chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Kerabond T

Cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i gresu bez efektu osuwania się płytek

  właściwości  

Kerabond T jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym lub białym składającą się z cementu, drobnoziarnistego kruszywa, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Kerabond T po rozrobieniu z wodą staje się zaprawą klejącą łatwą w nanoszeniu, o dużej przyczepności, która może być stosowana na powierzchniach
pionowych bez efektu osuwania się płytek. Kerabond T wysycha bezskurczowo, uzyskując dobrą wytrzymałość i dobrą przyczepność do podłoża. Po zastąpieniu wody zarobowej emulsją Isolastic zmianie ulegają właściwości techniczne Kerabond T, dzięki czemu zaprawa spełnia wymagania przewidziane dla klasy C2ES2 (kleje cementowe o podwyższonych parametrach, wysokoodkształcalne) wg normy PN-EN 12004.

  zastosowanie  

ZAKRES STOSOWANIA
- Kerabond T służy do klejenia płytek ceramicznych, gresu i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego, na zewnątrz i wewnątrz budynku, na posadzkach, ścianach i sufitach pod warunkiem, że podłoże jest stabilne, nośne i chłonne.
- Kerabond T można również stosować do klejenia punktowego materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, panele dźwiękochłonne itp.

Przykłady zastosowań
Montaż ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, gresu, mozaiki ceramicznej na siatce lub papierze, klinkieru, kamienia naturalnego niewrażliwego na wilgoć, na:
- tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
- jednowarstwowych tynkach gipsowych;
- podkładach cementowych;
- podkładach anhydrytowych przeszlifowanych i zagruntowanych wcześniej Primer G lub Eco Prim

ZALECENIA
Stosować Kerabond T z emulsją Isolastic w następujących przypadkach:
- na prefabrykowane płyty betonowe i konstrukcje żelbetowe;
- na podłoża z ogrzewaniem podłogowym;
- do montażu płytek wielkoformatowych;
- do montażu mozaiki szklanej;
- do montażu okładzin ceramicznych na podłożach odkształcalnych;
- do montażu płytek nasiąkliwych, o małej odporności na wilgoć.

Nie stosować Kerabond T w następujących przypadkach:
- na podłoża drewniane;
- na ściany kartonowo-gipsowe;
- na powierzchnie metalowe, gumowe, PVC, linoleum;
- przy montażu płytek ceramicznych, gdzie warstwa kleju przekracza 5 mm;
- gdzie wymagana jest szybka możliwość obciążenia ruchem pieszym;
- przy klejeniu nienasiąkliwych płytek na nienasiąkliwych podłożach;
- na podłoża odkształcalne lub narażone na silne ruchy poprzeczne i wibracje.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Kerabond T jest dostępny w kolorze białym i szarym w papierowych workach 25 kg.
Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Kerabond T powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto. Powierzchnie zewnętrze narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche (maksymalna dopuszczalna wilgotność 0,5%), odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane preparatem Primer G lub Eco Prim T, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone preparatem Mapegum WPS.
Przygotowanie zaprawy klejącej
Do czystego pojemnika należy wlać 5,75-6,25 (Kerabond T szary) lub 6,0 - 6,5 (Kerabond T biały) litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania Kerabond T, następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji.

Czas zachowania właściwości roboczych przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 8 godzin.

Nanoszenie zaprawy klejącej
Kerabond T należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Kerabond T. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda podwójnego smarowania) - w celu zapewnienia pełnego pokrycia jej spodniej strony zaprawą klejącą. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm2), aby poprawić właściwości aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować bardziej płynną zaprawę, przy zwiększeniu ilości wody zarobowej - w podanym zakresie.

Montaż płytek
W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Kerabond T, około 20 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 45 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy zastosowaniu Kerabond T nie powinny być poddane działaniu deszczu, silnego nasłonecznienia i mrozu przez przynajmniej 5-7 dni po instalacji.

Klejenie punktowe materiałów izolacyjnych
Przy klejeniu materiałów dźwiękochłonnych lub izolacyjnych, Kerabond T należy nanieść punktowo i obwodowo kielnią lub pacą, w ilości pozwalającej na dostosowanie do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli.

Spoinowanie
Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 - 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI.
Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.
WŁAŚCIWOŚCI SUCHEJ MIESZANKI
Postać: proszek
Kolor: szary lub biały
Gęstość objętościowa: 1,3 g/cm3
Zawartość ciał stałych: 100%
EMICODE: EC1PLUS R- bardzo niska emisja lotnych związków organicznych

PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY (w temp. + 23°C i wilgotności względnej 50%)
Proporcje mieszania: na 100 części Kerabond T: - szary 23-25 części wody - biały 24-26 części wody.
Konsystencja zaprawy: pasta
Gęstość objętościowa zaprawy: 1,45-1,55 (g/cm3)
pH zaprawy: 13
Maksymalny czas użytkowania: około 8 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas schnięcia otwartego: około 20 minut
Korygowalność: około 45 minut
Spoinowanie na ścianach: po 4-8 godzinach
Spoinowanie na podłogach: po 24 godzinach
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach
Pełne obciążenie: po 14 dniach

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE:
Oznaczanie przyczepności wg normy PN-EN 1348: - przyczepność początkowa : - przyczepność po zanurzeniu w wodzie: - przyczepność po starzeniu termicznym: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania: ^ 0,5 N/mm2 ^ 0,5 N/mm2 ^ 0,5 N/mm2 ^ 0,5 N/mm2
Reakcja na ogień: A1/A1«
Odporność na alkalia: dobra
Odporność na oleje: dobra (niska na oleje roślinne)
Odporność na rozpuszczalniki: dobra
Odporność na temperaturę: od - 30°C do +90°C

  artykuły powiązane z produktem  

Najnowsze na forum
Flugusz
Awatar użytkownika
Postów: 345
Re: Rolnictwo
data » 04.04.2020, 20:33
Ważnym tematem jest teraz odpowiednia walka z chwastami na polach. Już wiosna, więc teraz trzeba się za to zabrać, bo później jak to
msobczak
Awatar użytkownika
Postów: 431
Re: Drzwi, drzwi! Ale jakie?
data » 04.04.2020, 18:42
Ja proponuję odwiedzić salon drzwi lublin: . W ich ofercie znajdziecie bardzo duży wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, a także okiem oraz
Grom32
Awatar użytkownika
Postów: 321
Re: Dla miłośników ogrodów
data » 04.04.2020, 18:32
Jak chodzi o ogrody to z całą pewnością powinnaś zainteresować się stroną jaką jest https://www.wooder.com/ na której znajdziesz bardzo
Kryzys
Awatar użytkownika
Postów: 262
Re: Inwestowanie
data » 04.04.2020, 18:20
Trzeba bardzo uważać. Szczególnie na wszelkiego rodzaju polisolokaty. Dziś jest pełno ludzi z problemami, którzy mieli polisolokaty Skandia,
zenka
Awatar użytkownika
Postów: 478
Bezpieczeństwo w firmie
data » 04.04.2020, 0:51
Cześć, jak dbacie o bezpieczeństwo w Waszych firmach? Ja sądzę,że szkolenia ppoż i bhp są bardzo ważna sprawa. Warto je przeprowadzić np.
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt