chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Fundamenty Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » ogrody » Bitumiczne izolacje grubowarstwowe firmy Botament

Bitumiczne izolacje grubowarstwowe firmy Botament

29.03.2011
Chemia budowlana - Wytyczne do projektowania oraz wykonywania izolacji z zastosowaniem modyfikowanych tworzywami sztucznymi bitumicznych powłok grubowarstwowych.
Wytyczne do projektowania oraz wykonywania izolacji z zastosowaniem modyfikowanych tworzywami sztucznymi bitumicznych powłok grubowarstwowych.

Z czego wykonane są bitumiczne izolacje grubowarstwowe.


Bitumiczne izolacje grubowarstwowe od lat z powodzeniem stosowane są do izolacji budowli mających kontakt z gruntem. Materiały te składają się z różnych surowców, składnik główny stanowi surowy bitum, pozyskiwany z destylacji ropy naftowej. Surowy bitum jest twardoelastyczny i w związku z tym ma niską wytrzymałość na ściskanie i niewielką elastyczność. W połączeniu z wodą i emulgatorami w toku specjalnego procesu technologicznego powstaje emulsja bitumiczna. Poprzez dodanie tworzywa sztucznego staje się ona elastyczna i wytrzymała. Decydujący wpływ na jakość ma tutaj ilość dodanego polimeru. To materiały wzmacniające, takie jak styropian lub włókna, określają własności bitumicznej powłoki grubowarstwowej. Środki tiksotropowe definiują jej stateczność. W przypadku produktów dwuskładnikowych dodawane są ponadto przyspieszające wysychanie środki w formie wiążących hydraulicznie spoiw. Generalnie bitumiczne izolacje grubowarstwowe nie zawierają rozpuszczalników organicznych. Ugruntowane, ponad dwudziestoletnie doświadczenie rynkowe i ustawiczne prace badawczo-rozwojowe spowodowały, że bitumiczne izolacje grubowarstwowe BOTAMENT znajdują się dziś wśród wiodących na rynku. W ten sposób powstały takie innowacyjne produkty, jak najszybciej wiążąca z dostępnych na rynku jednoskładnikowych powłok grubowarstwowych BOTAZIT Mach3IN1 lub nadająca się do stosowania już od 0°C dwuskładnikowa powłoka grubowarstwowa BOTAZIT BM 92 Winter.

Izolacja z zastosowaniem białej i czarnej wanny


Ściany piwnic często wykonywane są jako tzw. „biała wanna". Konstrukcja żelbetowa przejmuje wówczas jednocześnie funkcję nośną i uszczelniającą. Jednak zastosowanie wodoszczelnego betonu nie oznacza automatycznie powstania białej wanny. W tym celu potrzebny jest szczegółowy projekt inżynierski lub architektoniczny. Obok oznaczenia obciążenia wodą i obliczenia szerokości szczelin duże znaczenie ma zaplanowanie spoin, ponieważ obok agresywnej dla betonu wody gruntowej to właśnie kształt spoin stanowi największy czynnik ryzyka. Duże nakłady projektowe i ryzyko popełnienia błędów wykonawczych powodują, że „biała wanna" jest w budowie małych i średniej wielkości obiektów nierentowna. Tutaj sprawdziła się „czarna wanna", w postaci bitumicznych izolacji grubowarstwowych. Beton jest chroniony przed agresywną wodą i pozostaje trwale suchy. Bitumiczne izolacje grubowarstwowe są łatwe w stosowaniu, szczególnie w przypadku elementów wbudowywanych i naroży. Wysoki poziom jakości bitumicznych izolacji grubowarstwowych zapewniony jest przez objęcie ich w roku 2000 niemiecką normą DIN 18195 dotyczącą izolacji budynków. Wytyczne KMB (*Wytyczne do projektowania oraz wykonywania izolacji z zastosowaniem modyfikowanych tworzywami sztucznymi bitumicznych powłok grubowarstwowych) zawierają w uproszczonej wersji najistotniejsze treści DIN 18195 i opisują liczne szczegóły wykorzystania.
REKLAMA:


Bezpieczeństwo odzwierciedla się także w udziale w rynku, wynoszącym prawie 80%. Szerokie know-how, intensywnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe, poświęcone technice zastosowań, jak również ustawicznie prowadzone kontrole jakościowe i materiałowe na produkcji czynią materiały budowlane marki BOTAMENT produktami, których można bezpiecznie używać podczas budowy.

Chemia budowlana - Rys. 1
Rys. 1

Chemia budowlana - Rys. 2
Rys. 2

Chemia budowlana - Rys. 3a
Rys. 3a

Chemia budowlana - Rys. 3b
Rys. 3b


Wilgoć zawsze występuje w gruncie. Dlatego wilgotność gruntu należy traktować jako obciążenie minimalne. Grunt poniżej posadowienia fundamentu oraz materiał wypełniający wykop muszą być na tyle przepuszczalne, aby woda w stanie ciekłym mogła bez przeszkód przesączyć się z poziomu terenu do poziomu swobodnego lustra wód gruntowych oraz aby nawet w krótkich okresach nie ulegała spiętrzeniu (na przykład wskutek ulewnych opadów). Współczynnik przepuszczalności k dla danego rodzaju gruntu musi być większy niż 10-4 m/s.Jeżeli w przypadku gruntów o małej przepuszczalności (współczynnik przepuszczalności k<10-4 m/s) spiętrzaniu się wody zapobiega trwale funkcjonalny drenaż, to również w tym przypadku można wykonać izolacje przeciw wilgoci gruntu, odpowiednią do obciążenia. W żadnym momencie nie może dojść do zbierania się wody, która choćby przez krótki czas wywierałaby statyczne i/lub dynamiczne obciążenie na izolację.

Jako „nie wywierającą ciśnienia" określa się wodę w stanie ciekłym (krople), która nie wywiera żadnego lub wywiera tylko niewielkie ciśnienie hydrostatyczne na powierzchnie poziome i pochyłe na otwartej przestrzeni i w głębi gruntu, jak również na powierzchnię ścian i posadzki w pomieszczeniach mokrych. W strefach narażonych na spękanie, jak np. fasety, narożniki i przepusty rur należy dodatkowo wzmocnić izolacje poprzez wtopienie siatki z włókna szklanego. Do uszczelnienia powierzchni przewidzianej do pokrycia płytkami ceramicznymi odsyłamy Państwa do Wytycznych ITB „Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych", część C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4 Izolacje wodoochronne tarasów oraz zeszyt 6 Izolacje wodoochronne pomieszczeń „mokrych", które można uzyskać pod adresem internetowym www.itb.pl.

Jako „spiętrzającą się wodę infiltracyjną" określa się wodę, która od zewnątrz wywiera na izolację dodatnie ciśnienie hydrostatyczne. W przypadku głębokości posadowienia do 3 m poniżej górnej krawędzi terenu w gruntach o małej przesiąkalności (k <10-4 m/s) bez drenażu i przy mierzonym poziomie wody gruntowej wynoszącym > 30 cm poniżej poziomu posadowienia należy zakładać spiętrzającą się wodę infiltracyjną. W celu bezpiecznego przykrycia pojawiających się później zarysowań należy na całej powierzchni zatopić w izolacji wzmacniającą siatkę z włókna szklanego.

Przypadek wody wywierającej ciśnienie jest niezależny od głębokości posadowienia oraz rodzaju podłoża. Wszystkie elementy budowli mające kontakt z gruntem należy izolować przeciw wodzie napierającej z zewnątrz, jeśli wchodzą one w kontakt z wodą gruntową lub warstwową.

Rozwiązanie systemowe - wilgotność gruntu, niespiętrzająca się woda infiltracyjna


Chemia budowlana - Bitumiczne izolacje grubowarstwowe firmy Botament


1. Izolacja pozioma (BOTAZIT M 34 lub BOTAZIT MS 30)
2. Ściana murowana
3. Izolacyjna warstwa odcinająca
4. Izolacja części cokołowej budynku (BOTAZIT M 34 lub BOTAZIT MS 30)
5. Izolacja przeciw negatywnemu oddziaływaniu wody (BOTAZIT M 34 lub BOTAZIT MS 30)
6. Wyoblenie z zaprawy mineralnej (BOTACEM M 100)
7. Gruntowanie podłoża (BOTAZIT BE 901 Koncentrat lub BOTAZIT D 12)
8. Pionowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa BOTAMENT, wykonana w dwóch warstwach
9. Płyta ochronno-drenażowa BOTAZIT DS 993
10. Drenaż
11. Termoizolacja
12. Podposadzkowa, pozioma bitumiczna izolacja grubowarstwowa BOTAMENT
13. Jastrych

Rozwiązanie systemowe - spiętrzająca się woda infiltracyjna, woda wywierająca ciśnienie


Chemia budowlana - Bitumiczne izolacje grubowarstwowe firmy Botament


1. Chudy beton
2. Pozioma bitumiczna izolacja grubowarstwowa BOTAMENT, wykonana w dwóch warstwach
3. Jastrych cementowy ochronny na warstwie rozdzielającej – 2 x folia PE
4. Płyta fundamentowa
5. Ściana murowana
6. Izolacja przeciw negatywnemu oddziaływaniu wody (BOTAZIT M 34 lub BOTAZIT MS 30)
7. Izolacja części cokołowej budynku (BOTAZIT M 34 lub BOTAZIT MS 30)
8. Gruntowanie podłoża (BOTAZIT BE 901 lub BOTAZIT D 12)
9. Pionowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa BOTAMENT, wykonana w dwóch warstwach
10. Płyta ochronno-drenażowa BOTAZIT DS 993
11. Termoizolacja
12. Jastrych

Autor: Botament - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.5)

 
Jesteś w dziale:

Fundamenty i piwnice

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt