chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Gipsy, sucha zabudowa Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Gipsy, sucha zabudowa

Czytaj więcej chemia budowlana - System zabudowy RIGIPS HABITO<sup>™</sup> ułatwi rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY

FOVEO TECH Tynk Polimerowy TPT 40 z Teflon® surface protector

  właściwości  

- odporność na działanie promieni UV
- bardzo łatwa aplikacja i obróbka
- odporność na odkształcenia
- dobra przyczepność do podłoża
- wysoka odporność na zagrożenia biologiczne
- wysoka trwałość koloru
- szeroka oferta kolorystyczna

  zastosowanie  

Gotowa do użycia masa tynkarska przeznaczona do ręcznego lub natryskowego wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w Bezspoinowym Systemie Ociepleń (BSO) FOVEO TECH S. Może być również stosowana na nowych i odnawianych podłożach mineralnych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera środki grzybobójcze ograniczające rozwój grzybów, pleśni i alg na powierzchni tynku. Tynk TPT 40 to hybryda cech, jakie niesie ze sobą dyspersja polimeru i dodatek Teflon® surface protector. Zastosowanie unikalnej dyspersji polimerowej wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, a zawarty w tynku dodatek Teflon® surface protector obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie zanieczyszczeń.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Podłoże powinno być odpowiednio równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanie- czyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki ma- larskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20 lub KU 11, KU 21 (max. do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. pozostawiające ślady pyłu na dłoni po ich potarciu) w celu wzmocnienia i zmniejszenia chłonności należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10. W razie konieczności powierzchnię wyrównać Zaprawą Klejącą KU 11 lub KU 21. Na świe- żych tynkach cementowych lub cementowo-wapiennych tynk można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowa- ną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować Podkładem Gruntującym PA 10 w kolorze zbliżonym do koloru tynku.
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z miesza- dłem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeżeli zachodzi potrzeba, dodać niewielką ilość wody (tylko korekcyjnie, max. do 1,5%). Przy aplikacji za pomocą natrysku maksymalny dodatek wody wynosi do 100 ml/25 kg tynku. Ilość dolewanej wody w przypadku każdego opakowania powinna być jednakowa. Dodatek wody może spowodować zmianę właściwości roboczych tynku oraz jego koloru. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. W przypadku wykonania ręcznego tynk nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy o grubości ziarna. W ciągu 15 minut od nałożenia masy należy nadać jej oczekiwaną strukturę za pomocą pacy z tworzywa sztucznego: baranek – ruchami okrężnymi, kornik – ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego układu rys. Tynku nie skrapiać wodą przy zacieraniu. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Do natrysku można stosować jedynie tynk o strukturze baranka o grubości uziarnienia od 1,5 mm do 3 mm. W tym przypadku należy używać zestawu natryskowego zalecanego przez producenta wg poniższych parametrów: tynk o grubości 1,5 mm – dysza nr 2 (5,5 mm), tynk o grubości 2 mm – dysza nr 3 (6,5 mm), tynki o grubości 2,5 mm i 3 mm – dysza nr 4 (7 mm). Zalecane ciśnienie na agregacie: 3,5-4 at. Strumień masy powinien być natryskiwany prostopadle w odległości około 25 cm od ściany. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym fragmen- cie ściany będącym odrębną częścią elewacji. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu) . Tynki z różnych partii wymieszać ze sobą przed ich użyciem. Przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. po zakończeniu prac w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp). Szczegółowe informacje zawar te są w Karcie Technicznej.
Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +10ºC do +25ºC. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysycha- nia tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego związania za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania oraz przez kolejne 48 godzin nie może być niższa od +10ºC. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia tynku. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Świeże zabrudzenia tynkiem można zmyć wodą, natomiast stwardniałe resztki tynku można usunąć tylko mechanicznie. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku zastosowania tynku wewnątrz pomieszczenia należy je wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Stosowanie tynków w systemach ociepleń w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinno przekraczać 10% tynkowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamawianej struktury i koloru. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia farby z wyrobami innych producentów, FFiL Śnieżka SA nie ponosi odpowiedzialności. Informacje zawarte w opisie, mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawne za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, jak również nie ma wpływu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach.

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Gipsy, sucha zabudowa

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt