzenie (3-4 godziny, w zależności od temperatury i chłonności podłoża).

Murowanie cegieł i pustaków ceramicznych
Wlać zaprawę Adesilex P4 do pojemnika o kształcie i wielkości odpowiadającej bloczkowi, zanurzyć go w zaprawie tak aby pokryć jego powierzchnię klejem. Następnie nałożyć bloczek na ścianę. Metoda ta pozwala na zredukowanie czasy pracy.- Nie stosować Adesilex P4 w następujących przypadkach:
- na ścianach i powierzchniach pochyłych;
- na drewnie i materiałach drewnianych;
- na powierzchniach metalowych, gumowych, PCV, linoleum;
- z płytami z kamienia naturalnego lub sztucznego, narażonymi na działanie wilgoci.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Konsystencja: proszek
Kolor: biały lub szary
Ciężar właściwy (g/cm3): 1,30
Zawartość ciał stałych (%): 100
Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu
Szkodliwość wg dyrektywy 99/45/CE: podrażnia. Przed użyciem zapoznać się z punktem "Środki ostrożności i bezpieczeństwa" oraz z opisem na opakowaniu i w karcie bezpieczeństwa
Kod celny: 3824 50 90

PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY
Proporcje mieszania: 20-22 części wody na 100 części Adesilex P4
Konsystencja zaprawy: pasta
Ciężar właściwy zaprawy (g/cm3): 1,7
pH zaprawy: 12
Przerabialność: 60 minut
Temperatura przerabiania: od +5°C do +30°C
Czas schnięcia otwartego (wg PN-EN 1346): ok. 15 minut
Czas wiązania: a) początkowy: b) końcowy: 100 minut 150 minut
Korygowalność: ok. 30 minut
Fugowanie powierzchni: po 4 godzinach
Obciążenie przez chodzenie: po 4 godzinach
Pełne obciążenie: po 24 godzinach

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE
Przyczepność (wg PN-EN 1348) (N/mm2): - początkowa (po 28 dniach w temp. +23°C, wilgotność 50%): - po starzeniu termicznym: - po zanurzeniu w wodzie: - po cyklach zamrażania i rozmrażania: 2,0 1,9 1,3 1,2
Odporność na wilgoć: doskonała
Odporność na starzenie: doskonała
Odporność na rozpuszczalniki i na oleje: doskonała
Odporność na kwasy i alkalia: średnia
Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C
Wytrzymałości na ściskanie (po 28 dniach) (N/mm2): 14,0
Wytrzymałości na zginanie (po 28 dniach) (N/mm2): 5,0

  artykuły powiązane z produktem  

Najnowsze na forum
GrzegorzS
Awatar użytkownika
Postów: 52
Re: Jakie okna wybrać?
data » 04.06.2020, 12:23
Ja wybrałbym okna PCV. Wykonane w dobrym systemie są trwałe, ciepłe i bezawaryjne, a poza tym dają szeroki wybór jeśli chodzi o kolorystykę.
Gretta
Awatar użytkownika
Postów: 87
Re: Jaki biznes?
data » 04.06.2020, 12:09
Najlepiej robić coś co się lubi, wiem, że często jest ciężkie do ogarnięcia, ale próbujcie. Tak będzie znacznie łatwiej wam zadbać o
msobczak
Awatar użytkownika
Postów: 463
Re: zakupy
data » 04.06.2020, 11:47
Jeżeli macie na myśli zakupy spożywcze to koniecznie zajrzyjcie do Carrefour. Obecnie oferują gwarancję niezmiennych cen na aż 150 swoich
sfora
Awatar użytkownika
Postów: 161
Re: Oczko wodne
data » 04.06.2020, 11:39
Jak myślisz o oczku wodnym, trzeba zainwestować w filtr i pompę. I można też zakupić pompę fontannową. Ja zakupiłem taką
msobczak
Awatar użytkownika
Postów: 463
Re: Czy żyje się lepiej w domu przepełnionym technologią?
data » 04.06.2020, 11:09
Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, aby dbać o swoje bezpieczeństwo. Dlatego oprócz systemów monitoringu czy alarmu warto również
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt