chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Gipsy, sucha zabudowa Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Gipsy, sucha zabudowa

Czytaj więcej chemia budowlana - Lider w konkursie TROPHY 2018 - FRB Michalski

FOVEO Zaprawa Klejąca do siatki i do styropianu KU 11

  właściwości  

Zaprawa Klejąca do siatki KU 11 dostępna jest w postaci suchej mieszanki wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych, włókien i specjalnych domieszek poprawiających wydajność, przyczepność i obróbkę.
Zaprawa Klejąca KU 11 służy wykonywania zabezpieczającej warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego w Bezspoinowych Systemach Ociepleń wykonywanych metodą lekką-mokrą. Doskonale nadaje się także do przyklejania płyt styropianowych do podłoży mineralnych: betonowych, ceramicznych, silikatowych, cementowych i cementowo-wapiennych, a także do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża. Przeznaczona jest do stosowania tak na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

  zastosowanie  

Zaprawa klejąca wchodzi w skład Bezspoinowego Systemu Ociepleń (BSO) FOVEO TECH S. Przeznaczona jest zarówno do przyklejania płyt styropianowych do wszelkich podłoży budowlanych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., jak i do wykonywania warstwy ochronnej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków nowych lub poddawanych termomodernizacji. Można jej używać do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w suchym przewiewnym miejscu, w nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Chronić przed deszczem, wilgocią i nasłonecznieniem.
Klejenie płyt styropianowych: Podłoże przeznaczone do przyklejania płyt styropianowych powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą klejącą KS 10 lub KU 11 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia i zmniejszenia ich chłonności należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10 na 24 godz. przed przyklejaniem styropianu. Na świeżych tynkach cementowych lub cementowo-wapiennych styropian można przyklejać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 30 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. W przypadku konieczności klejenia płyt styropianowych na podłożach o słabej nośności, konieczne jest wykonanie próby przyczepności zaprawy klejącej. W tym celu należy przykleić w kilku miejscach kostki styropianu o wielkości 10x10 cm i odrywać ręcznie po 4-7 dniach. Podłoże jest odpowiednie, gdy rozerwanie następuje w styropianie. Jeżeli zaprawa klejąca zostanie oderwana ze styropianem i warstwą podłoża należy przed przyklejaniem płyt usunąć słabą warstwę i pomalować Gruntem Akrylowym GA 10 na 24 godz. przed przyklejaniem płyt. Wykonanie warstwy zbrojonej: Całą powierzchnię przyklejonych płyt styropianowych dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym i o ile to konieczne wykonać dodatkowe mocowanie kołkami. Płyty styropianowe nie pokryte warstwą zbrojącą w czasie dłuższym niż 2 tygodnie - sprawdzić, a pożółkłe i pylące przeszlifować papierem ściernym. W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych oraz kantów należy stosować narożniki z siatką.
Styropian do ociepleń metodą BSO powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. W przypadku ścian, na obrzeże płyty styropianu (o wymiarach 50x100 cm) nałożyć ciągły pas zaprawy klejącej szerokości min. 3 cm i grubości 1-2 cm oraz „placki” o średnicy 8-12 cm – w sześciu miejscach rozłożonych symetrycznie na płycie. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty, a po dociśnięciu płyta powinna być przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni. W przypadku równych podłoży oraz sufitów, czy cokołów nałożyć zaprawę klejącą na całej powierzchni płyty za pomocą pacy metalowej z ząbkami (przynajmniej 10x10 mm). Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Szpary większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu. Po upływie minimum 24 godzin od przyklejenia styropianu powierzchnie płyt przeszlifować papierem ściernym i wykonać dodatkowe mocowanie kołkami według projektu technicznego lub Instrukcji ITB nr 334/2002. Generalnie zalecamy stosowanie kołków w ilości 4 szt./m², zaś w strefach brzegowych i cokołach 6-8 szt./m². Głębokość zakotwienia kołków w podłożach zwartych nie powinna być mniejsza niż 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniejsza niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka.
Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas prac i przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5°C. Stwardniałej, rozrobionej już masy nie należy rozrabiać z wodą lub świeżym materiałem. Nie wprowadzać kleju w połączenia płyt izolacyjnych. Podane informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu. Prace prowadzić zgodnie z instrukcjami ITB nr 334/2002 oraz 418/2007, z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.
-Właściwa ilość wody ok. 5,75-6,25 litra / 25 kg

-Temperatura stosowania od +5oC do +25oC

-Czas otwarty (od naniesienia do przyklejenia płyt) do 20 minut

-Czas gotowości zaprawy do pracy (od zarobienia z wodą) 4 godziny

-Czas twardnienia od 6 do 24 godzin

-Średnie zużycie na 1 m2 przy wykonywaniu warstwy zbrojonej od 3 do 5 kg

-Średnie zużycie na 1 m2 przy przyklejaniu płyt od 4 do 5 kg

-Okres gwarancji 12 miesięcy
Jesteś w dziale:

Gipsy, sucha zabudowa

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt