chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Gipsy, sucha zabudowa Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » gipsy » Usprawnienia we wdrażaniu systemu kolorowania

Usprawnienia we wdrażaniu systemu kolorowania

20.11.2014
Opracowano w Spektrochemie sposoby pozwalające wprowadzić znaczne usprawnienia przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kolorowania farb i tynków. Sposoby te polegają na dostosowywaniu baz do wzorcowego systemu kolorowania opracowanego przez producenta kolorantów na bazach modelowych oraz modyfikacji celem uzyskania odpowiednich parametrów jakościowych powłok i trwałości otrzymanych kolorów.

ABSTRAKT. Opracowano w Spektrochemie sposoby pozwalające wprowadzić znaczne usprawnienia przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kolorowania farb i tynków. Sposoby te polegają na dostosowywaniu baz do wzorcowego systemu kolorowania opracowanego przez producenta kolorantów na bazach modelowych oraz modyfikacji celem uzyskania odpowiednich parametrów jakościowych powłok i trwałości otrzymanych kolorów.

ABSTRACT. Improvements in the implementation of the tinting system. Developed in Spektrochem ways to introduce significant improvements in the development and implementation of paints and plasters tinting systems. These processes consist in adaptation of base paint to the standard coloring system developed by the manufacturer of colorants for model base paints and modifications in order to obtain the relevant parameters of quality and durability of the resultant coating colors.
REKLAMA:


Czytając referat oglądaj prezentację z pdf-u zamieszczonego na końcu artykułu.

Wstęp
Przy wprowadzaniu systemu kolorowania farb i tynków natrafia się na liczne problemy oraz trudności związane ze sprawnym wdrożeniem systemu. Do najważniejszych z nich należą:
-brak możliwości otrzymania wszystkich oczekiwanych kolorów na przygotowanych bazach
-słaba odporność zakolorowanych powłok lub wypraw na działanie światła
-wysoki koszt kolorowania intensywnych i ciemnych kolorów
-długo trwający proces opracowywania receptur na kolory
-brak powtarzalności otrzymywanych kolorów oraz różnice w odcieniu zakolorowanej farby w zależności od czasu mieszania jej z kolorantem. Dostrzegając powyższe problemy podjęto w Spektrochemie prace badawcze mające na celu wyeliminowanie ich oraz znaczne ułatwienie wprowadzania systemów kolorowania. W niniejszym referacie omówiono opracowane przez Spektrochem sposoby usprawniania wdrażania systemu kolorowania. Sposoby te są możliwe do wprowadzenia na każdym systemie kolorowania w produkcji wyrobów malarskich dyspersyjnych.

Kolory pod bazy i bazy pod kolory
Przyjętym powszechnie na rynku sposobem opracowywania systemu kolorowania farb i tynków jest przekazanie przygotowanych baz producentowi past pigmentowych, gdzie w laboratorium mają zostać opracowane receptury na wybrane kolory (NCS, RAL i inne). Niestety wielu kolorów nie można uzyskać na przygotowanych bazach z uwagi na ich właściwości optyczne. W rezultacie wdrażany jest niepełny wachlarz kolorów, co znacznie obniża atrakcyjność asortymentu.Często ustalone przez producenta systemu kolorowania receptury na kolory odbiegają znacząco od wzornika, przez co należy je poprawiać ręcznie. Jest to proces długotrwały, kosztowny i nie dający do końca zadowalających rezultatów.

Opracowany przez Spektrochem sposób wdrażania systemu kolorowania polega na dostosowywaniu baz do istniejących receptur na kolory z tzw. modelowego systemu kolorowania. Każdy producent systemu kolorowania posiada opracowany system kolorowania na jakichś bazach, który daje kolory w pełni zgodne z NCS, RAL, itp. Dostosowanie baz farb i tynków pod względem parametrów optycznych pozwala na przeniesienie modelowego systemu z pełną zgodnością uzyskiwanych kolorów oraz znacznie szybciej niż stosowany dotychczas sposób. Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez Spektrochem modyfikuje się kilka do kilkunastu receptur baz, a nie kilka tysięcy receptur na kolory.

Taki sposób modyfikacji baz powala również na zmianę surowców i procesu produkcyjnego celem uzyskania jak najlepszej odporności kolorów na światło. Szczególnie ważne jest tu zastosowanie odpowiedniej dyspersji polimerowej (oczyszczonej z pozostałości po inicjatorach), czystych napełniaczy (wolnych od metali, zanieczyszczeń organicznych), stabilizowanych monowalencyjnie biocydów, innych środków pomocniczych oraz odpowiedniego procesu dyspergowania i egalizowania.Jedna baza do wszystkich kolorów
Standardowy system kolorowania opiera się, o co najmniej dwie bazy (P – podstawową białą i TR – transparentną). Stosowane są przez niektórych producentów również bazy średnie (D – dopełniające). Ilość baz w systemie kolorowania wynika z możliwości uzyskania na nich kolorów pastelowych oraz intensywnych, ciemnych. W większości przypadków można uzyskać wszystkie kolory na bazach P i TR, gdyż bazę D tworzy się podczas kolorowania z udziałem białej pasty pigmentowej.

Spektrochem opracowuje systemy kolorowania w oparciu o jedną bazę TR zarówno dla farb, jak i dla tynków. Do uzyskiwania odpowiedniego stopnia rozbielania kolorów stosowana jest biała pasta pigmentowa. Pasta ta standardowo jest używana z asortymentu producenta kolorantów, jednakże zalecane przez Spektrochem jest przygotowywanie własnej białej pasty pigmentowej, co znacznie obniża koszty jej stosowania. Pasta taka jest również prosta w produkcji. Do odpowiedniego zdyspergowania polecany jest dodatek dyspergująco-mostkujący Tensol DDM (Tensis).

Opracowana baza TR po zakolorowaniu zarówno na kolory intensywne jak i pastelowe posiada doskonałe krycie jakościowe i ilościowe, nawet przy kolorach żółtych, czerwonych i pomarańczowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych i zdyspergowanych napełniaczy mineralnych. Baza nie zawiera bieli tytanowej.Powtarzalność kolorów
Problem powtarzalności kolorów, a dokładniej odcieni dotyczy szczególnie kolorowania farb i tynków na produkcji. Związany jest on ze zjawiskiem tzw. „rozwoju koloru”. Podczas kolorowania pastami pigmentowymi wyrobu w kadzi uzyskuje się zróżnicowany odcień powłoki, w zależności od czasu mieszania. Kolor wysyca się bardziej, im dłużej wyrób jest mieszany, przez co trudno jest uzyskać zadowalającą powtarzalność odcienia.

Zjawisko to jest wynikiem niewłaściwie dobranego dyspergatora (rodzaju lub/i ilości w recepturze) lub nieprawidłowego prowadzenia procesu dyspergowania. Podczas kolorowania pastą pigmentową wyrobu prawidłowo zdyspergowanego nasycanie się odcienia barwy zwiększa się do pewnego momentu, później zaś mimo wydłużania czasu mieszania odcień pozostaje niezmienny. W farbach i tynkach napełniacze niewłaściwie zdyspergowane są w czasie dalszego mieszania dodyspergowywane, gdyż składową pracy potrzebną do właściwego zdyspergowania jest czas. Przez niezastosowanie odpowiedniej ilości dodatków dyspergujących oraz nie przyłożenie odpowiedniej energii potrzebnej na zdyspergowanie, czas dalszego mieszania powoduje w pewnym stopniu zmianę stopnia zdyspergowania napełniaczy, maskowanie jonów na krawędziach i wierzchołkach kryształów, reaglomerację i reagregację, co prowadzi do zmiany intensywności odcienia kolorowanych wyrobów.

Korzystając z technologii Spektrochemu w zakresie doboru dodatków dyspergujących i prowadzenia procesu dyspergowania zgodnego z prawami fizyki, przy produkcji każdego rodzaju farb i tynków problem tzw. „rozwoju koloru” nie istnieje.

Podsumowanie
Opracowane w Spektrochemie procesy dyspergowania, egalizacji, doboru surowców oraz sposoby dostosowywania baz do istniejących systemów kolorowania pozwalają na sprawniejsze wdrożenie systemu kolorowania. Dzięki procesom produkcyjnym zgodnym z prawami fizyki uzyskuje się wysokie wydajności produkcji przy optymalnym zużyciu energii, zaś świadomy dobór surowców pozwala na wytwarzanie wyrobów o niskiej cenie. Omówione sposoby usprawniające wdrażanie systemów kolorowania są możliwe do zastosowania na każdym systemie kolorowania, pod warunkiem jego prawidłowego opracowania przez producenta na bazach modelowych pod względem zgodności kolorów ze wskazywanymi wzornikami.

Artur PAŁASZ, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów „SPEKTROCHEM”, Tarnobrzeg

Pobierz pdf prezentacji:
Usprawnienia we wdrażaniu systemu kolorowania
__________
Materiał z seminarium: OPTYMALIZACJA JAKOŚCIOWA I CENOWA TECHNOLOGII WYTWARZANIA WODOROZCIEŃCZALNYCH FARB I TYNKÓW DYSPERSYJNYCH • CZELADŹ 20 XI 2014

Autor: OBR Spektrochem - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.7)

Jesteś w dziale:

Gipsy, sucha zabudowa

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt