chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Gipsy, sucha zabudowa Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Gipsy, sucha zabudowa

Czytaj więcej chemia budowlana - System zabudowy RIGIPS HABITO<sup>™</sup> ułatwi rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY

Atlas Złoty Wiek TR

Tynk renowacyjny

  właściwości  

- charakteryzuje się wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma zdolność do magazynowania krystalizujących soli
- duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność warstwy tynku, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
- zawiera dodatki hydrofobowe – obniżające nasiąkliwość powierzchniową tynku, dzięki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed działaniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnątrz
- do nakładania ręcznego lub maszynowego
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- wodoodporny
- mrozoodporny

  zastosowanie  

- do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
- z cegły lub kamienia naturalnego
- zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
- opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA
- element systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK. System składa się z trzech optymalnie zestawionych, pod względem parametrów fizyko-chemicznych, tynków, których użycie zapewnia właściwą współpracę kolejno nakładanych warstw oraz gwarantuje trwałość i skuteczność prac renowacyjnych
- uniwersalny - może być stosowany bezpośrednio na podłoże, w przypadku niskiego stopnia zasolenia lub na wykonaną uprzednio warstwę z tynku podkładowego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP, w przypadku średniego lub wysokiego stopnia zasolenia podłoża
- stanowi warstwę nawierzchniową – przeznaczoną pod ostateczne wykończenie w postaci tynku lub malowania
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki papierowe 25 kg
Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. W przypadku niskiego stopnia zasolenia tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TR można nanosić bezpośrednio na wykonaną obrzutkę renowacyjną ATLAS ZŁOTY WIEK TRO. Natomiast w przypadku średniego i wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest uprzednie zastosowanie podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP. Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ATLAS ZŁOTY WIEK TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach, można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP.
Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać i nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku podkładowego. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie grubości warstwy minimum 10 mm, która zagwarantuje skuteczność tynku renowacyjnego. Maksymalna grubość jednej warstwy: 40 mm. Tynk należy lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku ATLAS ZŁOTY WIEK TR można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować farbą silikatową ATLAS ZŁOTY WIEK S-02 lub silikonową ATLAS ZŁOTY WIEK N-02. Materiały stosowane do wykończenia powierzchni nie mogą pogarszać paroprzepuszczalności tynku renowacyjnego. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
- Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
- Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 5,25 l / 25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy: ok. 2 godziny
Zużycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Min. grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Max. grubość nakładanych warstw:40 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac: od + 5 °C do + 30 °C
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002 %
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, renowacyjna (R),do stosowania wewnątrz i na zewnątrz: CE 09
Reakcja na ogień - klasa: A1
Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B
Kategoria wytrzymałość na ściskanie: CS II (1,5 – 5,0 N/mm2)
Absorpcja wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: ≥ 0,3 kg/m2 po 24 godzinach
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: ≤ 5 mm
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, ě: ≤ 15
Współczynnik przewodzenia ciepła, (wartość tabelaryczna): 0,47 W/mK (ë10, dry)
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1500 kg/m3
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania: ≤ 3 %
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i odmrażania CS II

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Gipsy, sucha zabudowa

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt