chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Farby Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » farby » Stary spichlerz przekształca się w Muzeum Morskie

Stary spichlerz przekształca się w Muzeum Morskie

02.02.2011

Stan zachowania obiektu


Mrozoodporne cegły o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 17 — 32 N/mm2 wykazują jednak osypywanie się powierzchni i tworzenie łuskowatych warstw — wyraźnie cechy zwietrzenia. Obszary budynku gdzie dokonywano kiedyś załadunku towarów noszą ślady użytkowania, wyraźne zniszczenia mechaniczne. W strefach elewacji mających kontakt z wodą morską, znajdują się duże skupiska szkodliwych soli. Niewielka część cegieł glazurowanych wykazuje ubytki. Mur ceglany został zbudowany z użyciem zaprawy wapienno — cementowej, przez co znaczna część spoin jest mocno zwietrzała i wymyta.

Chemia budowlana - Spichlerz Cesarski B w Hamburgu po renowacji, już jako Międzynarodowe Muzeum Morskie, zbiory Petera Tamma
Spichlerz Cesarski B w Hamburgu po renowacji, już jako Międzynarodowe Muzeum Morskie, zbiory Petera Tamma
REKLAMA:


Chemia budowlana - Stan wyjściowy
Stan wyjściowy

Oznaczenie parametrów i wykonanie powierzchni wzorcowej


Wstępne badania przeprowadzone zostały przez doktora Eberharda Wendlera z Laboratorium ds. Zagadnień Konserwatorskich w Ochronie Zabytków we współpracy z dyplomowanym konserwatorem Sebastianem En-demannem. Ich celem było określenie warunków, jakie należy spełnić, aby prawidłowo przeprowadzić zabiegi konserwatorskie i restaura-torskie. Na ścianie zachodniej wybrano powierzchnię wzorcową o rozmiarach 4,50 x 2,00 metry, zawierającą uszkodzenia reprezentatywne dla całej elewacji. Stan zachowania cegieł i zaprawy określono w oparciu o ustalenie parametrów wodochłon-ności oraz wytrzymałości metodą pomiaru oporu wierceń. Następnie wykonano na niej przykładową konsolidację strukturalną wątku ceglanego, zmierzającą do możliwie najwierniejszego zachowania oryginalnej substancji budowlanej,

Chemia budowlana - Uzupełnianie cegieł
Uzupełnianie cegieł
Chemia budowlana - Zabezpieczenie warstw
Zabezpieczenie warstw

Chemia budowlana - Szlamowanie spękanych cegieł
Szlamowanie spękanych cegieł
Chemia budowlana - Spoinowanie
Spoinowanie


Chemia budowlana - Stary spichlerz przekształca się w Muzeum Morskie

Restauriermórtel SK zaprawa uniwersalna


Koncepcja restauracji precyzyjnie opisuje przewidywane zabiegi, mające na celu reprofilację kształtu zwietrzałych cegieł z daleko idącym zachowaniem oryginalnej substancji budowlanej.

Objęła ona:


- ponowną aplikację obluzowanych cegieł
- zamknięcie rys i wyrównanie powierzchni
- zastosowanie uzupełnień ubytków w cegłach, nowe spoinowanie uszkodzonej siatki spoin
- kolorystyczne dopasowanie zaprawy do barwy powierzchni uzupełnianej cegły

Zaprawa Restauriermórtel SK wzbogacona dodatkiem polimeru, okazała się podczas realizacji niezastąpiona. Ostatecznie użyto około 15 ton zaprawy. Decydujące były właściwości produktu i zakres zastosowań: możliwość aplikacji do grubości warstwy „schodzącej do zera". Istotne były też wymagania co do parametrów fizycznych, stosunkowo niewielkie naprężenia własne. Zaprawa przekonała także swymi cechami fizykomechanicznymi, dostosowanymi do ceglanego podłoża, jak np. wytrzymałość na ściskanie i na rozciąganie zginające, oraz transport wilgoci.

Chemia budowlana - Międzynarodowe Muzeum Morskie w Hamburgu prezentuje 3000 lat historii żeglugi morskiej
Międzynarodowe Muzeum Morskie w Hamburgu prezentuje 3000 lat historii żeglugi morskiej

Koncepcja renowacji


- czyszczenie z zastosowaniem wody i poprzez strumieniowanie ścierniwem
- wymiana zniszczonych cegieł
- wzmocnienie cegieł za pomocą preparatów konsolidujących Steinfestiger/KSE
- pokrycie i wygładzenie cegieł o zdegradowanej powierzchni za pomocą szlamu
- zakotwienie wątku ceglanego w strefach wydających pusty odgłos
- ponowna aplikacja obluzowanych cegieł za pomocą Restauriermörtel SK
- zbrojenie głębokich ubytków drutem ze stali szlachetnej, odbudowa kształtu cegły zaprawą Restauriermörtel SK,
- uzupełnienie uszkodzonej siatki spoin za pomocą Restauriermörtel SK
- dodatkowe zabezpieczenie warstw za pomocą kołków ze stali szlachetnej
- zbrojenie drutem ze stali szlachetnej i nałożenie Restauriermörtel SK na nośnych nie wzmacnianych powierzchniach cegieł,
- nałożenie Restauriermörtel SK w miejscach płytkich ubytków
1 wyrównanie różnic poziomów powierzchni
Chemia budowlana - Zwietrzałe krawędzie
Zwietrzałe krawędzie
Chemia budowlana - Łuszczące się powierzchnie
Łuszczące się powierzchnie


Renowacja


Historyczna substancja budowlana znajdującego się pod ochroną konserwatorską Spichrza Cesarskiego wymagała zachowania szczególnej staranności podczas prac. Na całej wysokości 12 kondygnacji Pracownia Kamieniarska z Regensburga poddała oddzielnej ocenie i zabiegom prawie każdą cegłę, aby w możliwie największym stopniu zachować oryginalny charakter tej ceglanej neogotyckiej budowli. Łącznie odrestaurowano 7.000 m2 elewacji.

Chemia budowlana - Odrestaurowana powierzchnia
Odrestaurowana powierzchnia

Prace restauratorsko-konserwatorskie w liczbach:


- wbudowano 50.000 sztuk cegieł dopasowanych do istniejącego muru
- naprawiono 2.500 rrf spoin
- w 15.000 sztuk cegieł uzupełniono uszkodzone powierzchnie
- zamocowano 2.000 skorup ceglanych
- wyszlamowano spękane warstwy 110.000 sztuk cegieł
- wbudowano 3.000 kg zaprawy wtłaczanej
- w 550 punktach dokonano szpilkowania i klejenia (A4)
- scalenie kolorystyczna objęły
Autor: Remmers - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(2.9)

Jesteś w dziale:

Farby

Nowości produktowe
Kolorowe inspiracje
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt