chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Fundamenty Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » ogrody » Renowacja obiektów zabytkowych z zastosowaniem specjalistycznych produktów MAPEI

Renowacja obiektów zabytkowych z zastosowaniem specjalistycznych produktów MAPEI

01.03.2010
Renowacja obiektów zabytkowych jest procesem złożonym, na który składają się analiza stanu bieżącego, diagnostyka, dobór odpowiednich materiałów oraz opracowanie metodologii i technologii prac.

Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie materiałów o odpowiednich właściwościach i charakterystyce odpowiadającej analizowanemu obiektowi.
Nauka odpowiada na pytanie jakie właściwości powinien posiadać produkt dla konkretnej aplikacji, badania pozwalają na opracowanie materiału odpowiadającego stawianym wymaganiom a technologia sprawia, że na rynek trafi a produkt zapewniający optymalne rozwiązanie.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń firma MAPEI zdobywa i uzupełnia swoją wiedzę oraz doskonali produkty przeznaczone do prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zabytkowych.
Chemia budowlana - Struktura zaprawy pucolanowej pobranej z murów Bazyliki Św. Franciszka w Asyżu...
Struktura zaprawy pucolanowej pobranej z murów Bazyliki Św. Franciszka w Asyżu...

Chemia budowlana - ... oraz zaprawy MAPE-ANTIQUE MC po 7 dniach dojrzewania
... oraz zaprawy MAPE-ANTIQUE MC po 7 dniach dojrzewania

Chemia budowlana - Zastosowanie zaczynu MAPE-ANTIQUE I do konsolidacji konstrukcji muru kamiennego
Zastosowanie zaczynu MAPE-ANTIQUE I do konsolidacji konstrukcji muru kamiennego
W 2007 roku Grupa MAPEI przeznaczyła 5% swojego rocznego obrotu na badania i rozwój, co stanowiło kwotę 80 mln €, a 15% załogi jest zatrudniona w laboratoriach badawczych MAPEI. Takie działania i inwestycje a także ścisły związek i współpraca z wyższymi uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi zapewnia stały rozwój technologii i materiałów i pozwala być zawsze jeden krok przed konkurencją.
REKLAMA:


To wielkie zaangażowanie MAPEI pozwoliło na udział w prestiżowych projektach, takich jak prace renowacyjne i wzmacnianie konstrukcji Bazyliki Św. Franciszka w Asyżu, zniszczonej podczas trzęsienia ziemi w 1997 roku, renowacja Oratorium w Bazylice Św. Ambrożego w Mediolanie czy prace naprawcze prowadzone w Pizie – Krzywa Wieża.

Dla zagadnień związanych z renowacją obiektów zabytkowych MAPEI opracowało specjalna grupę produktów nazwaną MAPE-ANTIQUE, w skład której wchodzą tynki osuszające, spoiwa, zaczyny iniekcyjne, wszystkie niezawierające cementu. Produkty linii MAPE-ANTIQUE nie ustępują podobnym, obecnym na rynku, natomiast oprócz charakterystyki fizyko-chemicznej i morfologicznej zbliżonej do produktów stosowanych w czasach historycznych, wykazują wysoką fizyczną i chemiczną odporność na oddziaływanie substancji agresywnych, takich jak siarczany, chlorki czy azotany.

Chemia budowlana - Przykład aplikacji zaczynu iniekcyjnego MAPE-ANTIQUE F21
Przykład aplikacji zaczynu iniekcyjnego MAPE-ANTIQUE F21

Struktura makro-porowata produktów MAPE-ANTIQUE umożliwia odparowanie wilgoci znajdującej się w murach, zapewniając szybkie wysychanie konstrukcji narażonej na podciąganie kapilarne, równocześnie eliminując możliwość powstawania na powierzchni wykwitów.Należy pamiętać, że produkty zawierające hydrauliczne wapno, wapno hydratyzowane czy naturalne wapno, nawet przy wystarczającej porowatości i kompatybilności wobec oryginalnie użytych materiałów, nie są w pełni odporne na agresję chemiczną. Wolne wapno, zawarte w tych materiałach, może reagować z siarczanami pochodzącymi z murów i transportowanymi wraz z wilgocią, tworząc gips a w obecności glinianów formuje kryształy ettryngitu, wysoce ekspansywnej soli powodującej powstawanie rys i silną degradację.

Chemia budowlana - Przykład aplikacji produktów MAPE-ANTIQUE RINZAFFO...
Przykład aplikacji produktów MAPE-ANTIQUE RINZAFFO...
Chemia budowlana - ...i MAPE-ANTIQUE MC
...i MAPE-ANTIQUE MC

Produkty linii MAPE-ANTIQUE nie zawierają wolnego wapna stąd te negatywne zjawiska nie zachodzą. Dlatego też już po kilku dniach dojrzewania morfologiczna struktura produktu jest porównywalna z charakterystyczną dla „historycznych zapraw” opartych na cemencie romańskim.

SILANCOLOR PITTURA" class="group1">Chemia budowlana -  Elewacja budynku zabezpieczona farbą silikonową <a href=SILANCOLOR PITTURA" style="border:0px;" />
Elewacja budynku zabezpieczona farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA

Linia produktów MAPE-ANTIQUE to:


- MAPE-ANTIQUE I – zaczyn iniekcyjny stosowany do konsolidacji konstrukcji murowych, wykazuje niski skurcz, jest odporny na siarczany, nie wchodzi w reakcje z rozpuszczalnymi solami zawartymi w murach, ma moduł sprężystości zbliżony do charakterystycznego dla konstrukcji murowych.
- MAPE-ANTIQUE F21 - zaczyn iniekcyjny zalecany do konsolidacji fragmentów konstrukcji murowych pokrytych freskami, pod względem fizycznymi chemicznym jest kompatybilny z konstrukcjami murowymi, jest odporny i nie reaguje z rozpuszczalnymi solami.
- MAPE-ANTIQUE RINZAFFO – bezcementowy tynk podkładowy, odporny na siarczany, jest polecany jako warstwa podkładowa przy prowadzeniu prac renowacyjnych starych murów kamiennych i ceglanych zniszczonych działaniem chlorków i innych soli w zawilgoconych obiektach. Warstwa Mape-Antique Rinzaffo poprawia przyczepność do podłoża i zapewnia fizyko-chemiczną odporność na działanie rozpuszczalnych soli nakładanych później tynków osuszających MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC, MAPE-ANTIQUE LC.
- MAPE-ANTIQUE MC - bezcementowa, jasna zaprawa renowacyjna, jest stosowana podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie.
- MAPE-ANTIQUE CC - bezcementowa zaprawa renowacyjna w kolorze ceglastym, jest stosowana podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie.
- MAPE-ANTIQUE LC - bezcementowe spoiwo do przygotowywania tynków renowacyjnych, jest siarczanoodpornym spoiwem używanym do przygotowywania zapraw przy renowacji konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie.
- MAPE-ANTIQUE FC, MAPE-ANTIQUE FC/R - bezcementowe drobnoziarniste zaprawy, w kolorach odpowiednio jasnym i lekko różowym, do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych. MAPE-ANTIQUE FC jest zaprawą siarczanoodporną, w kolorze jasnym do wygładzania powierzchni tynków osuszających MAPE-ANTIQUE MC i LC. MAPE-ANTIQUE FC/R jest z kolei zaprawą w kolorze jasno-różowym do stosowania razem z tynkami MAPE-ANTIQUE CC.
Chemia budowlana - Renowacja obiektów zabytkowych z zastosowaniem specjalistycznych produktów MAPEI
Jako warstwa wykończeniowa i dekoracyjna może być stosowana wyprawa cienkowarstwowa na bazie krzemianów – SILEXCOLOR TONACHINO lub na bazie silikonów SILANCOLOR TONACHINO albo farba krzemianowa SILEXCOLOR PITTURA bądź silikonowa SILANCOLOR PITTURA.

Do zagadnień związanych z renowacją obiektów zabytkowych należą również problemy wzmacniania konstrukcji murowych. Z bogatej oferty materiałowej MAPEI można zaproponować w tym miejscu system wzmacniania oparty o siatkę z włókna szklanego MAPEGRID G220 wklejaną na zaprawie mineralnej modyfikowanej polimerem PLANITOP HDM. Charakterystyczne dla tego systemu jest to, że razem z siatką z włókna szklanego grubość warstwy zaprawy wynosi do 8 mm, system jest odporny na działanie wysokiej temperatury, np. od pożaru, fizyczne i chemiczne właściwości są zbliżone do charakterystyki podłoża a wzmocnienie podnosi nośność konstrukcji i odporność na obciążenia dynamiczne. Wklejona siatka z włókna szklanego w matrycy z mineralnej zaprawy zapewnia współpracę elementów muru, podnosi wytrzymałość na naprężenia ścinające i podnosi odporność na zarysowanie.

Chemia budowlana - Przykład wzmacniania konstrukcji murowej siatką z włókna szklanego MAPEGRID G220 wklejaną w zaprawę PLANITOP HDM
Przykład wzmacniania konstrukcji murowej siatką z włókna szklanego MAPEGRID G220 wklejaną w zaprawę PLANITOP HDM
PLANITOP HDM - 2-komponentowa zaprawa o wysokiej plastyczności stosowana w warstwie o grubości do 6 mm przy wzmacnianiu konstrukcji murowych siatką z włókna szklanego MAPEGRID G 220 lub do wyrównywania powierzchni w konstrukcjach murowych, kamiennych i betonowych.
Zaprawa PLANITOP HDM w swoim składzie posiada syntetyczną żywicę, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża a po stwardnieniu jest odporna na cykliczne zamrażanie-odmrażanie, oddziaływanie środowiska atmosferycznego i jest wodoodporna, przy równoczesnym zachowaniu paroprzepuszczalności.
Przeczytaj również: Bezpiecznie na balkonie
Firma MAPEI, dzięki swojej 70. letniej tradycji i doświadczeniu, obok wybranych i przedstawionych wyżej systemów, proponuje szeroką gamę specjalistycznych produktów z zakresu chemii budowlanej, znajdujących zastosowanie zarówno w wielu pracach konstrukcyjnych, jak i naprawczych. W skład Linii Budowlanej MAPEI wchodzą następujące grupy produktów: spoiwa hydrauliczne, gotowe zaprawy naprawcze, systemy hydroizolacji i uszczelnień, elastyczne powłoki ochronne, kleje konstrukcyjne, tynki i szpachle. Tak szeroki zakres wyrobów pozwala na stosowanie ich do różnorodnych rozwiązań technicznych spotykanych w praktyce budowlanej, począwszy od wiaduktów, mostów, estakad, zbiorników, zapór i innych budowli hydrotechnicznych po obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej a także zabytkowe. I to zarówno przy wznoszeniu nowych konstrukcji, jak i podczas prac naprawczych.

dr inż. Krzysztof Pogan – Product Manager Building Line, Mapei Polska

Autor: Mapei - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

 
Jesteś w dziale:

Fundamenty i piwnice

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt