chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Gipsy, sucha zabudowa Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Gipsy, sucha zabudowa

Czytaj więcej chemia budowlana - Lider w konkursie TROPHY 2018 - FRB Michalski

FOVEO Tynk Akrylowo-Silikonowy TS 12

  właściwości  

Tynk Akrylowo-Silikonowy TS 12 jest gotową do użycia masą tynkarską przeznaczoną do ręcznego lub natryskowego wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w Bezspoinowym Systemie Ociepleń (BSO) FOVEO TECH S. Może być również stosowany na nowych i odnawianych podłożach mineralnych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera preparaty ograniczające rozwój grzybów, pleśni i alg na powierzchni tynku.

  zastosowanie  

Gotowa do użycia masa tynkarska przeznaczona jest do ręcznego lub natryskowego wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w Bezspoinowym Systemie Ociepleń (BSO) FOVEO TECH S. Może być również stosowana na nowych i odnawianych podłożach mineralnych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera środki grzybobójcze ograniczające rozwój grzybów, pleśni i alg na powierzchni tynku.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Wiadro 25kg. Składowanie: 18 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.
Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KU 11 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia i zmniejszenia ich chłonności należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10. Gdy to konieczne, powierzchnię wyrównać Zaprawą Klejącą KU 11. Na świeżych tynkach cementowych lub cementowo-wapiennych tynk można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować Podkładem Gruntującym PA 10 w kolorze zbliżonym do koloru tynku.
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeżeli zachodzi potrzeba, dodać niewielką ilość wody (tylko korekcyjnie, max do 1,5%). Ilość dolewanej wody do każdego opakowania powinna być jednakowa. Dodatek wody może spowodować zmianę właściwości roboczych tynku oraz jego koloru. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. W przypadku wykonania ręcznego tynk nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzać do uzyskania warstwy grubości ziarna. W ciągu 15 minut od nałożenia masy należy nadać jej oczekiwaną strukturę za pomocą pacy z tworzywa sztucznego: baranek – ruchami okrężnymi, kornik – ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego układu rys. Tynku nie skrapiać wodą przy zacieraniu. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Do natrysku można stosować jedynie tynk o strukturze baranka, o grubości uziarnienia 1,5 mm lub 2 mm. W tym przypadku należy używać agregatu tynkarskiego z pistoletem o odpowiednich dyszach: tynk o grubości 1,5 mm – dysza 2 mm, a tynk o grubości 2 mm – dysza 3 mm. Ciśnienie na agregacie powinno wynosić 5,5-6 bar. Strumień masy powinien być natryskiwany prostopadle w odległości około 25 cm od ściany. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym fragmencie ściany będącym odrębną częścią elewacji. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy stosowaniu kolorowych tynków akrylowo-silikonowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.).
Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego związania za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania oraz przez kolejne 48 godzin nie może być niższa od +10°C. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia tynku. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Świeże zabrudzenia tynkiem można zmyć wodą, natomiast stwardniałe resztki tynku można usunąć tylko mechanicznie. W przypadku zastosowania tynku wewnątrz pomieszczenia należy je przed oddaniem do użytku wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu. Stosowanie tynków w systemach ociepleń w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinno przekraczać 10% tynkowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamawianej struktury i koloru. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do Sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia tynku z wyrobami innych Producentów, nie ponosimy odpowiedzialności. Informacje zawarte w opisie, mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, jak również nie ma wpływu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach.
Gęstość objętościowa 1,9 g/cm³ ± 10%

Czas otwarty pracy do 15 minut

Konsystencja 10 ± 1,0 cm

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Jesteś w dziale:

Gipsy, sucha zabudowa

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt