chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Fundamenty Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » ogrody » Branża ociepleń w Polsce 2010

Branża ociepleń w Polsce 2010

24.11.2009
Oceny i prognozy ekspertów Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Mamy przyjemność przedstawić stanowisko Stowarzyszenia na Recz Systemów Ociepleń (SSO) dotyczące sytuacji polskiej branży dociepleń. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie opinii ekspertów z firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

REKLAMA:


Wypowiedzi, zebrane przy pomocy kwestionariusza badawczego dotyczyły:
- prognoz sprzedaży i cen materiałów,
- perspektyw rozwoju branży ociepleń,
- kluczowych segmentów rynku ETICS,
- źródeł wiedzy na temat dociepleń,
- procesu doboru materiałów ociepleniowych,
- sposobów poprawienia koniunktury w budownictwie.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń zrzesza czołowych polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie systemowych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

Prognozy sprzedaży


Wśród ekspertów SSO dominuje pozytywny pogląd na wielkość sprzedaży materiałów budowlanych w Polsce w 2010 roku. Prawie dwie trzecie ankietowanych (64 proc.) uważa, że sprzedaż produktów budowlanych nieznacznie się zwiększy (36 proc.) lub pozostanie na tym samym poziomie (28 proc.). Natomiast ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) wskazuje, że sprzedaż w tym segmencie nieznacznie lub znacznie się zmniejszy – odpowiednio 30 i 6 proc.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010

Zdaniem ekspertów SSO zauważany na rynku spadek liczby inwestycji mieszkaniowych zostanie zrównoważony przez nasilenie inwestycji związanych z organizacją EURO 2112, dzięki czemu sprzedaż materiałów budowlanych pozostanie na stabilnym poziomie.

Zdecydowana większość, bo trzy czwarte ankietowanych (76%), wyraża optymizm związany z prognozami sprzedaży materiałów ociepleniowych na najbliższy rok, przewidując, że ich sprzedaż nie zmniejszy się. Ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) sądzi, że sprzedaż materiałów ETICS w 2010 roku znacznie lub nieznacznie wzrośnie. Kolejna znacząca grupa badanych (41 proc.) uważa, że nadchodzący rok nie przyniesie zmian w poziomie sprzedaży materiałów do ociepleń. Bardziej pesymistyczne prognozy są udziałem najmniej licznej części (24 proc.) przedstawicieli SSO. Według 16 proc. spodziewać się należy nieznacznego spadku cen, według 8 proc. – znacznego.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010

Specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu nie przewidują istotnych zmian w cenach materiałów ociepleniowych w 2010 roku – dwie piąte badanych (40 proc.) ma opinię, że pozostaną one na obecnym poziomie. 36 proc. ankietowanych uważa, że ceny wzrosną, a 22 proc., że spadną.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010


Warunki rozwoju branży ociepleń


Najczęściej wymienianym czynnikiem wspierającym rozwój branży ETICS (prawie jedna czwarta wskazań) jest wzrost cen energii. Dwa kolejne zjawiska wspomagające rozwój branży to rosnąca popularność rozwiązań energooszczędnych (20 proc. wskazań) oraz zwiększająca się świadomość i wiedza nt. systemów ociepleń (16 proc.).

Dostępność kredytowa i korzystne kredytowanie usług termoizolacyjnych stymulują branżę ETICS według 13 proc. ankietowanych członków SSO. Nieco rzadziej wskazywanym czynnikiem przyspieszającym powiększanie się rynku dociepleń (8 proc.) jest, w opinii specjalistów Stowarzyszenia, spadek cen usług i materiałów budowlanych.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010

Natomiast na słabszą koniunkturę w branży ETICS wpływa przede wszystkim ogólny spadek inwestycji budowlanych – tak uważa prawie jedna trzecia ekspertów SSO. Według ankietowanych, również brak ulg podatkowych dla inwestorów instalujących systemy ociepleń oraz ogólny spadek dochodów ludności mogą powodować spowolnienie rozwoju polskiego rynku dociepleń (odpowiednio 23 i 22 proc. wskazań).
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010


Technologie przyszłości


Zdaniem członków Stowarzyszenia, styropian i wełna mineralna pozostaną w najbliższych latach dominującym rozwiązaniem dociepleniowym. Branża będzie inwestować w nowe odmiany styropianu np. z obniżonym współczynnikiem lambda.

Wzrośnie zapotrzebowanie na produkty trwałe, odporne na czynniki zewnętrzne, posiadające coraz lepsze parametry izolacyjności termicznej i akustycznej.

Jednym z kierunków rozwoju technologii systemów ociepleń stanie się ulepszanie wierzchnich wypraw elewacyjnych, które zapewnią większą trwałość rozwiązań i, w efekcie, rzadszą potrzebę renowacji. W obszarze zainteresowań znajdą się też takie rozwiązania, jak ściany jedno- i trójwarstwowe.

Kluczowe sektory rynku


Według przedstawicieli SSO, na wielkość rynku dociepleń w Polsce największy wpływ mają renowacje zbudowanych wcześniej i dotąd nieocieplonych budynków (szacunki na poziomie 45 proc.). Nieznacznie mniejsze znaczenie ma nowe budownictwo (średnio 41 proc. wskazań). Najmniejszą rolę odgrywają projekty renowacyjne ocieplonych wcześniej obiektów (14 proc.).
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010

Jeśli chodzi o typ budownictwa, budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne to dwa dominujące segmenty rynku ETICS (odpowiednio 26 i 25 proc. rynku). Łącznie stanowią ponad połowę podejmowanych inwestycji. Także budynki zamieszkania zbiorowego tworzą znaczącą część rynku dociepleń (18 proc.). Zdaniem przedstawicieli SSO, z kolei najrzadziej ociepla się w Polsce budynki przemysłowe i magazynowe oraz gospodarczo-inwentarskie (odpowiednio 8 i 5 proc. wskazań). W analizie zastosowano klasyfikację segmentów rynku według GUNB.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010


Żródła wiedzy oraz wybór i zakup systemu ociepleń


W opinii ekspertów SSO, wykonawca jest dla inwestora głównym źródłem wiedzy o systemach ociepleń – uważa tak 27 proc. ankietowanych. Według 19 proc. badanych inwestorzy czerpią wiedzę przede wszystkim z internetu albo zasiegają rady sprzedawcy materiałów budowlanych (15 proc.). Członkowie Stowarzyszenia podkreślają ponadto znaczenie rekomendacji rodziny i znajomych (14 proc.) oraz doradztwa producenta systemów ociepleń (13 proc. wskazań).
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010


Najwięcej, bo 43 proc. badanych jest zdania, że to wykonawca najczęściej decyduje o wyborze systemu ociepleń. Nieco mniej (37 proc.) wskazuje w tym kontekście na inwestora. Najmniejszy wpływ na wybór systemu ETICS ma, zdaniem badanych, sprzedawca oraz projektant – odpowiednio 14 i 6 proc. wskazań.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010


Zdecydowana większość, bo aż 78 proc. ankietowanych przedstawicieli SSO, uważa iż najwyższe obroty branży dociepleń przynosi dystrybucja poprzez hurtownie i sklepy budowlane. Na drugiej pozycji znajdują się wykonawcy robót budowlanych – 14 proc wskazań.
Chemia budowlana - Branża ociepleń w Polsce 2010


Podsumowanie wyników


Prognozy ekspertów Stowarzyszenia na Recz Systemów Ociepleń (SSO) dotyczące polskiej branży dociepleń w roku 2010 można uznać za optymistyczne. Zdecydowana większość (76 proc. badanych) uważa, że w przyszłym roku sprzedaż materiałów dociepleniowych nie zmniejszy się, lecz zwiększy się albo utrzyma się na tegorocznym poziomie.

Według ankietowanych członków Stowarzyszenia wzrost kosztów energii jest czynnikiem najbardziej stymulującym rozwój branży systemów dociepleń (prawie jedna czwarta wskazań), zaś spadek inwestycji budowlanych w największym stopniu tenże rozwój spowalnia (prawie jedna trzecia wskazań).

Specjaliści z SSO podkreślają istotną dla branży rolę wykonawcy, ponieważ to on najczęściej dostarcza inwestorom wiedzy nt. systemów ociepleń oraz decyduje wyborze materiałów ociepleniowych.

Recepta na koniunkturę


Badani przedstawiciele Stowarzyszenia są zdania, że poprawę koniunktury w budownictwie można osiągnąć poprzez wprowadzenie zmian w prawie (przede wszystkim ulgi inwestycyjne i podatkowe) oraz zapewnienie stabilności przepisów. Czynnikiem, który pobudza rozwój branży jest ponadto dostępność kredytów i ich korzystne oprocentowanie. Znaczący wpływ na branżę budowlaną ma też ogólna sytuacja gospodarcza kraju, więc należy szukać rozwiązań dążących do systemowej poprawy.

SSO reprezentuje pogląd, że polska branża dociepleń powinna promować kompletne, przebadane i certyfikowane, systemy ETICS. W tym celu należy poszerzać świadomość odbiorców oraz podwyższać kwalifikacje wykonawców.

Prognozy dla branży dociepleń przedstawione przez członków SSO są w ogólnym ujęciu pozytywne, jednakże ankietowani specjaliści wskazują na konieczność większej konsolidacji branży oraz zwrócenia szczególnej uwagi na standardy produkcji i wykonawstwa systemów dociepleń.

Metodologia i cel:


Opracowanie powstało w oparciu o odpowiedzi 37 przedstawicieli firm-członków SSO, zebranych w październiku i listopadzie 2009 r. Przedstawione wyniki sondażu są prognozami branży dociepleń na rok 2010 oraz analizą bieżącej sytuacji na rynku budowlanym.

Raport sporządziła Alicja Piekarz, Omega Communication.

Autor: SSO - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.8)

 
Jesteś w dziale:

Fundamenty i piwnice

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt